Questions and answers

Jaką stawkę amortyzacyjną powinno mieć urządzenie sprawdzające klimatyzację?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaką stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych należy stosować do usług myjni?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do usługi usuwania wody z ulic?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jakie podmioty zobowiązane będą do elektronicznego składania deklaracji PIT-11 oraz PIT-4?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie powinny być stawki amortyzacyjne dla poszczególnych środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Jaki jest prawidłowy symbol Klasyfikacji Środków Trwałych dla pawilonu usługowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Jaki jest termin złożenia elektronicznych deklaracji PIT-4R oraz PIT-8AR?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jaki symbol wg klasyfikacji środków trwałych winna mieć drukarka i wg jakiej stawki może być amortyzowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Jak jednostka organizacyjna gminy powinna rozliczyć VAT w związku z zakupem pojazdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak jest klasyfikacja budżetowa wydatków na zakup i hosting dziennika elektronicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Jak na gruncie podatku dochodowego zakwalifikować przychody wspólników z udzielenia spółce licencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak należy traktować wydatek na wybudowanie ogrodzenia i jaką stawkę amortyzacji zastosować?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy zakwalifikować zamówienie na dostawę i zarządzanie systemem rowerów miejskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Jak opodatkować ryczałtem przychód uzyskiwany z tytułu świadczenia usług w Holandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak prawidłowo dokonać korekty VAT związanego z zakupem licencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak prawidłowo zaliczyć w koszty fakturę VAT za zakup oprogramowania pochodzącego z Anglii?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak traktować przychód ze sprzedaży biletów wstępu do muzeum?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak wykazać w bilansie zobowiązanie ZFŚS do refundacji świadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak wykazać w rocznym sprawozdaniu umowę najmu o wartości nieprzekraczającej progów unijnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Kiedy i w jaki sposób spółka powinna dokonać korekty odliczonego VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Kiedy mieszaninę charakteryzuje się jako rakotwórczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Kiedy podatnik może odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy podatnik może skorzystać z ulgi na małoletnie dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Kto odpowiada za rachunkowość pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Który organ jest właściwy w sprawie uciążliwej emisji dymu z komina plebanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Gall Marek | Nieaktualne

Od kiedy należny uchylić świadczenie wychowawcze w sytuacji otrzymania renty rodzinnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Od kiedy przyznać ponownie zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

W jakich sytuacjach tworzone są odpisy aktualizujące należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Niemiec Renata | Aktualne

W jakiej sytuacji można skorzystać z obniżonych odsetek za zwłokę?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jakiej wysokości należy przyznać prawo do świadczenia rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Tyra Bożena | Aktualne

W jakiej wysokości podatnik może odliczyć VAT od zakupu urządzenia grzewczego do samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

W jaki sposób amortyzować środek trwały zakupiony z dotacji otrzymane z urzędu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób należy określić zasięg oddziaływania planowanych do wykonania studni?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

W jaki sposób należy rozliczyć opłaty środowiskowe, jeżeli zakład zmienił lokalizację?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Piętowska Ewa | Nieaktualne

W jaki sposób należy zaklasyfikować środek trwały o nazwie "TT 3450 Automat"?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować wygrane pieniężne w grach online?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jaki sposób rolnik powinien liczyć limit zwolnienia z obowiązku rejestracji na kasie fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jaki sposób ustalić stawkę odpisów amortyzacyjnych dla urządzenia paczkarka złomu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

W jaki sposób zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów regały magazynowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT należy wystawić fakturę na druk i sprzedaż czasopism oznaczonych ISNN 1689-7358?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT spółka powinna wystawić fakturę dla firmy z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Co zrobić w przypadku otrzymania od likwidatora kontrahenta noty księgowej za nieterminowe opłacanie faktur?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy bezimienna polisa OC stanowi przychód u osób nią objętych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy budowa boiska sportowego przy szkole wraz z oświetleniem wymaga dokonania zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2017 r., Stępień Sylwia | Nieaktualne

Czy dla domów jednorodzinnych można grupować miejsca na odpady stałe?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2017 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy do faktury wystawianej przez osobę samozatrudnioną powinna być sporządzona ewidencja przepracowanych godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy dofinansowanie z ZUS, otrzymane w celu usprawnienia zasad BHP, podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy dokument elektroniczny IE-599 jest już honorowany przez urzędy skarbowe jako potwierdzenie wywozu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy doszło do nienależnego pobrania zasiłku dla opiekuna ze względu na przyznanie stronie emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2017 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy drenaż opaskowy wymaga dokonania zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2017 r., Mazurkiewicz Jakub | Nieaktualne

Czy dyrektor może wypowiedzieć umowę o pracę nauczycielce przebywającej na urlopie wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2017 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy godziny pracy członków zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę podlegają ewidencjonowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy informacja o warunkach zatrudnienia może być przedstawiona pracownikowi w dniu zawarcia umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2017 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Czy kierowcy należy się dieta i ryczałt za nocleg?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne