Questions and answers

Czy podmiot, który nie zmienił sposobu użytkowania działki oznaczonej jako Bi, może zmienić symbol użytku?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2017 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy pracodawca musi wyrazić zgodę na kilkuminutową pracę w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2017 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Czy pracownik może domagać się sprostowania świadectwa pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2017 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Czy pracownik może własnym samochodem przetransportować do domu odpady o kodzie 15 01 03?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2017 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy przejście na urlop bezpłatny jest utratą dochodu na gruncie świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2017 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy przejście rurociągiem kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2017 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz decyzja środowiskowa podlegają udostępnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2017 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

Czy spółka jawna ma obowiązek prowadzenia wiekowania należności i zobowiązań?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2017 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Czy sprzedaż gospodarstwa rolnego podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy sprzedaż kart paysafecard podlega opodatkowaniu VAT i powinna być ewidencjonowana za pomocą kasy rejestrującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2017 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy stosunek pracy nauczyciela akademickiego ulega przedłużeniu do dnia porodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy szkoła powinna udzielić informacji publicznej dotyczącej danych osobowych zatrudnionych pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy uchwała w sprawie studium traci moc, jeśli granice administracyjne gminy, której dotyczy ulegną zmianie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2017 r., Węgrzyn Gabriel | Aktualne

Czy uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej składając dokumenty do szkoły muszą dostarczyć skrócony akt urodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2017 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy umorzenie czynszu bez wniosku dłużnika obliguje do sporządzenia informacji PIT-8C?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy ustawienie iluminacji świetlnej w miejscu publicznym wymaga dokonania zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2017 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Czy w stosunku do pracowników służby cywilnej należy stosować nowe przepisy dotyczące wystawiania świadectwa pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy w teczkach uczniów zasadniczej szkoły zawodowej powinny znajdować się aktualne badania lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2017 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy wykonanie budowli regulacyjnych w formie faszynowych opasek brzegowych rzeki wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2017 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy zakupiony samochód można sprzedać w systemie marży?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2017 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy zamawiający może skrócić termin składania ofert w razie pilnej potrzeby udzielenia zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2017 r., Kałużna Milena | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć Kolejkę Górską i z jaką stawką należy ją amortyzować?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak amortyzować drabiny platformowe, wyposażenie sali dydaktycznej oraz tablice informacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaka powinna być minimalna liczba łóżek w oddziale?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2017 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Jakie są obecnie kryteria dla członków gminnej komisji urbianistyczno-budowlanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2017 r., Kamińska Anna | Aktualne

Jakie są przesłanki do żądania odsetek i rekompensaty przez wierzyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie są sposoby na wniesienie samochodu do spółki kapitałowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jakie są wymagane warunki techniczne do prowadzenia składu celnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jakie są zasady korzystania z ulg we wpłacie na PFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2017 r., Brząkowski Mateusz | Nieaktualne

Jakie uprawnienia budowlane powinien mieć kierownik robót rozbiórkowych stacji gazowej pierwszego stopnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2017 r., Smarż Joanna | Aktualne

Jakie warunki należy spełnić, aby móc amortyzować z zastosowaniem współczynnika 2,0?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jaki proces odzysku będzie miał miejsce w opisanej sytuacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2017 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Jak należy dokonać zmiany w aktach osobowych pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2017 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jak osoba zagraniczna powinna opodatkować przychód związany z nieodpłatnym kursem?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak oszacować wartość zamówienia na odbiór odpadów komunalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2017 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Jak przerwanie nauki wpływa na prawo do świadczenia z FA?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jak rozliczyć koszty budowy łącznika między budynkami ?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć wspólnika występującego ze spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jak ustalić przychód z nieodpłatnych świadczeń przy poręczeniu kredytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak w kontekście odwrotnego obciążenia należy potraktować montaż i dostawę urządzeń wentylacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak w związku z likwidacją spółki odzyskać VAT, który posiada spółka, która jest przejmowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2017 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Kiedy należy zmienić, a kiedy uchylić decyzję z pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Kogo prawidłowo podatnik powinien ująć na fakturze?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2017 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Kto określa zakres kompensacji przyrodniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2017 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

Kto powinien otrzymać mandat z powodu błędnie zadeklarowanego podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kto usuwa padłe zwierzęta z terenu należącego do osoby fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Który OPS jest właściwy do ponoszenia kosztów za pobyt w pieczy zastępczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Od kiedy pracownia urodzona w 1962 r. będzie podlegała ochronie przedemerytalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2017 r., Łobejko Zygmunt | Nieaktualne

W jakiej sytuacji na fakturze nie musi pojawić się data wykonania usługi/data sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2017 r., Kłos Piotr | Aktualne

W jakim terminie należy zaksięgować w rejestrach VAT fakturę korygującą in plus?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2017 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne