Questions and answers

Jaką stawkę VAT należy zastosować do sprzedaż mebli kuchennych, biurowych, sklepowych i pozostałych mebli?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2018 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy dobowy czas pracy pracowników niewidomych może być wydłużany przez pracodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy sześcioletnia umowa z zastępcą dyrektora ds. lecznictwa podlega obowiązkowi zgłoszenia do PIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy pracownikowi SP ZOZ zatrudnionemu na dwie umowy dodatek stażowy przysługuje z każdej z nich?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy przychodnia może odmówić przyjęcia pacjenta na badania kontrolne po operacji wzroku?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2018 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Czy SP ZOZ powinien dostosować zapisy regulaminu wynagradzania z 2000 r. do aktualnych przepisów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2018 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy zakup mieszkania zwolniony z VAT należy opodatkować podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wymiana dowodu tożsamości wymienionego w świadectwie kwalifikacji wpływa na ważność tego dokumentu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy do pracy operatora gwoździarki pneumatycznej wymagane są specjalne uprawnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2018 r., Milczarek Kamila | Nieaktualne

Czy do poruszania się ładowarką po drogach wewnątrzzakładowych wystarczy prawo jazdy kat. A?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Do jakich wymagań powinna być dostosowana maszyna zakupiona i oddana do użytku przed 2003 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jaki jest sposób na wyliczenie bezpiecznej prędkości powietrza pod dygestorium dla konkretnej analizy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2018 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy zgodne z prawem jest samodzielne tankowanie AdBlue przez kierowcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2018 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy wszystkie produkty importowane spoza UE muszą mieć oznakowanie CE?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2018 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy istnieje sankcja za nie kontynuowania certyfikatu ISO w trakcie trwania kontraktu podmiotu leczniczego z NFZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2018 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Czy w trakcie urlopu macierzyńskiego nauczyciel może zostać przeniesiony na własną prośbę do innej szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Kiedy powinien być sporządzony arkusz organizacji pracy przedszkola, jeżeli w lutym powołano publiczne przedszkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Na jaki okres nauczyciel mianowany może wziąć urlop bezpłatny w szkole, w której uczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jakim terminie należy poprawnie wypłacić pracownikowi szkoły feryjnej dodatek za wysługę lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak należy stosować przepisy dotyczące przenoszenia nauczycieli przekształcanych szkół w stan nieczynny?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jakich uchwałach należy dokonać odpowiednich zmian, aby przenieść siedzibę szkoły podstawowej do innego budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy godziny realizowane w ramach programów unijnych są godzinami ponadwymiarowymi nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy prawidłowo uzupełnić etat nauczyciela szkoły feryjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2018 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Jak nauczyciel powinien uzupełniać etat, jeżeli nie posiada wyższego wykształcenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2018 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy prawidłowo wyliczono dodatek za pracę w porze nocnej pracownika sezonowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy zakres działania pracownika służby bhp zmienia się w zależności od tego, w jakim dziale ma pracować?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy dopuszczalne jest ręczne przemieszczanie wózka o masie 1 t wraz z ładunkiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jak prawidłowo udzielić urlopu wychowawczego nauczycielce?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy dyżur lekarza stażysty może być krótszy niż 10 godzin i 5 minut?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2018 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT w przypadku udzielania licencji terminowych i bezterminowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy w przypadku braku możliwości zapewnienia opiekuna można wydać decyzję odmowną w sprawie usług opiekuńczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy w związku z odbywaniem kary pozbawienia wolności należy uchylić decyzję o umieszczeniu w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2018 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy można wywozić żużel na składowisko po rekultywacji w kierunku zadrzewieniowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy karty wędkarskie są drukami ścisłego zarachowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy transportujący odpady może być jednocześnie sprzedawcą lub pośrednikiem w obrocie odpadami?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2018 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy wybudowany w 2017 r. wylot do rowu odprowadzającego wody opadowe i roztopowe powinien być zgłoszony do Wód Polskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2018 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

W jakiej formie starosta powinien wydać opinię dotyczącą kandydata na stanowisko kierownika nadzoru wodnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2018 r., Stachowska Marta | Aktualne

Czy można przyznać świadczenie pielęgnacyjne stronie pobierającej świadczenie rodzicielskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Któremu z rodziców po rozwodzie i w jakiej wysokości przysługuje świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Jakie są środki prawne, gdy zstępny przebywający za granicą nie chce płacić za pobyt członka rodziny w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2018 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Jakie uprawnienia ma pracownik socjalny w przypadku podejrzenia, że dziecko jest ofiarą przemocy domowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2018 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy budowa pomp ciepła wymaga pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2018 r., Chruszcz Adrian | Nieaktualne

Jaką dokumentację powinien prowadzić pracodawca związaną z prawami autorskimi w umowach o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2018 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Od jakiej daty przyznać świadczenie pielęgnacyjne na dziecko w związku z orzeczeniem o niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jak należy udokumentować zatrudnienie, aby zastosować 50% KUP?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne