Questions and answers

Czy na pracodawcy ciąży obowiązek egzekwowania od pracownika zakupu nowych okularów w ramach refundacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy oczko wodne podlega amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2017 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy organ może żądać od ZUS pomniejszenia kwoty emerytury o kwotę odpowiadającą wysokości wypłaconego świadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy organ słusznie postąpił nie badając służebności gruntowej przez przyjęciem zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2017 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy po przekroczeniu limitu 200 tys. zł należy dopełnić obowiązku rejestracji dla celów podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2017 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy po rozbiórce starego domu można nowy obiekt podłączyć do poprzedniej instalacji szamba i ewentualnie innych pozostawionych przyłączy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2017 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy pożyczka udzielona przez spółkę z o.o. udziałowcowi, podmiotowi powiązanemu z Danii podlega pcc?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pożyczkobiorca jest obowiązany zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy projektowany obiekt usługowy objęty obowiązkiem nadzoru inwestorskiego powinien mieć projektantów sprawdzających?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2017 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Czy przy sprzedaży towarów na aukcjach internetowych należy rozpoznać WDT, jeśli miejsce wysyłki towaru to Niemcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2017 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy roboty budowlane rozpoczęte przed wydaniem pozwolenia na budowę należy traktować jak samowolę budowlaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2017 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy toczące się postępowanie egzekucyjne jest przeszkodą do dokonania potracenia należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy umowa zlecenie zawarta z własnym pracodawcą powinna zostać wliczona do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy utwardzenie terenu na działce przeznaczonej pod zabudowę produkcyjną wymaga uzyskania pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2017 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy utworzenie plaży przy zbiorniku wodnym wymaga dokonania zgłoszenia czy uzyskania pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2017 r., Chruszcz Adrian | Nieaktualne

Czy w formularzu można zastrzec marżę jako tajemnicę przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2017 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy wprowadzanie taśm LED od 2018 r. będzie się wiązać z koniecznością wypełnienia ustawowych obowiązków?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy w przetargu na obsługę bankową gminy można żądać w SIWZ posiadania przez wykonawcę punktu w danej miejscowości?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy w przetargu nieograniczonym można negocjować cenę z wykonawcą, jeśli zaoferowana przekracza kwotę przeznaczoną na zamówienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2017 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy w umowie o pracę można wskazać dwa miejsca świadczenia pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2017 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Czy wynajem nieruchomości własnych korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy zakup brylantu inwestycyjnego może stanowić koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2017 r., Olszewska Magda | Aktualne

Czy z konta wyodrębnianych środków ZFŚS można przelać zaliczkę na podatek dochodowy od wypłacanych świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2017 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Czy z tytułu utworzenia oddziału wspólnicy spółki muszą opłacać kolejny raz składki na ubezpieczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2017 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Do jakich usług prawnych nie stosuje się ustawy p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Ile wyniesie podstawa zasiłku przedsiębiorcy opłacającego preferencyjne składki?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jaka będzie wartość podstawy naliczenia PCC w przypadku zmiany umowy spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawką amortyzować system automatycznej dystrybucji stacji paliw?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaką stawkę amortyzacji zastosować przy zakupie instalacji programu sterującego dystrybutorami paliw?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaki akt prawny określa, które drogi publiczne należy zaliczać do dróg pożarowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2017 r., Chruszcz Adrian | Nieaktualne

Jakie akty prawne regulowały warunki techniczne budynków przed 1966 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2017 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Jakie kompetencje posiada starosta w przypadku podejrzenia spalania odpadów na terenie zakładu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2017 r., Gall Marek | Nieaktualne

Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w zakresie szkoleń bhp dla cudzoziemców zatrudnianych przez podwykonawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jakie odpady powstaną w wyniku spalania w zakładowej kotłowni odpadów o kodach 03 01 05 oraz 15 01 03?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2017 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Jaki organ jest właściwy w sprawie podejrzenia spalania odpadów na terenie zakładu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2017 r., Gall Marek | Aktualne

Jak obliczamy normalne wynagrodzenie za godziny nadliczbowe pracowników zatrudnionych w systemie akordowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak obliczyć dodatek za nadgodziny w przypadku wynagrodzenia akordowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak postąpić, gdy do rady pracowników nie zgłosi się żaden kandydat?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2017 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT obciążenie kontrahenta kosztami związanymi ze świadczoną usługą?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak udzielić zamówienia na dostawę żywności przy zmieniających się cenach produktów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2017 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Jak w dodatkowym miejscu zatrudnienia nauczycielki należy jej przydzielić dwa dni wolne w związku ze śmiercią ojca?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2017 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Kogo dotyczy obowiązek wyznaczenia doradcy ADR?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2017 r., Dyjeciński Tomasz | Aktualne

Kto jest odpowiedzialny za oznakowanie miejsc dla osób niepełnosprawnych na parkingach?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2017 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne