Pytania i odpowiedzi

Jak pracodawca ma udzielić pracownikowi tego zaległego urlopu skoro dni przysługuje mu 13 a godzin 100?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Rycak Magdalena | Aktualne

W którym momencie polska spółka powinna ująć faktury otrzymane jako import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy szkoła wpisana do ewidencji 3 stycznia może otrzymać dotację z budżetu powiatu na dany rok kalendarzowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy dla kierowcy międzynarodowego można stosować podwyższone koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Jak odbywa się zatrudnienie pielęgniarki w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy w CIT-8/O spółka powinna wykazać również kwoty wynagrodzenia zwolnione z poboru podatku u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Klemens Dominik | Aktualne

Czy podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów opłaty za media oraz odsetki od kredytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy przepisy dotyczące substancji chemicznych dotyczą też substancji biologicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Jak należy rozumieć dobę w jednostce opłaty stałej za odprowadzanie wód opadowych do wód?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Jaką opłatę skarbową winien pobrać organ za wybudowanie obory, zbiornika na gnojowicę i płyty gnojowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy można zsumować wartość zamówień na wyjazd integracyjny dla pracowników i na wycieczkę dla emerytów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Mikulska-Nawacka Marta | Aktualne

Kogo dotyczy opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Czy do obliczania masy opakowań wprowadzanych na rynek liczy się tylko kartonik jednostkowy i karton zbiorczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy informacja o środowisku jest jednocześnie informacją publiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy należy naliczyć odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za publiczne kampanie edukacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy wskazane w ugodzie koszty utrzymania dziecka należy traktować jako alimenty?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Jak uchylić decyzję uprawniającą stronę do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy należy wszcząć postępowanie z urzędu w sprawie uchylenia decyzji przyznającej stronie prawo do świadczenia 500+?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy w takiej sytuacji organ powinien odmówić wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu ?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Ratajszczak Artur | Nieaktualne

Kiedy upływa termin trzymiesięczny na dostarczenie przez stronę tytułu wykonawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Od kiedy należy przyznać prawo do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Od kiedy uchylić decyzję przyznającą zasiłek pielęgnacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy spółka poprawnie księguje materiały wykorzystywane do usług bezpośrednio w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Olszewska Magda | Aktualne

Czy w przypadku obciążenia kosztami transportu oraz sprawdzenia towarów należy rozliczyć import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jaką stawką zryczałtowanego podatku dochodowego należy opodatkować refundacje z PFRON i Urzędu Pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy przez parking publiczny można przeprowadzić zjazd indywidualny prywatny do działki prywatnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy można wypłacić dywidendę za poprzednie lata?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Od kiedy wymagalne jest świadczenie pieniężne?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jak ująć w księdze handlowej koszty przygotowania baz danych produktów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak powinna zostać rozliczona usługa zakupu usługi cateringowej od podmiotu belgijskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak należy zaksięgować otrzymaną korektę, która została wystawiona zbyt wcześnie i jak ją wykazać w bilansie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak rozliczyć w PKPiR sprzedaż samochodów sprowadzonych ze Stanów Zjednoczonych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak opodatkować wynajem i montaż rusztowań budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć poniesione nakłady inwestycyjne na zakupionym i oddanym do użytkowania gruncie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi, który korzystał w określonych miesiącach 2017 r. z urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy noty obciążeniowe mimo tego, że są sporne oraz niezapłacone powinny być ujęte w księgach?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy podatnik może wykazać remanent końcowy za 2016 r. jako początkowy w 2017 r. i odliczyć różnicę w kosztach?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy można potraktować dochód uzyskany przez żonę jako dochód utracony?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy prawidłowym było zobowiązanie dłużnika wynikające z art. 5 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy promowanie produktów na imprezie okolicznościowej może stanowić przedmiot umowy o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy instalacje poniżej 1 MW nie wymagają ani zgłoszenia, ani pozwolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy umorzone wierzytelności mogą stanowić koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy rodzeństwo sprzed przysposobienia jest uprawnione do otrzymania odpisu aktu urodzenia swojej siostry biologicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne