Law Journal

Zmiana rozporządzenia w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych.

Dz.U.2019.2042 | rozporządzenie z dnia 14 października 2019 r. | Akt jednorazowy

Kryteria i sposób oceny stanu jednolitych części wód podziemnych.

Dz.U.2019.2148 | rozporządzenie z dnia 11 października 2019 r. | Akt obowiązujący

Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020.

Dz.U.2019.2366 | rozporządzenie z dnia 11 października 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Dz.U.2019.1995 | rozporządzenie z dnia 11 października 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Dz.U.2019.2060 | rozporządzenie z dnia 11 października 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Dz.U.2019.2069 | rozporządzenie z dnia 11 października 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Dz.U.2019.2091 | rozporządzenie z dnia 11 października 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania.

Dz.U.2019.2050 | rozporządzenie z dnia 11 października 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych.

Dz.U.2019.2118 | rozporządzenie z dnia 11 października 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego.

Dz.U.2019.2033 | rozporządzenie z dnia 11 października 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki.

Dz.U.2019.2096 | rozporządzenie z dnia 11 października 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie praktyki zawodowej realizowanej w ramach kształcenia fizjoterapeutów.

Dz.U.2019.2074 | rozporządzenie z dnia 11 października 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie prowadzenia depozytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej.

Dz.U.2019.1984 | rozporządzenie z dnia 11 października 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych.

Dz.U.2019.2095 | rozporządzenie z dnia 11 października 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów.

Dz.U.2019.2062 | rozporządzenie z dnia 11 października 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez fizjoterapeutów.

Dz.U.2019.2132 | rozporządzenie z dnia 11 października 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.

Dz.U.2019.2129 | rozporządzenie z dnia 11 października 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Dz.U.2019.2079 | rozporządzenie z dnia 11 października 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób.

Dz.U.2019.2067 | rozporządzenie z dnia 11 października 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych.

Dz.U.2019.2065 | rozporządzenie z dnia 11 października 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej.

Dz.U.2019.2082 | rozporządzenie z dnia 11 października 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych.

Dz.U.2019.2027 | rozporządzenie z dnia 11 października 2019 r. | Akt jednorazowy

Wymagania dla ogrodzeń lotnisk użytku publicznego.

Dz.U.2019.2155 | rozporządzenie z dnia 10 października 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania osobowości prawnej Salwatoriańskiemu Ośrodkowi Szkoleniowo-Terapeutycznemu.

Dz.U.2019.1992 | rozporządzenie z dnia 10 października 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie urządzenia do symulowania jazdy w warunkach specjalnych.

Dz.U.2019.2018 | rozporządzenie z dnia 10 października 2019 r. | Akt jednorazowy

Formy i sposób prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych.

Dz.U.2019.2147 | rozporządzenie z dnia 9 października 2019 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Dz.U.2019.1953 | rozporządzenie z dnia 9 października 2019 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy.

Dz.U.2019.1972 | rozporządzenie z dnia 9 października 2019 r. | Akt jednorazowy

Określenie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2019.1991 | rozporządzenie z dnia 8 października 2019 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędów.

Dz.U.2019.1961 | obwieszczenie z dnia 8 października 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu.

Dz.U.2019.1931 | rozporządzenie z dnia 8 października 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego.

Dz.U.2019.1975 | rozporządzenie z dnia 8 października 2019 r. | Akt jednorazowy

Stawka jednolitej płatności obszarowej za 2019 r.

Dz.U.2019.1963 | rozporządzenie z dnia 7 października 2019 r. | Akt utracił moc

Stawka płatności dla młodego rolnika za 2019 r.

Dz.U.2019.1957 | rozporządzenie z dnia 7 października 2019 r. | Akt utracił moc

Stawka płatności dodatkowej za 2019 r.

Dz.U.2019.1958 | rozporządzenie z dnia 7 października 2019 r. | Akt utracił moc

Stawka płatności za zazielenienie za 2019 r.

Dz.U.2019.1964 | rozporządzenie z dnia 7 października 2019 r. | Akt utracił moc

Stawki płatności niezwiązanej do tytoniu za 2019 r.

Dz.U.2019.1959 | rozporządzenie z dnia 7 października 2019 r. | Akt utracił moc

Stawki płatności związanych do powierzchni upraw za 2019 r.

Dz.U.2019.1970 | rozporządzenie z dnia 7 października 2019 r. | Akt utracił moc

Stawki płatności związanych do zwierząt za 2019 r.

Dz.U.2019.1962 | rozporządzenie z dnia 7 października 2019 r. | Akt utracił moc

Tryb łączenia, podziału i likwidacji instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Dz.U.2019.1911 | rozporządzenie z dnia 7 października 2019 r. | Akt obowiązujący

Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla odbiorników cyfrowych.

Dz.U.2021.515 t.j. | rozporządzenie z dnia 7 października 2019 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków i trybu dokonywania zamiany nieruchomości.

Dz.U.2019.1977 | rozporządzenie z dnia 7 października 2019 r. | Akt jednorazowy

Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2020 r.

Dz.U.2019.1981 | rozporządzenie z dnia 4 października 2019 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.

Dz.U.2019.2150 | rozporządzenie z dnia 4 października 2019 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Sądu Okręgowego w Rybniku.

Dz.U.2019.1938 | rozporządzenie z dnia 4 października 2019 r. | Akt obowiązujący