Official Gazette

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2011.1.4 | postanowienie z dnia 7 grudnia 2010 r. | Akt indywidualny

Uczczenie 100. rocznicy powstania Związku Strzeleckiego we Lwowie i "Strzelca" w Krakowie.

M.P.2011.1.3 | uchwała z dnia 17 grudnia 2010 r. | Akt nienormatywny

Ustanowienie roku 2011 Rokiem Jana Heweliusza.

M.P.2011.1.1 | uchwała z dnia 16 grudnia 2010 r. | Akt nienormatywny

Ustanowienie Programu wspierania infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej.

M.P.2010.101.1185 | komunikat z dnia 29 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego.

M.P.2010.101.1184 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

"Krajowy plan gospodarki odpadami 2014".

M.P.2010.101.1183 | uchwała z dnia 24 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Wysokość odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego.

M.P.2010.100.1182 | komunikat z dnia 20 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Wydane decyzje w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2010.100.1180 | komunikat z dnia 23 grudnia 2010 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2010.100.1179 | obwieszczenie z dnia 14 grudnia 2010 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2010.100.1178 | obwieszczenie z dnia 14 grudnia 2010 r. | Akt nienormatywny

Powołanie Komisarza Wyborczego w Opolu I na kadencję w latach 2011-2016.

M.P.2010.100.1177 | uchwała z dnia 20 grudnia 2010 r. | Akt indywidualny

Zm.: Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2010.100.1174 | uchwała z dnia 16 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Średnia ważona detaliczna cena sprzedaży papierosów na rok 2011.

M.P.2010.99.1172 | obwieszczenie z dnia 13 grudnia 2010 r. | Akt nienormatywny

Stały komitet Rady Ministrów.

M.P.2010.99.1171 | zarządzenie z dnia 21 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej.

M.P.2010.99.1170 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

M.P.2010.99.1169 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej.

M.P.2010.99.1168 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 28 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Częstochowie.

M.P.2010.99.1167 | postanowienie z dnia 16 grudnia 2010 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 1 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Legnicy.

M.P.2010.99.1166 | postanowienie z dnia 16 grudnia 2010 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 36 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu.

M.P.2010.99.1165 | postanowienie z dnia 13 grudnia 2010 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 33 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach.

M.P.2010.99.1164 | postanowienie z dnia 13 grudnia 2010 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 26 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdyni.

M.P.2010.99.1163 | postanowienie z dnia 13 grudnia 2010 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 26 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdyni.

M.P.2010.99.1162 | postanowienie z dnia 13 grudnia 2010 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 16 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Płocku.

M.P.2010.99.1161 | postanowienie z dnia 13 grudnia 2010 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 14 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Nowym Sączu.

M.P.2010.99.1160 | postanowienie z dnia 13 grudnia 2010 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 9 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi.

M.P.2010.99.1158 | postanowienie z dnia 13 grudnia 2010 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 8 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Zielonej Górze.

M.P.2010.99.1157 | postanowienie z dnia 13 grudnia 2010 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 7 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Chełmie.

M.P.2010.99.1156 | postanowienie z dnia 13 grudnia 2010 r. | Akt indywidualny

Indie-Polska. Program współpracy na lata 2010-2013. New Delhi.2010.09.07.

M.P.2010.98.1153 | umowa międzynarodowa z dnia 7 września 2010 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.2010.98.1152 | postanowienie z dnia 28 września 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2010.98.1151 | postanowienie z dnia 27 września 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2010.98.1150 | postanowienie z dnia 27 września 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2010.98.1149 | postanowienie z dnia 27 września 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2010.98.1148 | postanowienie z dnia 27 września 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2010.98.1147 | postanowienie z dnia 24 września 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2010.98.1146 | postanowienie z dnia 24 września 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2010.98.1145 | postanowienie z dnia 22 września 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2010.98.1144 | postanowienie z dnia 21 września 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2010.98.1143 | postanowienie z dnia 20 września 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2010.98.1142 | postanowienie z dnia 7 grudnia 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego.

M.P.2010.98.1141 | postanowienie z dnia 30 listopada 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego.

M.P.2010.98.1140 | postanowienie z dnia 30 listopada 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2010.98.1139 | postanowienie z dnia 22 listopada 2010 r. | Akt indywidualny

Wydana decyzja w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2010.97.1138 | komunikat z dnia 9 grudnia 2010 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie w wojewódzkich sądach administracyjnych.

M.P.2010.97.1137 | obwieszczenie z dnia 9 grudnia 2010 r. | Akt nienormatywny

Miesięczna wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2011 r.

M.P.2010.97.1136 | obwieszczenie z dnia 8 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2010.97.1135 | obwieszczenie z dnia 3 grudnia 2010 r. | Akt nienormatywny

Wysokość stawki opłaty paliwowej na rok 2011.

M.P.2010.97.1133 | obwieszczenie z dnia 10 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Chiny-Polska. Umowa o współpracy w dziedzinie obronności. Pekin.2009.12.16.

M.P.2010.97.1131 | umowa międzynarodowa z dnia 16 grudnia 2009 r. | Akt obowiązujący

Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2010 r.

M.P.2010.96.1130 | obwieszczenie z dnia 9 grudnia 2010 r. | Akt utracił moc

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2010.96.1129 | postanowienie z dnia 16 listopada 2010 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2010.96.1128 | postanowienie z dnia 16 listopada 2010 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2010.96.1127 | postanowienie z dnia 10 listopada 2010 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień nadinspektora Policji.

M.P.2010.96.1126 | postanowienie z dnia 9 listopada 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopnia nadbrygadiera.

M.P.2010.96.1125 | postanowienie z dnia 9 listopada 2010 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień generała brygady.

M.P.2010.96.1124 | postanowienie z dnia 9 listopada 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopni oficerskich generała, generała dywizji, generała brygady oraz kontradmirała.

M.P.2010.96.1123 | postanowienie z dnia 9 listopada 2010 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień generała brygady.

M.P.2010.96.1122 | postanowienie z dnia 9 listopada 2010 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień generała brygady Straży Granicznej.

M.P.2010.96.1121 | postanowienie z dnia 9 listopada 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopnia generała brygady.

M.P.2010.96.1120 | postanowienie z dnia 9 listopada 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopnia generała brygady.

M.P.2010.96.1119 | postanowienie z dnia 9 listopada 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2010.96.1118 | postanowienie z dnia 8 listopada 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2010.96.1117 | postanowienie z dnia 19 października 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

M.P.2010.96.1116 | postanowienie z dnia 13 października 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków pierwszej Rady Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

M.P.2010.96.1115 | postanowienie z dnia 8 października 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2010.96.1114 | postanowienie z dnia 7 października 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2010.96.1113 | postanowienie z dnia 7 października 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2010.96.1112 | postanowienie z dnia 7 października 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2010.96.1111 | postanowienie z dnia 7 października 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2010.96.1110 | postanowienie z dnia 7 października 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2010.96.1109 | postanowienie z dnia 7 października 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2010.96.1108 | postanowienie z dnia 7 października 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2010.96.1107 | postanowienie z dnia 28 września 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2010.96.1106 | postanowienie z dnia 16 września 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2010.96.1105 | postanowienie z dnia 14 września 2010 r. | Akt indywidualny

Zmiana postanowienia o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2010.96.1104 | postanowienie z dnia 7 września 2010 r. | Akt jednorazowy

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Wojciecha Sławomira Żukowskiego.

M.P.2010.96.1103 | postanowienie z dnia 7 grudnia 2010 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu poseł Hanny Elżbiety Zdanowskiej.

M.P.2010.96.1102 | postanowienie z dnia 7 grudnia 2010 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Marcina Edwarda Zawiły.

M.P.2010.96.1101 | postanowienie z dnia 7 grudnia 2010 r. | Akt indywidualny