Official Gazette

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2011.23.257 | obwieszczenie z dnia 14 marca 2011 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za IV kwartał 2010 r.

M.P.2011.23.256 | obwieszczenie z dnia 10 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

M.P.2011.23.255 | zarządzenie z dnia 17 marca 2011 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Krajowemu Biuru Wyborczemu.

M.P.2011.23.253 | uchwała z dnia 14 marca 2011 r. | Akt obowiązujący

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2011.23.251 | postanowienie z dnia 23 lutego 2011 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2011.23.250 | postanowienie z dnia 14 lutego 2011 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2011.23.249 | postanowienie z dnia 14 lutego 2011 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2011.23.248 | postanowienie z dnia 14 lutego 2011 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2011.23.247 | postanowienie z dnia 3 lutego 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopnia generała Służby Więziennej.

M.P.2011.23.246 | postanowienie z dnia 31 stycznia 2011 r. | Akt indywidualny

Zmieniona lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

M.P.2011.22.242 | komunikat z dnia 24 lutego 2011 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2011.22.241 | ogłoszenie z dnia 4 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2011.22.240 | ogłoszenie z dnia 4 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2011.22.239 | ogłoszenie z dnia 4 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2011.22.238 | ogłoszenie z dnia 4 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2011.22.237 | ogłoszenie z dnia 4 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Miesięczna wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2011 r.

M.P.2011.22.236 | obwieszczenie z dnia 11 marca 2011 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2011.22.235 | obwieszczenie z dnia 2 marca 2011 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2011.22.234 | obwieszczenie z dnia 8 marca 2011 r. | Akt nienormatywny

Solidarność z Narodem Japonii.

M.P.2011.22.232 | uchwała z dnia 16 marca 2011 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2011.21.231 | obwieszczenie z dnia 1 marca 2011 r. | Akt nienormatywny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.21.229 | postanowienie z dnia 24 listopada 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.21.228 | postanowienie z dnia 24 listopada 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2011.21.227 | postanowienie z dnia 24 listopada 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2011.21.226 | postanowienie z dnia 24 listopada 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.21.225 | postanowienie z dnia 24 listopada 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.21.224 | postanowienie z dnia 22 listopada 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2011.21.223 | postanowienie z dnia 22 listopada 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2011.21.222 | postanowienie z dnia 22 listopada 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.21.221 | postanowienie z dnia 22 listopada 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2011.21.220 | postanowienie z dnia 18 listopada 2010 r. | Akt indywidualny

Zmieniona lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

M.P.2011.20.217 | komunikat z dnia 28 lutego 2011 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2010 r.

M.P.2011.20.215 | obwieszczenie z dnia 28 lutego 2011 r. | Akt nienormatywny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.20.214 | postanowienie z dnia 18 listopada 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2011.20.213 | postanowienie z dnia 18 listopada 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.20.212 | postanowienie z dnia 18 listopada 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.20.211 | postanowienie z dnia 18 listopada 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2011.20.210 | postanowienie z dnia 18 listopada 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń wojskowych.

M.P.2011.20.209 | postanowienie z dnia 16 listopada 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2011.20.208 | postanowienie z dnia 16 listopada 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2011.20.207 | postanowienie z dnia 16 listopada 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2011.20.206 | postanowienie z dnia 16 listopada 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.20.205 | postanowienie z dnia 15 listopada 2010 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie wykazu walut wymienialnych.

M.P.2011.19.203 | obwieszczenie z dnia 23 lutego 2011 r. | Akt utracił moc

Zmiana Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

M.P.2011.19.201 | obwieszczenie z dnia 18 lutego 2011 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderu.

M.P.2011.19.199 | postanowienie z dnia 15 listopada 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.19.198 | postanowienie z dnia 10 listopada 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.19.197 | postanowienie z dnia 10 listopada 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.19.196 | postanowienie z dnia 9 listopada 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.19.195 | postanowienie z dnia 9 listopada 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.19.194 | postanowienie z dnia 8 listopada 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.19.193 | postanowienie z dnia 8 listopada 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.19.192 | postanowienie z dnia 8 listopada 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.19.191 | postanowienie z dnia 8 listopada 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2011.19.190 | postanowienie z dnia 8 listopada 2010 r. | Akt indywidualny

Liczba stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia.

M.P.2011.18.189 | obwieszczenie z dnia 24 lutego 2011 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie.

M.P.2011.18.188 | obwieszczenie z dnia 24 lutego 2011 r. | Akt nienormatywny

Wysokość kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

M.P.2011.18.187 | obwieszczenie z dnia 23 lutego 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2011.18.186 | uchwała z dnia 25 lutego 2011 r. | Akt jednorazowy

Wsparcie dla społeczeństwa obywatelskiego w Republice Białoruś.

M.P.2011.18.183 | uchwała z dnia 25 lutego 2011 r. | Akt nienormatywny

Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.2011.17.182 | obwieszczenie z dnia 13 stycznia 2011 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

M.P.2011.16.181 | zarządzenie z dnia 28 lutego 2011 r. | Akt jednorazowy

Regulamin Rady Polityki Pieniężnej.

M.P.2011.16.180 | uchwała z dnia 15 lutego 2011 r. | Akt obowiązujący

Liban-Polska. Umowa o nieodpłatnym przekazaniu uzbrojenia. Warszawa.2008.07.10.

M.P.2011.16.178 | umowa międzynarodowa z dnia 10 lipca 2008 r. | Akt obowiązujący

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.16.175 | postanowienie z dnia 2 grudnia 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2011.16.174 | postanowienie z dnia 28 października 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2011.16.173 | postanowienie z dnia 28 października 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2011.16.172 | postanowienie z dnia 28 października 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2011.16.171 | postanowienie z dnia 27 października 2010 r. | Akt indywidualny