Czy organ może wydać pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego projektowanego w miejscu istniejącego budynku gospodarczego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Słomka Kinga
Odpowiedzi udzielono: 16 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy organ może wydać pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego projektowanego w miejscu istniejącego budynku gospodarczego mającego powierzchnię zabudowy do 30 m2 i wysokość 5 m, przeznaczonego do rozbiórki wg przedłożonej dokumentacji, nie wydając jednocześnie pozwolenia na rozbiórkę tego budynku gospodarczego?

Inwestor nie wnioskuje rozbiórki tego budynku gospodarczego, argumentując, że rozbiórka tego budynku gospodarczego nie wymaga ani zgłoszenia ani pozwolenia na rozbiórkę.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX