Czy dokument medyczny w postaci papierowej, po odwzorowaniu cyfrowym przez rejestratorkę staje się oryginałem jeżeli zostanie... - OpenLEX

Czy dokument medyczny w postaci papierowej, po odwzorowaniu cyfrowym przez rejestratorkę staje się oryginałem jeżeli zostanie opatrzony przez nią kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sieńko Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 16 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dokument medyczny w postaci papierowej np. opis badania EKG, po odwzorowaniu cyfrowym przez rejestratorkę staje się oryginałem wyłącznie wtedy kiedy zostanie opatrzony przez nią kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub podpisem udostępnionym przez ZUS?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX