Questions and answers

Jak obliczamy normalne wynagrodzenie za godziny nadliczbowe pracowników zatrudnionych w systemie akordowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak obliczyć dodatek za nadgodziny w przypadku wynagrodzenia akordowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak postąpić, gdy do rady pracowników nie zgłosi się żaden kandydat?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2017 r., Latos - Miłkowska Monika | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT obciążenie kontrahenta kosztami związanymi ze świadczoną usługą?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak udzielić zamówienia na dostawę żywności przy zmieniających się cenach produktów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2017 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Jak w dodatkowym miejscu zatrudnienia nauczycielki należy jej przydzielić dwa dni wolne w związku ze śmiercią ojca?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2017 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Kogo dotyczy obowiązek wyznaczenia doradcy ADR?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2017 r., Dyjeciński Tomasz | Aktualne

Kto jest odpowiedzialny za oznakowanie miejsc dla osób niepełnosprawnych na parkingach?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2017 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Na jaki dzień należy w księgach i w sprawozdaniu finansowym wykazać podwyższenie funduszu udziałowego w spółdzielni?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2017 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Przez ile miesięcy należy podzielić dochód z tytułu zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2017 r., Tyra Bożena | Aktualne

W jakim trybie należy rozpatrzeć skargę złożoną przez petenta OPS na pracowników socjalnych i kierownika OPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jaki sposób należy obliczyć pojemność instalacji do magazynowania odpadów w metrach sześciennych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2017 r., Gall Marek | Aktualne

W jaki sposób należy prawidłowo wyliczyć wynagrodzenie za prawa autorskie w okresie urlopu i zwolnienia lekarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2017 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

W jaki sposób należy rozumieć zwrot "krawędź elewacji frontowej", jeżeli elewacja ta jest ścianą szczytową?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2017 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

W jaki sposób zamawiający ma rozpoznać omyłkę pisarską?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2017 r., Kurowska Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób zwracać kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy przechowywaną na rachunku bankowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2017 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy do pracowniczego stażu pracy nauczycielce można zaliczyć okres pracy poza oświatą?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2017 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy do projektu zamiennego stosuje się przepisy dotyczące formy i treści projektu budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2017 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw programów nauczania?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2017 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy firma może odliczyć VAT z faktury za zakup telewizora, który nie będzie kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy istnieje obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy jest obowiązek używania legalizowanej wagi?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2017 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy jeśli starosta nie przywołał w decyzji art. 30 ust. 5 pr. bud., to została ona wydana bez podstawy prawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2017 r., Prochera Witold | Nieaktualne

Czy lekarz rezydent może kwalifikować pacjentów do zabiegu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2017 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy lekarz zatrudniony w izbie wytrzeźwień może wystawić pacjentowi skierowanie do szpitala psychiatrycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2017 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Czy można różnicować świadczenia z zfśs między pracownikami i emerytami?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy można wydać zaświadczenie o samodzielności lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2017 r., Stępień Sylwia | Aktualne

Czy można żądać od pracownika zwrotu kosztów szkolenia, jeśli nie dostarczył certyfikatu po jego ukończeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2017 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy nadwyżka ze sprzedaży wartości przedmiotu przewłaszczenia nad wierzytelnością jest przychodem do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2017 r., Dąbrowska Dorota | Nieaktualne

Czy narzędzia elektryczne używane w procesie technologicznym powinny posiadać znak CE?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2017 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy obecnie obowiązują jakieś regulacje dotyczące zakresu badań eksploatacyjnych dla elektronarzędzi kategorii II?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2017 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy ocena ryzyka zawodowego powinna być dokonana dla wszystkich stanowisk pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy od sprzedaży używanego roweru należy zapłacić podatek pcc?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy okresy pobierania stypendiów z urzędów pracy zalicza się do pracowniczego stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2017 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

Czy organ prowadzący może bez konsultacji z dyrektorem zmienić nazwę zespołu szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2017 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy paragony przedstawione przez pracownika można ujmować w kosztach?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo do zaliczenia do kosztów podatkowych odpisu amortyzacyjnego w pełnej kwocie?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy podatnik świadczący usługi z zakresu usług księgowych może skorzystać ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy po przejściu na emeryturę w styczniu nauczycielowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2017 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy po zmianie przepisów płatnik może za 2017 r. rozliczyć pracownika w PIT-40?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2017 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy pracodawca powinien za każdym razem w rocznej ewidencji czasu pracy ewidencjonować dyżury pełnione w domu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2017 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy pracownikom pracującym w ruchu ciągłym należy oddać wolne za święto przypadające w sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2017 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Czy przygotowawczy charakter działania spółki może spowodować odmowę jej rejestracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy radca prawny parafujący umowę przed wszczęciem postępowania, musi składać oświadczenie z art. 17 ust. 2 p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2017 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne