Official Gazette

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 1992 r.

M.P.1992.9.68 | obwieszczenie z dnia 9 marca 1992 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie pierwszego wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych.

M.P.1992.9.66 | obwieszczenie z dnia 6 marca 1992 r. | Akt utracił moc

Plan zagospodarowania numeracji.

M.P.1992.9.63 | zarządzenie z dnia 6 marca 1992 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Komitetu Nagród Państwowych.

M.P.1992.9.62 | uchwała z dnia 12 marca 1992 r. | Akt jednorazowy

Wskaźnik waloryzacji od 1 kwietnia 1992 r. oraz kwota najniższej emerytury i renty.

M.P.1992.8.61 | obwieszczenie z dnia 10 marca 1992 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

M.P.1992.8.60 | obwieszczenie z dnia 7 marca 1992 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

M.P.1992.8.56 | uchwała z dnia 5 marca 1992 r. | Akt indywidualny

Zm.: Tymczasowy regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.1992.8.55 | uchwała z dnia 5 marca 1992 r. | Akt jednorazowy

Powołanie ministra finansów.

M.P.1992.8.54 | uchwała z dnia 28 lutego 1992 r. | Akt indywidualny

Odwołanie ministra finansów.

M.P.1992.8.53 | uchwała z dnia 28 lutego 1992 r. | Akt indywidualny

Dodatkowe środki na rolnictwo w 1992 r.

M.P.1992.8.52 | uchwała z dnia 28 lutego 1992 r. | Akt nienormatywny

Wskaźniki wzrostu cen dóbr inwestycyjnych za grudzień 1991 r.

M.P.1992.7.51 | obwieszczenie z dnia 20 lutego 1992 r. | Akt nienormatywny

Zm.: wykaz obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny.

M.P.1992.7.50 | obwieszczenie z dnia 31 stycznia 1992 r. | Akt jednorazowy

Uchylenie uchwały w sprawie powołania Rady Rozwoju Wsi.

M.P.1992.7.49 | uchwała z dnia 25 lutego 1992 r. | Akt jednorazowy

Służba bezpieczeństwa i higieny pracy.

M.P.1992.7.48 | uchwała z dnia 18 lutego 1992 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komitetu Społeczno-Ekonomicznego Rady Ministrów.

M.P.1992.7.47 | uchwała z dnia 21 stycznia 1992 r. | Akt utracił moc

Przeciwdziałanie patologicznym zjawiskom niegospodarności, nadużyć i korupcji w gospodarce.

M.P.1992.7.46 | uchwała z dnia 14 lutego 1992 r. | Akt nienormatywny

Powołanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

M.P.1992.7.45 | uchwała z dnia 14 lutego 1992 r. | Akt indywidualny

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sferze budżetowej oraz w sferze produkcji materialnej w 1991 r.

M.P.1992.6.44 | obwieszczenie z dnia 18 lutego 1992 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie uprawiania dalekowschodnich sportów walki.

M.P.1992.6.40 | zarządzenie z dnia 11 lutego 1992 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie ochrony obszarów uznanych za rezerwaty przyrody.

M.P.1992.6.39 | zarządzenie z dnia 11 lutego 1992 r. | Akt jednorazowy

Przedłużenie terminu pobrania przez organy rentowe zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

M.P.1992.6.38 | zarządzenie z dnia 13 lutego 1992 r. | Akt utracił moc

Średnia krajowa cena sprzedaży drewna tartacznego iglastego w II półroczu 1991 r.

M.P.1992.5.37 | komunikat z dnia 29 stycznia 1992 r. | Akt nienormatywny

Wykaz obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

M.P.1992.5.36 | obwieszczenie z dnia 21 stycznia 1992 r. | Akt utracił moc

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w 1991 r. i w drugim półroczu 1991 r.

M.P.1992.5.34 | obwieszczenie z dnia 10 lutego 1992 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w 1991 r. i w czwartym kwartale 1991 r.

M.P.1992.5.33 | obwieszczenie z dnia 10 lutego 1992 r. | Akt nienormatywny

Określenie wzorów tablic oznaczających strefę nadgraniczną oraz pas drogi granicznej.

M.P.1992.5.30 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 1991 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.

M.P.1992.5.28 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 1992 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych.

M.P.1992.5.27 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 1992 r. | Akt jednorazowy

Częściowe zaniechanie ustalania i poboru podatku od wynagrodzeń.

M.P.1992.5.26 | zarządzenie z dnia 27 grudnia 1991 r. | Akt utracił moc

Podwyżki cen nośników energii.

M.P.1992.5.24 | oświadczenie z dnia 30 stycznia 1992 r. | Akt nienormatywny

Uznanie decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego za nielegalną oraz powołanie Komisji Nadzwyczajnej.

M.P.1992.5.23 | uchwała z dnia 1 lutego 1992 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie granic portów morskich od strony lądu w Szczecinie, Świnoujściu i Policach.

M.P.1992.4.22 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 1991 r. | Akt utracił moc

Uprawianie żeglugi na wodach granicznych rzeki Odry, rzeki Odry Zachodniej i rzeki Nysy Łużyckiej.

M.P.1992.4.21 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 1991 r. | Akt utracił moc

Przepisy żeglugowe na śródlądowych drogach wodnych.

M.P.1992.4.20 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 1991 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.

M.P.1992.4.19 | zarządzenie z dnia 20 stycznia 1992 r. | Akt jednorazowy

Wykaz towarów, na których wywóz są ustanowione w umowach międzynarodowych kontyngenty ilościowe.

M.P.1992.3.17 | obwieszczenie z dnia 16 grudnia 1991 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik wzrostu cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 1991 r.

M.P.1992.2.16 | komunikat z dnia 15 stycznia 1992 r. | Akt nienormatywny

Średnia cena skupu żyta w IV kwartale 1991 r.

M.P.1992.2.15 | komunikat z dnia 10 stycznia 1992 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 1991 r.

M.P.1992.2.13 | obwieszczenie z dnia 14 stycznia 1992 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne wynagrodzenie w pięciu podstawowych działach gospodarki w grudniu 1991 r.

M.P.1992.2.12 | obwieszczenie z dnia 9 stycznia 1992 r. | Akt nienormatywny

Pierwszeństwo z imprez organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie.

M.P.1992.2.11 | zarządzenie z dnia 16 grudnia 1991 r. | Akt utracił moc

Uchylenie uchwały w sprawie powołania Rady Ekonomicznej.

M.P.1992.2.9 | uchwała z dnia 15 stycznia 1992 r. | Akt jednorazowy

Wysokość ogólnej kwoty odliczeń z tytułu wydatków na cele mieszkaniowe.

M.P.1992.1.8 | obwieszczenie z dnia 31 grudnia 1991 r. | Akt utracił moc

Określenie kwoty, powyżej której należności celne uiszcza się w formie bezgotówkowej.

M.P.1992.1.6 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 1991 r. | Akt utracił moc

Wzory przepustek do wolnych obszarów celnych.

M.P.1992.1.5 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 1991 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków funkcjonowania wolnych obszarów celnych.

M.P.1992.1.4 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 1991 r. | Akt utracił moc

Przedłużenie terminu płatności podatku od środków transportowych w 1992 r.

M.P.1992.1.3 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 1991 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Ministrów.

M.P.1992.1.1 | uchwała z dnia 23 grudnia 1991 r. | Akt indywidualny

Stopa procentowa dla naliczania dywidendy obligatoryjnej.

M.P.1991.47.334 | obwieszczenie z dnia 27 grudnia 1991 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie wniosków o wszczęcie postępowania celnego.

M.P.1991.47.333 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 1991 r. | Akt jednorazowy

Wykaz obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Ministra Sprawiedliwości.

M.P.1991.46.331 | obwieszczenie z dnia 13 grudnia 1991 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

M.P.1991.46.330 | zarządzenie z dnia 27 grudnia 1991 r. | Akt jednorazowy

Pierwszeństwo z imprez organizowanych przez Międzynarodowe Targi Łódzkie.

M.P.1991.46.329 | zarządzenie z dnia 5 grudnia 1991 r. | Akt utracił moc

Sposób przeliczania emerytur i rent w związku z wprowadzeniem podatku dochodowego od osób fizycznych.

M.P.1991.46.326 | zarządzenie z dnia 17 grudnia 1991 r. | Akt utracił moc

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu państwa na rok 1991.

M.P.1991.46.324 | uchwała z dnia 23 grudnia 1991 r. | Akt jednorazowy

Zakończenie działalności przez Radę Narodową Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie.

M.P.1991.46.323 | uchwała z dnia 18 grudnia 1991 r. | Akt nienormatywny

Przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Rady Europy.

M.P.1991.46.322 | uchwała z dnia 18 grudnia 1991 r. | Akt nienormatywny

Niepodległość Ukrainy.

M.P.1991.45.316 | uchwała z dnia 6 grudnia 1991 r. | Akt nienormatywny

Powołanie Prezesa Rady Ministrów.

M.P.1991.45.315 | uchwała z dnia 6 grudnia 1991 r. | Akt indywidualny

Wybór Trybunału Stanu.

M.P.1991.45.314 | uchwała z dnia 5 grudnia 1991 r. | Akt indywidualny