Questions and answers

Jak należy wyliczyć podstawę wynagrodzenia chorobowego osoby zatrudnionej na umowę zlecenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2018 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy hala modułowa podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak ująć w księgach zbycie posiadanych udziałów w spółce z o.o. w celu ich dobrowolnego umorzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy w przypadku zwrotu dotacji trzeba zrobić korektę CIT-8 za ubiegłe lata?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2018 r., Klemens Dominik | Aktualne

Kto jest organem wyższego stopnia dla zarządu zlewni i nadzoru wodnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Od kogo mieszkaniec może dochodzić odszkodowania za zniszczenia ogrodzenia jego posesji przez dziki?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy drewniany budynek przymocowany śrubami do płyty betonowej jest trwale połączony z gruntem?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy rozdrabnianie odpadów w stacjonarnym urządzeniu jest przetwarzaniem odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jak ustala się właściwość starosty do wydania opinii w sprawie wyboru kierownika nadzoru wodnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Stachowska Marta | Aktualne

Czy można podzielić działkę o nieuregulowanym stanie prawnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Smaga Łukasz | Aktualne

Czy działalność pośrednictwa ubezpieczeniowego może być opodatkowana w formie ryczałtu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy obowiązkowe jest wyznaczenie lekarza prowadzącego dla pacjenta leczonego w szpitalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Urbaniak Monika | Nieaktualne

Jak na gruncie podatku VAT i pliku JPK_VAT skorygować fakturę wystawioną z błędnym numerem NIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak należy zaksięgować wystawioną fakturę sprzedażową "z góry" fakturując wykonanie całej czynności?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jakie są warunki organizowania kilkudniowych wycieczek szkolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy wynajem apartamentów jako lokali usługowych można traktować jako najem prywatny?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy istnieje konieczność zaksięgowania na koniec roku odsetek od kredytów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy dofinansowanie wycieczki będzie przychodem pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy pracowników służby bhp można obciążać obowiązkami z zakresu ochrony środowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy opłatę za dokonanie wpisu do rejestru pośredników kredytowych można zaliczyć do kosztów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy podmiot świadczący usługi IT może skorzystać z podmiotowego zwolnienia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Co musi zawierać kwalifikowany podpis elektroniczny osoby upoważnionej do podpisu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie podatku VAT przyjazd uczelni z Ukrainy na kongres?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy właściciel zakładu pracy może swobodnie ustalać na nim zasady ruchu pojazdów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy w procesie rekrutacji można sprawdzać w praktyce umiejętności pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jak prawidłowo należy zaksięgować odpis aktualizujący wartość bilansową wyrobów gotowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy powstała różnica kursowa między wypłatą a zwrotem pożyczki stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować świadczenie dla zleceniobiorcy, który jest na emeryturze?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy budowa odkrytego zbiornika odparowującego wymaga uzyskania decyzji środowiskowej lub pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy instalacja zastępcza może składować stabilizat na własnym składowisku?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować wykupiony przez pracodawcę pakiet medyczny, za który po części płaci pracownik?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jakie są zasady prawidłowego prowadzenia chronologii dziennika księgowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne