Law Journal

Zmiana rozporządzenia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Dz.U.2019.1903 | rozporządzenie z dnia 1 października 2019 r. | Akt jednorazowy

Powierzenie prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m i administrowania nim.

Dz.U.2019.1908 | rozporządzenie z dnia 30 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów.

Dz.U.2019.1854 | rozporządzenie z dnia 27 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Wysokość kwoty bazowej w 2020 r.

Dz.U.2019.1930 | rozporządzenie z dnia 27 września 2019 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie przeprowadzania naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską.

Dz.U.2019.1919 | rozporządzenie z dnia 27 września 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie Rady Akredytacyjnej.

Dz.U.2019.1932 | rozporządzenie z dnia 27 września 2019 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowy zakres działania Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

Dz.U.2019.1841 | rozporządzenie z dnia 26 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Dz.U.2019.1899 | rozporządzenie z dnia 26 września 2019 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 31/16.

Dz.U.2019.1915 | wyrok z dnia 25 września 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych.

Dz.U.2019.1819 | rozporządzenie z dnia 24 września 2019 r. | Akt jednorazowy

Pozbawienie dróg kategorii dróg krajowych.

Dz.U.2019.1850 | rozporządzenie z dnia 23 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Zaliczenie dróg do kategorii dróg krajowych.

Dz.U.2019.1849 | rozporządzenie z dnia 23 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Dz.U.2019.1864 | rozporządzenie z dnia 23 września 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa.

Dz.U.2019.1848 | rozporządzenie z dnia 23 września 2019 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie Pełnomocnika Rządu do spraw rozwoju wydobywania węglowodorów.

Dz.U.2019.1842 | rozporządzenie z dnia 23 września 2019 r. | Akt jednorazowy

Specjalny obszar ochrony siedlisk Borowa Góra (PLH060070).

Dz.U.2019.2014 | rozporządzenie z dnia 20 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Debry (PLH060003).

Dz.U.2019.2031 | rozporządzenie z dnia 20 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Łętowni (PLH060040).

Dz.U.2019.2054 | rozporządzenie z dnia 20 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Środkowego Wieprza (PLH060005).

Dz.U.2019.2053 | rozporządzenie z dnia 20 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Dolny Wieprz (PLH060051).

Dz.U.2019.2008 | rozporządzenie z dnia 20 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Gościeradów (PLH060007).

Dz.U.2019.1973 | rozporządzenie z dnia 20 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Guzówka (PLH060071).

Dz.U.2019.2001 | rozporządzenie z dnia 20 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Horodysko (PLH060060).

Dz.U.2019.1989 | rozporządzenie z dnia 20 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Kumów Majoracki (PLH060072).

Dz.U.2019.2009 | rozporządzenie z dnia 20 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Las Orłowski (PLH060061).

Dz.U.2019.1994 | rozporządzenie z dnia 20 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Łabunie (PLH060080).

Dz.U.2019.1990 | rozporządzenie z dnia 20 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Posadów (PLH060073).

Dz.U.2019.2032 | rozporządzenie z dnia 20 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Putnowice (PLH060074).

Dz.U.2019.2036 | rozporządzenie z dnia 20 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Rogów (PLH060062).

Dz.U.2019.2006 | rozporządzenie z dnia 20 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Sawin (PLH060068).

Dz.U.2019.2007 | rozporządzenie z dnia 20 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Szczecyn (PLH060083).

Dz.U.2019.2037 | rozporządzenie z dnia 20 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Terespol (PLH060053).

Dz.U.2019.2003 | rozporządzenie z dnia 20 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Zarośle (PLH060028).

Dz.U.2019.2058 | rozporządzenie z dnia 20 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Żmudź (PLH060075).

Dz.U.2019.2025 | rozporządzenie z dnia 20 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.

Dz.U.2019.1846 | rozporządzenie z dnia 20 września 2019 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.

Dz.U.2019.1985 | rozporządzenie z dnia 20 września 2019 r. | Akt jednorazowy

Maksymalne normy dopuszczalnych ubytków i dopuszczalne normy zużycia wyrobów akcyzowych.

Dz.U.2019.1791 | rozporządzenie z dnia 19 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Normy dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych.

Dz.U.2019.1790 | rozporządzenie z dnia 19 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Określenie wzoru formularza do przekazywania danych dotyczących przeprowadzonych kontroli stanu technicznego pojazdów.

Dz.U.2019.1825 | rozporządzenie z dnia 19 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie szkół podoficerskich.

Dz.U.2019.1833 | rozporządzenie z dnia 19 września 2019 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu i do Senatu.

Dz.U.2019.1800 | rozporządzenie z dnia 18 września 2019 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie zastosowań małoobszarowych środka ochrony roślin.

Dz.U.2019.1890 | rozporządzenie z dnia 18 września 2019 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędów.

Dz.U.2019.1799 | obwieszczenie z dnia 17 września 2019 r. | Akt jednorazowy

Tryb pracy Kolegium Doradców i wysokość wynagrodzenia jego członków.

Dz.U.2019.1859 | rozporządzenie z dnia 17 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana obszaru wolnego obszaru celnego na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Dz.U.2019.1865 | rozporządzenie z dnia 17 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie dodatkowych danych podlegających wskazaniu w zgłoszeniu przewozu towarów.

Dz.U.2019.1873 | rozporządzenie z dnia 17 września 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy.

Dz.U.2019.1823 | rozporządzenie z dnia 17 września 2019 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Ojcowskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Ojcowie.

Dz.U.2019.1878 | rozporządzenie z dnia 17 września 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków.

Dz.U.2019.1780 | rozporządzenie z dnia 17 września 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie urlopów policjantów.

Dz.U.2019.1804 | rozporządzenie z dnia 17 września 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym.

Dz.U.2019.1912 | rozporządzenie z dnia 17 września 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego.

Dz.U.2019.1892 | rozporządzenie z dnia 17 września 2019 r. | Akt jednorazowy

Przedłużenie okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych.

Dz.U.2019.1784 | rozporządzenie z dnia 16 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych.

Dz.U.2019.1883 | rozporządzenie z dnia 16 września 2019 r. | Akt jednorazowy

Zwolnienia z ograniczeń operacyjnych.

Dz.U.2019.1875 | rozporządzenie z dnia 16 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Praca na statkach rybackich.

Dz.U.2019.2197 | ustawa z dnia 11 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Prawo zamówień publicznych.

Dz.U.2019.2019 | ustawa z dnia 11 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Przedterminowe wybory wójta gminy Stubno w województwie podkarpackim.

Dz.U.2019.1740 | rozporządzenie z dnia 11 września 2019 r. | Akt utracił moc