Czy rada gminy jest właściwa do rozpatrzenia petycji w sprawie uznania stosowania preparatów nazywanych szczepionkami przeciwko... - OpenLEX

Czy rada gminy jest właściwa do rozpatrzenia petycji w sprawie uznania stosowania preparatów nazywanych szczepionkami przeciwko COVID-19 za eksperyment medyczny?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wilk Jakub
Odpowiedzi udzielono: 17 marca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy rada gminy jest właściwa do rozpatrzenia petycji w sprawie uznania stosowania preparatów nazywanych szczepionkami przeciwko COVID-19 za eksperyment medyczny?

Jeśli nie jest właściwa, czy istnieje jakiś podmiot właściwy do jej rozpatrzenia zgodnie z ustawą o petycjach, któremu to rada gminy powinna ją przesłać?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX