Official Gazette

Określenie sposobu odgraniczenia wolnych obszarów celnych od pozostałego polskiego obszaru celnego.

M.P.1991.43.307 | zarządzenie z dnia 18 listopada 1991 r. | Akt utracił moc

Cennik na zwierzynę bezprawnie pozyskaną.

M.P.1991.43.306 | zarządzenie z dnia 27 listopada 1991 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie określenia sposobu prowadzenia przez uczelnie dokumentacji przebiegu studiów.

M.P.1991.43.304 | zarządzenie z dnia 7 listopada 1991 r. | Akt jednorazowy

Zm.: Regulamin Senatu.

M.P.1991.43.302 | uchwała z dnia 27 listopada 1991 r. | Akt jednorazowy

Wybór wicemarszałków Senatu.

M.P.1991.43.301 | uchwała z dnia 27 listopada 1991 r. | Akt indywidualny

Wybór Marszałka Senatu.

M.P.1991.43.300 | uchwała z dnia 26 listopada 1991 r. | Akt indywidualny

Zm.: Tymczasowy regulamin Senatu.

M.P.1991.43.299 | uchwała z dnia 24 października 1991 r. | Akt jednorazowy

Wybór wicemarszałków Sejmu.

M.P.1991.43.298 | uchwała z dnia 25 listopada 1991 r. | Akt indywidualny

Zm.: Tymczasowy regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.1991.43.297 | uchwała z dnia 25 listopada 1991 r. | Akt jednorazowy

Tymczasowy regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.1991.43.296 | uchwała z dnia 25 listopada 1991 r. | Akt jednorazowy

Wybór Marszałka Sejmu.

M.P.1991.43.295 | uchwała z dnia 25 listopada 1991 r. | Akt indywidualny

Zmiana kwot najniższej emerytury i renty.

M.P.1991.42.294 | obwieszczenie z dnia 26 listopada 1991 r. | Akt nienormatywny

Wskaźniki wzrostu cen dóbr inwestycyjnych za miesiąc wrzesień 1991 r.

M.P.1991.42.293 | obwieszczenie z dnia 18 listopada 1991 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.

M.P.1991.42.292 | zarządzenie z dnia 29 listopada 1991 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych.

M.P.1991.42.291 | zarządzenie z dnia 26 listopada 1991 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.

M.P.1991.42.290 | zarządzenie z dnia 26 listopada 1991 r. | Akt jednorazowy

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu państwa na 1991 r.

M.P.1991.42.289 | uchwała z dnia 12 listopada 1991 r. | Akt utracił moc

Wyniki wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 27 października 1991 r.

M.P.1991.41.288 | obwieszczenie z dnia 31 października 1991 r. | Akt indywidualny

Wyniki wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 27 października 1991 r.

M.P.1991.41.287 | obwieszczenie z dnia 30 października 1991 r. | Akt indywidualny

Wykaz leków podstawowych i uzupełniających.

M.P.1991.40.285 | zarządzenie z dnia 19 listopada 1991 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik waloryzacji oraz kwoty najniższej emerytury i renty od 1 grudnia 1991 r.

M.P.1991.39.284 | obwieszczenie z dnia 19 listopada 1991 r. | Akt utracił moc

Normatywne wielkości spłat odsetek i rat kapitałowych od kredytów mieszkaniowych w IV kwartale 1991 r.

M.P.1991.39.283 | obwieszczenie z dnia 12 listopada 1991 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu urzędom celnym.

M.P.1991.39.282 | zarządzenie z dnia 31 października 1991 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 200.000 zł oraz termin wprowadzenia jej do obiegu.

M.P.1991.39.281 | zarządzenie z dnia 23 października 1991 r. | Akt utracił moc

Statut Funduszu Kościelnego.

M.P.1991.39.279 | uchwała z dnia 7 listopada 1991 r. | Akt obowiązujący

Zm.: uchwała w sprawie nadania statutu Najwyższej Izbie Kontroli.

M.P.1991.39.278 | uchwała z dnia 30 października 1991 r. | Akt jednorazowy

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w trzecim kwartale 1991 r.

M.P.1991.38.277 | obwieszczenie z dnia 15 listopada 1991 r. | Akt nienormatywny

Uznanie za rezerwaty przyrody.

M.P.1991.38.273 | zarządzenie z dnia 9 października 1991 r. | Akt utracił moc

Zwołanie pierwszego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.1991.38.271 | zarządzenie z dnia 12 listopada 1991 r. | Akt nienormatywny

Zwołanie pierwszego posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.1991.38.270 | zarządzenie z dnia 12 listopada 1991 r. | Akt nienormatywny

Kwalifikowanie do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego oraz zasady korzystania ze świadczeń tych zakładów.

M.P.1991.37.269 | zarządzenie z dnia 11 października 1991 r. | Akt utracił moc

Ewidencja sieci, linii i urządzeń telekomunikacyjnych.

M.P.1991.36.268 | zarządzenie z dnia 18 października 1991 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie wynagrodzenia wojewódzkich komisarzy wyborczych.

M.P.1991.36.265 | zarządzenie z dnia 25 października 1991 r. | Akt jednorazowy

Realizacja podstawowych kierunków prywatyzacji w 1991 r.

M.P.1991.36.263 | uchwała z dnia 19 października 1991 r. | Akt nienormatywny

Zobowiązanie Rządu do złożenia w Sejmie projektu nowej ustawy karnej skarbowej.

M.P.1991.36.260 | uchwała z dnia 10 października 1991 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik wzrostu cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 1991 r.

M.P.1991.35.259 | komunikat z dnia 17 października 1991 r. | Akt nienormatywny

Terminy udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1992 r.

M.P.1991.35.257 | zarządzenie z dnia 15 października 1991 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania i trybu działania Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej.

M.P.1991.35.255 | zarządzenie z dnia 21 października 1991 r. | Akt jednorazowy

Uchylenie niektórych uchwał Rady Ministrów.

M.P.1991.34.251 | uchwała z dnia 11 października 1991 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zasad odpłatności za leki i artykuły sanitarne.

M.P.1991.34.250 | uchwała z dnia 7 września 1991 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 1991 r.

M.P.1991.33.249 | komunikat z dnia 14 października 1991 r. | Akt nienormatywny

Zm.: wykaz obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny.

M.P.1991.33.247 | obwieszczenie z dnia 12 września 1991 r. | Akt jednorazowy

Zasady wykonywania przez wojewódzkie biura wyborcze zadań związanych z wyborami do rad gmin.

M.P.1991.33.246 | zarządzenie z dnia 8 października 1991 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzorów, próby i wagi monet nominalnej wartości 100.000 zł oraz termin wprowadzenia ich do obiegu.

M.P.1991.33.244 | zarządzenie z dnia 3 października 1991 r. | Akt utracił moc

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu państwa na 1991 r.

M.P.1991.33.242 | uchwała z dnia 14 października 1991 r. | Akt utracił moc

Uchylenie uchwały w sprawie utworzenia Centrum Badania Opinii Społecznej.

M.P.1991.33.240 | uchwała z dnia 10 października 1991 r. | Akt jednorazowy

Przyjęcie wniosków Komisji Nadzwyczajnej do Zbadania Działalności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

M.P.1991.33.239 | uchwała z dnia 5 października 1991 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne wynagrodzenie w pięciu podstawowych działach gospodarki we wrześniu 1991 r.

M.P.1991.32.235 | obwieszczenie z dnia 7 października 1991 r. | Akt nienormatywny

Pierwszeństwo z Międzynarodowych Targów Zoologiczno-Wędkarskich "PET FAIR".

M.P.1991.32.231 | zarządzenie z dnia 16 września 1991 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady postępowania konkursowego na funkcję dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej.

M.P.1991.32.230 | zarządzenie z dnia 20 września 1991 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.

M.P.1991.32.228 | zarządzenie z dnia 30 września 1991 r. | Akt jednorazowy

Wnioski o wszczęcie postępowania celnego.

M.P.1991.31.225 | zarządzenie z dnia 12 września 1991 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

M.P.1991.30.224 | obwieszczenie z dnia 11 września 1991 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie wzorów kart do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.1991.30.223 | uchwała z dnia 5 września 1991 r. | Akt utracił moc

Prowizja za wydanie zezwoleń na przewóz i pobranie opłaty drogowej.

M.P.1991.30.222 | zarządzenie z dnia 20 września 1991 r. | Akt utracił moc

Plan numeracji krajowej.

M.P.1991.30.221 | zarządzenie z dnia 3 września 1991 r. | Akt utracił moc

Termin i warunki spłaty obligacji nominowanej w dolarach USA oraz jej oprocentowanie.

M.P.1991.30.220 | uchwała z dnia 17 września 1991 r. | Akt utracił moc

Określenie niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych i obsługi Sądu Najwyższego.

M.P.1991.30.219 | zarządzenie z dnia 10 września 1991 r. | Akt utracił moc

Powszechne wprowadzenie indywidualnego rozliczania ilości dostarczanej energii cieplnej.

M.P.1991.30.218 | uchwała z dnia 14 września 1991 r. | Akt nienormatywny