Questions and answers

Kto powinien zostać obciążony kosztem wymiany bezpiecznika na klatce schodowej, lokator czy spółdzielnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2017 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy zamawiający może wyrazić zgodę na cesję wierzytelności przez wykonawcę na podwykonawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2017 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy punkt skupu zboża wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2017 r., Gall Marek | Nieaktualne

Jak należy wyznaczyć powierzchnię zabudowaną systemami fotowoltaicznymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2017 r., Gall Marek | Nieaktualne

Jak odróżnić, w jakim charakterze występuje w transakcji rolnik ryczałtowy, który posługuje się numerem NIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2017 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy zlewanie napojów niespełniających wymogów do zbiorników jest przetwarzaniem odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy spółka całość kwoty za 10 lat może zaliczyć w przychody w dniu otrzymania zapłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy do zgłoszenia budowy przydomowego ganku wymagana jest ekspertyza techniczna?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2017 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Jak należy rozstrzygać, iż jedna działka jest działką budowlaną, a inna nie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2017 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy przedstawione zapisy planu miejscowego dopuszczają prowadzenie zbierania odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2017 r., Hejnar-Zawisza Anna | Aktualne

Jaka jest klasyfikacja budżetowa nagród konkursowych otrzymanych w drodze darowizny?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2017 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Czy przysługuje prawo do odliczenia VAT z faktury za naprawę uszkodzonego samochodu kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2017 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy w przypadku sprzedaży zalesionej działki należy przenieść na nabywcę prawo do ekwiwalentu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

W jaki sposób należy prawidłowo określać emitory?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2017 r., Gall Marek | Aktualne

Na kim spoczywa obowiązek przycięcia gałęzi wrastających w linie energetyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2017 r., Hejnar-Zawisza Anna | Aktualne

W jakim terminie organ powinien wydać decyzję administracyjną o przyznaniu pomocy na dożywianie dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy dywidenda, którą w sp. z o.o. otrzymał jedyny wspólnik, podlega ozusowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy należy skorygować przychody, jeśli wystawiano faktury na nienależne kwoty?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaką należy przyjąć stawkę przy wynagrodzeniu nauczyciela dyplomowanego za stan nieczynny?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak prawidłowo powinna zostać zawarta umowa o pracę w celu zastępstwa nieobecnego nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób dyrektor może dokonać przeniesienia pracownika z jednego miejsca pracy na inne stanowisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy organ powinien liczyć dochód wykazany w PIT 37 i PIT 39 dla potrzeb ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy z zasiłku okresowego można opłacić abonament TV?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2017 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy od 1 września 2017 r. nauczyciele będą nadal numerować prowadzone lekcje?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2017 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT spółka powinna refakturować usługi zastępcze wykonane na towarach przez inną spółkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2017 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy usługodawca zwolniony z VAT z uwagi na małe obroty powinien stosować mechanizm odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak prawidłowo przeprowadzić instruktaż stanowiskowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2017 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy, jeśli dzieło wykonane przez kontrahenta posiada wady?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy nieodpłatne przekazanie prawa użytkowania wieczystego gruntu (wraz z infrastrukturą) podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakim rodzajem pieczątki należy potwierdzić dokument za zgodność z oryginałem?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2017 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Jaką podstawę prawną należy wskazać w decyzji przyznającej gorący posiłek ze środków własnych gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy studenta (zleceniobiorca), który nie ukończył 26 lat można zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2017 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Czy pracownikowi należy udzielić dodatkowego dnia wolnego od pracy w tym miesiącu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2017 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy gmina może rozpocząć odbiór bioodpadów od mieszkańców zabudowy wielolokalowej z dniem 1 lipca 2022 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy urząd może odmówić przyjęcia wniosku o odstępstwo przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2017 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy podatnik może odliczyć podatek VAT od wydatków na szkolenia ze skoków spadochronowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

W jaki sposób należy potrącić należność dla komornika z zasiłku wypadkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jakie konsekwencje w VAT ma sprzedaż towarów do kontrahenta czeskiego, który odsprzedaje je poza Unię Europejską?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy lekarz, który wstąpił do procesu o błąd medyczny jako interwenient uboczny, jest związany tajemnicą lekarską?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2017 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne