Czy ZI może na spotkaniu grupy roboczej prowadzić rozmowę z osobą podejrzaną o stosowanie przemocy w obecności adwokata, pełnomocnika?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 20 sierpnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zespół Interdyscyplinarny może:

1. na spotkaniu grupy roboczej prowadzić rozmowę z osobą podejrzaną o stosowanie przemocy w obecności adwokata, pełnomocnika,

2. udostępnić wgląd do akt sprawy procedury NK pełnomocnikowi osoby (ojciec) zgłaszającej przemoc wobec dziecka, gdzie osobą podejrzaną o stosowanie przemocy jest matka dziecka,

3. pełnomocnikowi wydać kopię dokumentów zebranych w ramach prowadzonej procedury NK?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX