Kiedy można pozostawić podanie bez rozpoznania?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 7 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy brak przedłożonej do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego decyzji zwalniającej od zakazów określonych w art. 176 ust.1 pkt 1–5, po uprzednim wezwaniu wnioskodawcy do jej uzupełnienia, umożliwia organowi pozostawienia podania bez rozpoznania

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX