Czy przekształconej szkole niepublicznej należy wypłacić dotację?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 7 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Niepubliczna szkoła branżowa I-go stopnia, kształcąca uczniów niepełnosprawnych z dniem 1 września przekształca się w szkołę specjalną. Czy w związku z powyższym szkoła powinna złożyć osobne rozliczenie na szkołę branżową? Zgodnie z naszą uchwałą jest to termin 30 dni od daty pobrania ostatniej transzy dotacji. Organ prowadzący szkołę, we wniosku o dotację na 2021 rok wskazał niepubliczną szkołę I-go stopnia, nie złożył osobnego wniosku dla szkoły specjalnej (powstałej w wyniku przekształcenia z przedmiotowej szkoły branżowej). Czy w związku z powyższym organ dotujący powinien wypłacać dotację w miesiącach wrzesień-grudzień 2021 r. dla przedmiotowej szkoły specjalnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX