Questions and answers

Czy podatnik powinien rozdane próbki udokumentować paragonem fiskalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy prezenty świąteczne nabyte przez spółkę mogą stanowić koszty podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2017 r., Dąbrowska Dorota | Nieaktualne

Czy przy ponownym zatrudnieniu pracownika w tej samej firmie istnieje możliwość zawarcia umowy na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2017 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

Czy Rolnik ma obowiązek zapłaty podatku dochodowego w związku ze sprzedażą sera z mleka własnych zwierząt?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy uczestnik konsorcjum musi zarejestrować się na potrzeby VAT na Litwie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy ustawodawca dokonał zmiany dotyczącej wypłaty wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2017 r., Dawidowska Aleksandra | Nieaktualne

Czy w przypadku transakcji dokonywanych pomiędzy podatnikami VAT mamy do czynienia z transakcją trójstronną łańcuchową?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy z nauczycielem można zawrzeć drugą umowę o pracę na nauczanie indywidualne?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi obsługi, odchodzącemu na emeryturę w maju?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2017 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Jakich szpitali, z tzw. sieci szpitali, dotyczy warunek posiadania banku krwi w miejscu udzielania świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2017 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Jakie obowiązki w zakresie decyzji środowiskowych będą ciążyć na Wodach Polskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2017 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Jakie są warunki wprowadzenia równoważnego systemu czasu pracy przy pracach szczególnie niebezpiecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2017 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

Jakie skutki w podatku dochodowym wywoła wycofanie składnika z działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jaki wymiar urlopu przysługuje za czas łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2017 r., Kamińska Agata | Aktualne

Jak należy opodatkować wykonywaną w Polsce usługę izolacji termicznej na rurach, które są wywożone do Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak należy przyznać dofinansowanie za pracownika młodocianego, jeżeli uczeń odbył naukę u dwóch pracodawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2017 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak należy rozliczyć fakturę otrzymaną od kontrahenta ze Szwecji z tytułu usług tzw. tajemniczego klienta?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak należy wycenić przychód powstający u wspólniczki z tytułu nieodpłatnego świadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy zakwalifikować koszt zakwaterowania pracowników ponoszony przez pracodawcę pod kątem składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2017 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak obliczyć wydłużenie urlopu rodzicielskiego pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2017 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

Jak spółka powinna rozliczać noclegi dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Kiedy należy wykazać import usług, jeśli zaliczka została zwrócona?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Kiedy wypadek w czasie wyjazdu integracyjnego należy traktować jak wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Na jakiej podstawie należy wykazać w ewidencji VAT import towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Na jakiej podstawie następuje udostępnienie protokołu z oględzin drzewa zgłoszonego do wycinki?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Od kiedy należy stosować grupowania KŚT 2016?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Pod jakim kodem należy zaklasyfikować odpad w postaci ostro zakończonej szklanej ampułki po antybiotyku?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

W jaki sposób podatnik powinien rozliczyć się za pracę w Polsce jeśli prowadzi działalność gospodarczą w Anglii?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Co powinien zrobić zamawiający w przypadku, gdy wykonawca nie podpisał JEDZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2017 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Czy budynki w okresie rękojmi należy poddawać okresowej kontroli?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2017 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy darczyńca będzie płacił podatek vat od wartości darowizny?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy do przedłużenia urlopu wychowawczego muszą być każdorazowo dwa kolejne wnioski wraz z oświadczeniem ojca?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2017 r., Dawidowska Aleksandra | Nieaktualne

Czy dostawa armatury wodno-kanalizacyjnej, mającej różne cele i przeznaczenia, może być udzielona jako jedno zamówienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2017 r., Mikulska-Nawacka Marta | Aktualne

Czy do zamówień społecznych o wartości poniżej 750.000 euro stosuje się przepisy dot. zasady pisemności?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2017 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy droga gminna klasy D może być rozbudowana o nowy odcinek klasy L?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2017 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy faktury korygujące dotyczące bieżącego roku można ująć w księgach w dacie wystawienia faktur korygujących?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy legalizacja instalacji gazowej wewnętrznej wymaga opłaty legalizacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2017 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy mały podatnik może prowadzić ewidencję księgową według przepisów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy młotek może mieć stalowy, a nie drewniany, trzonek?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2017 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy można drugi raz wystąpić o interpretację w sprawie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy można wstrzymać wypłatę świadczenia wychowawczego osobie uprawnionej, która wyjeżdża za granicę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2017 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy można wymagać zatrudnienia na umowę o pracę od osoby prowadzącej działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2017 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy można wystawić zbiorczą fakturę korygującą gdy podwyższono cenę świadczonych usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy można zaliczyć w koszty całą dotychczas naliczoną amortyzację?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy należy odprowadzić podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne