Law Journal

Wprowadzenie nowego formularza deklaracji celnej wywozowej.

Dz.U.1926.10.68 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 1926 r. | Akt utracił moc

Częściowa zmiana zagranicznej taryfy telegraficznej.

Dz.U.1926.9.67 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 1926 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 21 lutego 1924 r. w przedmiocie listów za dowodem doręczenia.

Dz.U.1926.9.66 | rozporządzenie z dnia 22 stycznia 1926 r. | Akt jednorazowy

Zwinięcie sądu pokoju w sądzie powiatowym w Kościerzynie.

Dz.U.1926.9.65 | rozporządzenie z dnia 14 stycznia 1926 r. | Akt utracił moc

Taksa aptekarska.

Dz.U.1926.9.64 | rozporządzenie z dnia 11 stycznia 1926 r. | Akt utracił moc

Dodatkowy cennik detalicznej sprzedaży specjalnych wyrobów tytoniowych.

Dz.U.1926.9.62 | rozporządzenie z dnia 22 stycznia 1926 r. | Akt utracił moc

Uprawa tytoniu w roku 1926.

Dz.U.1926.9.61 | rozporządzenie z dnia 9 stycznia 1926 r. | Akt utracił moc

Zwinięcie sądu pokoju w sądzie powiatowym w Chełmnie.

Dz.U.1926.8.60 | rozporządzenie z dnia 14 stycznia 1926 r. | Akt utracił moc

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie ostrowskim w okręgu sądu okręgowego w Łomży.

Dz.U.1926.8.59 | rozporządzenie z dnia 14 stycznia 1926 r. | Akt utracił moc

Prolongowanie terminów na ulgową odprawę celną towarów.

Dz.U.1926.8.57 | rozporządzenie z dnia 22 stycznia 1926 r. | Akt jednorazowy

Uzupełnienie rozporządzenia z dnia 16 stycznia 1926 r. w sprawie ustanowienia cła wywozowego od pszenicy.

Dz.U.1926.8.56 | rozporządzenie z dnia 22 stycznia 1926 r. | Akt jednorazowy

Zmiana terminu przewidzianego w § 23 i 30 rozporządzenia z dnia 27 maja 1925 r.

Dz.U.1926.8.55 | rozporządzenie z dnia 20 stycznia 1926 r. | Akt utracił moc

Wypuszczenie serji II premjowej pożyczki dolarowej.

Dz.U.1926.8.54 | rozporządzenie z dnia 20 stycznia 1926 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu w ogłoszeniu ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o państwowym podatku przemysłowym.

Dz.U.1926.7.52 | obwieszczenie z dnia 9 stycznia 1926 r. | Akt jednorazowy

Zmiana opłat od spirytusu z kampanji 1923/24 r., zwolnionego fabrykom wódek do wewnętrznego obrotu.

Dz.U.1926.7.49 | rozporządzenie z dnia 9 stycznia 1926 r. | Akt utracił moc

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie grodzieńskim w okręgu sądu okręgowego w Grodnie.

Dz.U.1926.7.48 | rozporządzenie z dnia 14 stycznia 1926 r. | Akt utracił moc

Zmiany terytorjalne w powiecie prużańskim w województwie poleskiem.

Dz.U.1926.7.46 | rozporządzenie z dnia 5 stycznia 1926 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic powiatów na obszarze województwa nowogródzkiego.

Dz.U.1926.7.43 | rozporządzenie z dnia 13 stycznia 1926 r. | Akt utracił moc

Ustalenie planu parcelacyjnego na rok 1927.

Dz.U.1926.7.42 | rozporządzenie z dnia 13 stycznia 1926 r. | Akt utracił moc

Zniesienie komisji dla rozbudowy m. Poznania i przekazanie jej agend Ministerstwu Robót Publicznych.

Dz.U.1926.7.41 | rozporządzenie z dnia 13 stycznia 1926 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie cła wywozowego od pszenicy.

Dz.U.1926.6.34 | rozporządzenie z dnia 16 stycznia 1926 r. | Akt utracił moc

Cena detaliczna sprzedaży tabaki do zażywania "Napoleonka".

Dz.U.1926.6.33 | rozporządzenie z dnia 2 stycznia 1926 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy z dnia 22 lipca 1925 r. o uregulowaniu obrotu cukrem.

Dz.U.1926.6.32 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1925 r. | Akt utracił moc

Statystyka taboru żeglugi śródlądowej.

Dz.U.1926.6.31 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1925 r. | Akt utracił moc

Utworzenie województwa wileńskiego.

Dz.U.1926.6.29 | ustawa z dnia 22 grudnia 1925 r. | Akt utracił moc

Łotwa-Polska. Konwencja Konsularna. Ryga.1924.01.03.

Dz.U.1926.5.26 | umowa międzynarodowa z dnia 3 stycznia 1924 r. | Akt utracił moc

Wypuszczenie Serji IX biletów skarbowych.

Dz.U.1926.4.25 | rozporządzenie z dnia 14 stycznia 1926 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie kontyngentów cukru za czas od 1 października 1925 r. do 30 września 1926 r.

Dz.U.1926.4.24 | rozporządzenie z dnia 12 stycznia 1926 r. | Akt utracił moc

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie kieleckim w okręgu sądu okręgowego w Kielcach.

Dz.U.1926.3.22 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1925 r. | Akt utracił moc

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie mińsko-mazowieckim w okręgu sądu okręgowego w Warszawie.

Dz.U.1926.3.21 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1925 r. | Akt utracił moc

Taksa aptekarska.

Dz.U.1926.3.19 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 1925 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gminy miejskiej Stryj w powiecie stryjskim.

Dz.U.1926.3.18 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1925 r. | Akt utracił moc

Powołanie urzędu Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do walki z epidemjami.

Dz.U.1926.3.17 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1925 r. | Akt utracił moc

Ustalenie na rok 1926 wykazu imiennego nieruchomości ziemskich, podlegających wykupowi przymusowemu.

Dz.U.1926.2.14 | rozporządzenie z dnia 9 stycznia 1926 r. | Akt indywidualny

Kategorje pracowników umysłowych podlegające obowiązkowi zabezpieczenia na wypadek bezrobocia.

Dz.U.1926.1.12 | rozporządzenie z dnia 4 stycznia 1926 r. | Akt utracił moc

Przyłączenie gminy Oksywie do gminy Gdynia.

Dz.U.1926.1.7 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1925 r. | Akt utracił moc

Zaliczenie osady Krośniewice w powiecie kutnowskim w województwie warszawskiem w poczet miast.

Dz.U.1926.1.5 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1925 r. | Akt utracił moc

Zabezpieczenie podaży przedmiotów powszedniego użytku.

Dz.U.1926.1.2 | ustawa z dnia 29 grudnia 1925 r. | Akt utracił moc

Wykonanie reformy rolnej.

Dz.U.1926.1.1 | ustawa z dnia 28 grudnia 1925 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie rozporządzenia z dnia 29 lipca 1925 r. o spisie robót, wzbronionych młodocianym i kobietom.

Dz.U.1925.133.950 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 1925 r. | Akt jednorazowy

Wykonanie ustawy z dnia 17 lipca 1924 r. w sprawie opłat za paszporty na wyjazd zagranicę.

Dz.U.1925.133.949 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 1925 r. | Akt utracił moc

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie baranowickim w okręgu sądu okręgowego w Nowogródku.

Dz.U.1925.133.948 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 1925 r. | Akt utracił moc

Oczyszczanie i magazynowanie spirytusu.

Dz.U.1925.132.946 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1925 r. | Akt utracił moc

Zmiana opłat za czasopisma i dodatki do czasopism w obrocie wewnętrznym.

Dz.U.1925.131.945 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1925 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie nowego wzoru formularza przywozowej deklaracji celnej.

Dz.U.1925.131.943 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 1925 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic niektórych gmin w powiecie sarneńskim w województwie poleskiem.

Dz.U.1925.131.942 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 1925 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin wiejskich Krześlin i Tarków w powiecie siedleckim w województwie lubelskiem.

Dz.U.1925.131.941 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 1925 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin wiejskich Lubień i Chodecz w powiecie włocławskim w województwie warszawskiem.

Dz.U.1925.131.940 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 1925 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 13 grudnia 1920 r. o postępowaniu celnem.

Dz.U.1925.130.937 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 1925 r. | Akt utracił moc

Utworzenie powiatowych urzędów ziemskich w Kostopolu i w Zdołbunowie.

Dz.U.1925.129.936 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1925 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic niektórych gmin wiejskich w powiecie kossowskim w województwie poleskiem.

Dz.U.1925.129.933 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1925 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic niektórych gmin wiejskich w powiecie drohiczyńskim w województwie poleskiem.

Dz.U.1925.129.932 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1925 r. | Akt utracił moc