Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 27 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy nasz zakład będący samodzielną jednostką organizacyjną gminy działającą w formie jednostki budżetowej może przyjąć od GDDiA do utwardzania dróg gminnych destrukt asfaltowy pochodzący z remontu ścieżki rowerowej?

Czy taki destrukt może być rozumiany jako produkt uboczny i wykorzystany do utwardzenia dróg gminnych, czy też w świetle obowiązujących przepisów prawa destrukt jest odpadem, który w rozumieniu rozporządzenia Ministra Środowiska z 10.11.2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. z 2016 r. poz. 93) - dalej r.l.o. nie może zostać przekazany naszej jednostce?

Czy nasza jednostka może odpłatnie kupować od przedsiębiorców destrukt asfaltowy do utwardzania dróg gminnych?

Czy w takim przypadku ww. przedsiębiorca zobowiązany jest przekazać certyfikat, który potwierdzi, że sprzedawany destrukt spełnia wymagania produktu, ochrony środowiska oraz życia i zdrowia ludzi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?