Pytania i odpowiedzi

Czy inwestor może projektować wjazd na swoją działkę na skrzyżowaniu dwóch dróg gminnej i wewnętrznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2018 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy nieujęcie faktury korygującej powinno zostać skorygowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2018 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jakie skutki w podatku VAT rodzi przekazanie prezentu dla kontrahenta zagranicznego w postaci perfum?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2018 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy połączenie dwóch różnych typów szkół w zespół wymaga nadania statutu tego zespołu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2018 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jaką treść informacji należy podać do nabywcy aby sprzedający wypełnił obowiązki informacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2018 r., Klimkiewicz Luiza | Nieaktualne

Jak rozliczyć transakcje importu towarów w ramach procedury uszlachetniania biernego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy według nowych przepisów, kierownik wycieczki szkolnej musi mieć skończony kurs kierownika wycieczek?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy czynności związane ze sprzedażą samochodów pożarniczych podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Jakie wymagania powinien spełniać opiekun medyczny zatrudniany w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2018 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy ZUS może zakwestionować umowy doradztwa jako obchodzenie umów o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy pracownik może odpracować wyjścia prywatne w niedziele?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2018 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy w cywilnoprawnej umowie z lekarzem trzeba zawrzeć zapis dot. RODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy roboty budowlane w lokalu mieszkalnym wymagają pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2018 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Jakie uprawnienia należy posiadać do wykonania projektu budynku gospodarczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2018 r., Smarż Joanna | Aktualne

Czy możliwa jest współpraca SP ZOZ z duchownym na zasadzie wolontariatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy pracownikom medycznym należy się dofinansowanie do okularów korekcyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2018 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy z osobą wyłonioną w konkursie na zastępcę dyrektora ds. medycznych trzeba zawrzeć nową umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2018 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy należy przyznać świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy przyznać świadczenie rodzicielskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy rentę należy potraktować jako dochód utracony?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy budowa remizy OSP wymaga uzyskania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2018 r., Kamińska Anna | Aktualne

Za który miesiąc strona powinna dostarczyć zaświadczenie o dochodzie netto?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć korektę kosztów, jeśli w PKPiR nie ujęto faktury pierwotnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Które odpady z katalogu odpadów są odpadami wysokokalorycznymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2018 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Czy nauczyciel przeniesiony w stan nieczynny może podjąć pracę w tej samej szkole jako pracownik administracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jakie kategorie należności i aktywów finansowych nie są wykazywane w sprawozdaniu Rb-N?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2018 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Czy opiekunem na wycieczce szkolnej może być rodzic lub inna pełnoletnia osoba niebędąca pracownikiem szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kiedy inwestor powinien wystąpić o odstępstwo od przepisów warunków technicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2018 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy należy wypłacić wynagrodzenie chorobowe pracownicy na wychowawczym, która przebywała na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2018 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

W jaki sposób powinno zostać wyliczone wynagrodzenie za dzień, w którym oddawał krew?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2018 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Czy rachunek do umowy uaktywniającej jest aktualny?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2018 r., SKALSKA MAGDALENA | Nieaktualne

Z jakich przepisów wynika konieczność montażu na klatce schodowej poręczy przyściennych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2018 r., Majer Roman | Aktualne

Czy wierzyciel może kierować do sądu wnioski w trybie 788 k.p.c., jeżeli według przepisów sprawa będzie już przedawniona?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2018 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Nieaktualne

Czy najem szatni w Polsce na rzecz podmiotu zagranicznego podlega opodatkowaniu w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy przepisy określają maksymalny okres ważności skierowania na badanie rtg?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2018 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Czy przysługuje zasiłek stały osobie uprawnionej do emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Za jaki okres rozliczyć dochód jednorazowy mieszkańca DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Kiedy pracownica powinna złożyć w przedszkolu wniosek o przejściu na emeryturę w związku z umową okresową?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2018 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy uczniowi, który nie przeszedł do klasy II gimnazjum i jest obecnie w klasie VII należy założyć nowy arkusz ocen?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2018 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Jaka powinna być odległość budowy od sąsiedniej działki, gdy ta jest działką drogową?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2018 r., Kamińska Anna | Aktualne