Pytania i odpowiedzi

Czy zakaz handlu w niedziele dotyczyć będzie również kantorów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Przy jakich pracach niezbędne są badania okulistyczne pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

Jaka powinna być odległość przepompowni ścieków od granicy działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy na wykonanie piezometru wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Stachowska Marta | Aktualne

Czy stare druki ZUS ZLA będzie można stosować po 1 lipca 2018 r., jeśli zażąda tego pacjent albo pracodawca?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy odpady stanowiące wyroby medyczne zużyte w domu przez pacjenta są odpadami medycznymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy w pracowni hemodynamiki można zatrudniać techników elektroradiologii?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Jakiej szerokości powinno być dojście do budynku mieszkalnego jednorodzinnego niewymagającego dojazdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Jak poprawić omyłkę wykonawcy, który wpisał w ofercie jednostkowe ceny netto, a sumę brutto?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy usługa automatyki budynków podlega procedurze odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy dopuszczalne jest wprowadzenie 6-dniowego tygodnia pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy zakaz handlu będzie dotyczył również działalności barów i restauracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy oświadczenie o poufności zachowuje ważność po przejęciu pracowników na mocy art. 23[1] Kodeksu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Borysewicz Anna | Nieaktualne

W jakim trybie należy dokonać mniej korzystnych zmian warunków zatrudnienia kierownikom administracji publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Czy za pracę w weekend należy pracownikowi udzielić dwóch dni wolnych bez względu na przepracowaną ilość godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Jak prawidłowo oznaczyć pojemniki i prowadzić segregację odpadów w zakładzie przemysłowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Jak ustalić śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z wychowania fizycznego w klasie sportowej szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak udzielać dnia wolnego honorowemu dawcy krwi zatrudnionemu w systemie pracy zmianowej 24/48 godz.?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy okres pracy w gospodarstwie rolnym kuzyna w latach 1991-1993 podlega wliczeniu do pracowniczego stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Czy fakturę należy ująć w KPIR w dniu jej wystawienia czy w miesiącu, którego dotyczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaka może być maksymalna temperatura pomieszczeń przy pracy fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Majer Roman | Aktualne

Jak rozliczyć koszty pośrednie dotyczące okresu wykraczającego poza rok podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak powinna być rozliczana działalność polegająca na prowadzeniu punktu przedszkolnego wraz z wyżywieniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy należy wprowadzić do ksiąg akt notarialny?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak powinien postąpić organ?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Sługocka Martyna | Nieaktualne

Jakie konsekwencje podatkowe dla osoby fizycznej ma umorzenie długu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

W jaki sposób ująć w kosztach remont nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Na jakim koncie należy ujmować odsetki z tytułu oprocentowania depozytów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Tomczyk Edward | Aktualne

W jakim kierunku powinny otwierać się drzwi znajdujące się na drodze ewakuacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

Czy należy uchylić decyzję przyznającą zasiłek rodzinny wraz z dodatkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Jak należy rozwiązać umowę o pracę z nauczycielką przechodzącą na emeryturę w wygaszanym gimnazjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jak pracodawca ma udzielić pracownikowi tego zaległego urlopu skoro dni przysługuje mu 13 a godzin 100?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Rycak Magdalena | Aktualne

W którym momencie polska spółka powinna ująć faktury otrzymane jako import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy szkoła wpisana do ewidencji 3 stycznia może otrzymać dotację z budżetu powiatu na dany rok kalendarzowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy dla kierowcy międzynarodowego można stosować podwyższone koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Jak odbywa się zatrudnienie pielęgniarki w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy w CIT-8/O spółka powinna wykazać również kwoty wynagrodzenia zwolnione z poboru podatku u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Klemens Dominik | Aktualne

Czy podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów opłaty za media oraz odsetki od kredytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy przepisy dotyczące substancji chemicznych dotyczą też substancji biologicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Jak należy rozumieć dobę w jednostce opłaty stałej za odprowadzanie wód opadowych do wód?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Jaką opłatę skarbową winien pobrać organ za wybudowanie obory, zbiornika na gnojowicę i płyty gnojowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy można zsumować wartość zamówień na wyjazd integracyjny dla pracowników i na wycieczkę dla emerytów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Mikulska-Nawacka Marta | Aktualne

Kogo dotyczy opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Antoniak Joanna | Aktualne