Jak prawidłowo zaksięgować fakturę wykupu przedmiotu leasingu oraz jak zaprezentować zysk na sprzedaży w rachunku wyników?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 16 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Od 1.01.2021 r. spółka podjęła decyzję o prezentacji leasingu operacyjnego w księgach jako finansowego. Umowa leasingu została zawarta przed dwoma laty. Błędnie oszacowano wartość maszyny ujętej w dniu 2.01.2021 r. w księgach jako środek trwały 5000 zł. Wn 010 i 24 rozrachunki z finansującym z tytułu przediotu leasingu. Za okres 01-03 ujęto amortyzację w wysokości po 250 zł miesięcznie. W miesiącu 04 postanowiono o wcześniejszym wykupie i sprzedaży ww. maszyny. Na dzień wykupu wartość netto w księgach 5000-1000 = 4000 zł. Zobowiązanie z tytułu rozrachunków z finansującym 4100,- Otrzymano od leasingodawcy fakturę wykupu na kwotę netto 10000 zł. Stwierdzono, że błędnie oszacowano przyjęcie maszyny do ksiąg jako środka trwałego. Cena sprzedaży dla naszego klienta to 16.000 zł netto.

Jak prawidłowo zaksięgować fakturę wykupu oraz jak zaprezentować zysk na sprzedaży w rachunku wyników - w jakiej wartości i pozycjach?

Dla uproszenia VAT i odsetki pomija się w pytaniu. 5900,- pozostałe koszty operacyjne / różnica z zob. z finansującym, 12.000 zł zysk na sprzedaży środków trwałych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX