Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2509

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 grudnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 grudnia 2017 r.
w sprawie zlewni

Na podstawie art. 13 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa zlewnie i przyporządkowuje je do właściwych regionów wodnych.
§  2.  Określa się następujące zlewnie:
1) w regionie wodnym Małej Wisły - zlewnia Małej Wisły;
2) w regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły:
a) zlewnia Wisły Sandomierskiej,
b) zlewnia Wisły Krakowskiej,
c) zlewnia Nidy,
d) zlewnia Soły i Skawy,
e) zlewnia Dunajca,
f) zlewnia Babulówki;
3) w regionie wodnym Górnej-Wschodniej Wisły:
a) zlewnia Dolnego Sanu,
b) zlewnia Górnego Sanu,
c) zlewnia Wisłoki,
d) zlewnia Wisłoka;
4) w regionie wodnym Narwi:
a) zlewnia Pisy,
b) zlewnia Biebrzy,
c) zlewnia Dolnej Narwi,
d) zlewnia Środkowej Narwi,
e) zlewnia Górnej Narwi;
5) w regionie wodnym Bugu:
a) zlewnia Dolnego Bugu,
b) zlewnia Środkowego Bugu,
c) zlewnia Wieprza;
6) w regionie wodnym Środkowej Wisły:
a) zlewnia Wisły Mazowieckiej,
b) zlewnia Wkry,
c) zlewnia Wisły Lubelskiej,
d) zlewnia Bzury,
e) zlewnia Wisły Warszawskiej,
f) zlewnia Pilicy,
g) zlewnia Dolnej Narwi;
7) w regionie wodnym Dolnej Wisły:
a) zlewnia Pasłęki i Elbląga,
b) zlewnia Słupi, Łupawy, Łeby i Redy,
c) zlewnia Brdy i Wdy,
d) zlewnia Wisły Kujawskiej i Drwęcy,
e) zlewnia Wierzycy i Osy;
8) w regionie wodnym Górnej Odry:
a) zlewnia Górnej Odry,
b) zlewnia Odry Opolskiej;
9) w regionie wodnym Środkowej Odry:
a) zlewnia Odry Dolnośląskiej,
b) zlewnia Bystrzycy i Kaczawy,
c) zlewnia Bobru,
d) zlewnia Nysy Łużyckiej,
e) zlewnia Odry Lubuskiej,
f) zlewnia Baryczy,
g) zlewnia Nysy Kłodzkiej;
10) w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego:
a) zlewnia Dolnej Odry,
b) zlewnia Iny,
c) zlewnia Regi,
d) zlewnia Wieprzy i Parsęty;
11) w regionie wodnym Warty:
a) zlewnia Dolnej Warty,
b) zlewnia Środkowej Górnej Warty,
c) zlewnia Środkowej Dolnej Warty,
d) zlewnia Górnej Warty,
e) zlewnia Prosny;
12) w regionie wodnym Noteci:
a) zlewnia Dolnej Noteci,
b) zlewnia Górnej i Środkowej Noteci;
13) w regionie wodnym Dniestru - zlewnia Strwiąża;
14) w regionie wodnym Czarnej Orawy - zlewnia Czarnej Orawy;
15) w regionie wodnym Czadeczki - zlewnia Czadeczki;
16) w regionie wodnym Morawy - zlewnia Morawy;
17) w regionie wodnym Banówki - zlewnia Banówki;
18) w regionie wodnym Izery - zlewnia Izery;
19) w regionie wodnym Łaby i Ostrożnicy (Upa) - zlewnia Ostrożnicy (Upa);
20) w regionie wodnym Metuje - zlewnia Klikawy;
21) w regionie wodnym Orlicy - zlewnia Orlicy;
22) w regionie wodnym Niemna:
a) zlewnia Łosośny i Świsłoczy,
b) zlewnia Czarnej Hańczy;
23) w regionie wodnym Łyny i Węgorapy:
a) zlewnia Łyny,
b) zlewnia Węgorapy;
24) w regionie wodnym Świeżej - zlewnia Stradyka i Bezledy.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.