Czy wydać decyzję przyznającą prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na wniosek szpitala, gdy nie ma możliwości przeprowadzenia... - OpenLEX

Czy wydać decyzję przyznającą prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na wniosek szpitala, gdy nie ma możliwości przeprowadzenia wywiadu środowiskowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 14 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy powinniśmy wydać decyzję przyznającą prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na wniosek szpitala dla strony, który ma stałe miejsce zameldowania na terenie naszej gminy, natomiast pod wskazanym adresem mieszka jego rodzina, z którą od lat nie utrzymuje kontaktu, nikt nie zna miejsca jego pobytu, w związku z czym, nie ma możliwości przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, a z pozostałych możliwych weryfikacji również nie można ustalić jego miejsca pobytu?

Czy może powinniśmy przekazać wniosek do organu właściwego dla miejsca, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące wszczęcie postępowania, albo podjąć inne czynności?

Jeśli tak, to jakie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX