Questions and answers

Jaką dokumentację powinien prowadzić pracodawca związaną z prawami autorskimi w umowach o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2018 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Od jakiej daty przyznać świadczenie pielęgnacyjne na dziecko w związku z orzeczeniem o niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jak należy udokumentować zatrudnienie, aby zastosować 50% KUP?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy dokonując zmiany w harmonogramie pracy pracownika należy dokonać zmian w regulaminie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy pracodawca na wniosek pracownika ma obowiązek skierować go na wcześniejsze badania lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jakie prawa przysługują pracownikowi, któremu pracodawca od 2000 r. nie wypłaca dodatku za pracę nadliczbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2018 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

W jaki sposób OPS może przymusić zstępnych do sprawowania opieki nad chorym, starszym rodzicem?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2018 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy pracownik niepełnosprawny może korzystać z godzinnej przerwy niewliczanej do czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy istnieje formalne ograniczenie liczby uczniów w filii punktu przedszkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2018 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak należy zaksięgować korekty na zwiększenie do wniosków Wn-D?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2018 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Czy od wynagrodzenia emeryta wojskowego (rocznik 1977 r.) należy odprowadzić składkę na Fundusz Pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak obliczyć wymiar urlopu pracownikowi zatrudnionemu w wymiarze 7/8 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak należy policzyć amortyzację dla żwirowni?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy w podstawie "trzynastki" uwzględnia się wynagrodzenie za urlop naukowy nauczyciela akademickiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Nieaktualne

Jak obliczyć ryczałtowo bez kosztów podatek 20% i wystawić następnie IFT-R?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak ustalić średnią urlopową pracownikowi, który w grudniu otrzymał wypłatę za dwa miesiące?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2018 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak należy obliczyć średnią urlopową po zmianie terminu wypłaty wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2018 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Od którego miesiąca uchylić prawo do świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2018 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy spółka powinna utworzyć odpis aktualizujący na kwotę pożyczki i naliczone odsetki?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy ojciec dziecka składa pracodawcy matki dziecka oświadczenie, że nie będzie korzystać z urlopu rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak ustalić czas pracy pracownikowi świadczącemu pracę od piątku do niedzieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy pracownicy piekarni mogą zaczynać pracę o godz. 4:00, w poniedziałek po niedzieli objętej zakazem handlu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Do której godziny pracują w Wielką Sobotę osoby zatrudnione w sklepie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

O jakie przepisy należy podjąć uchwałę stwierdzającą zakończenie działalności gimnazjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy można na gruntach oznaczonych symbolem Lz budować bez decyzji o wyłączeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2018 r., Kamińska Anna | Nieaktualne

Jak rozliczyć usługę pozyskiwania pracowników świadczoną przez polską firmę na rzecz podatnika niemieckiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy podmiot świadczący usługę zorganizowania konferencji może korzystać ze zwolnienia podmiotowego od VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2018 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy w przypadku kradzieży wodomierza istnieje podstawa do opodatkowania sprzedaży oszacowanej ilości wody?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak rozliczyć transakcję sprzedaży nieruchomości na podstawie zwolnienia z podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak ustalić podstawę opodatkowania VAT przy wycofaniu środka trwałego z działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2018 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak prawidłowo wyliczyć wysokość odprawy pracownika powołanego do wojska?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak rozliczyć zajęcie wynagrodzenia pracownika od dwóch wierzycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy organ ma prawo udostępnić małżonkowi strony wgląd w dokumentację asystenta rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Co zrobić jeśli wnioskodawca wniósł o usunięcie drzewa na zgłoszeniu, a powinien na wniosku?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy współwłaściciele działki zamierzający usunąć drzewo wypełniają wniosek czy zgłoszenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy KDR należy przyznać na wszystkie dzieci wnioskodawcy i jego żonę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Co może zrobić lekarz, jeśli pracodawca odmówił mu skrócenia okresu wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2018 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne