Czy zgodnie z art. 16 ust. 8 u.ś.r., do zwrotu świadczeń nienależnie pobranych należy stosować przepisy dotyczące przedawnienia należności (10 lat)?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 7 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ wypłacał zasiłek pielęgnacyjny od 2007 r. W wyniku dokonanej w 2021 r. weryfikacji okazało się, że wnioskodawca pobierał dodatek pielęgnacyjny z ZUS. W związku z czym, doszło do wznowienia postępowania i odmowy przyznania zasiłku pielęgnacyjnego. Organ chce wystąpić do ZUS o zwrot kwoty zgodnie z art. 16 ust. 7 i 8 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Część należności obejmuje okres dłuższy niż 10 lat.

Czy w związku z zapisem w art. 16 ust. 8 u.ś.r., że przekazanie kwoty przez ZUS uznaje się za zwrot świadczeń nienależnie pobranych należy stosować przepisy dotyczące przedawnienia należności (10 lat)?

Czy też jest podstawa do wystąpienia o zwrot całej kwoty począwszy od 2007 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy