Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 27 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina X wystąpiła do gminy Y z wnioskiem o refundację zasiłku okresowego dla osoby bezdomnej.

Jednak w ocenie gminy Y wywiad nie wskazuje bezpośrednio na fakt, że mamy do czynienia z osobą bezdomną. W dokumentach z NFZ i ZUS wynika, że strona wskazuje konkretny adres zamieszkania na terenie miasta X. W decyzji nie wskazano, że pomocy udzielono na podstawie 101 ust. 2 i ust. 3. Wywiad nie zawiera informacji, gdzie został przeprowadzony, a oświadczenie strony nie wskazuje na brak związku z gminą X.

Dodatkowo w wywiadzie wskazano, że pan urodził się w mieście X, więc w ocenie gminy Y może być to jego centrum spraw życiowych, a pobyt (ponad 8-letni) może być związany z faktem, że wrócił w rodzinne strony i tam chce przebywać.

Skoro gmina Y ma zastrzeżenia co do informacji zawartych w przeprowadzonym wywiadzie należy wystąpić do gminy X z wnioskiem o doprecyzowanie informacji czy wejść w spór?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?