Law Journal

Wysokość diet dla członków Rady Programowej Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury.

Dz.U.2006.107.732 | rozporządzenie z dnia 2 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Krajowemu Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury.

Dz.U.2006.107.731 | rozporządzenie z dnia 2 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Regulamin wewnętrznego urzędowania izb morskich.

Dz.U.2006.107.730 | rozporządzenie z dnia 23 maja 2006 r. | Akt utracił moc

Egzaminy eksternistyczne z zakresu szkół artystycznych.

Dz.U.2006.107.727 | rozporządzenie z dnia 31 maja 2006 r. | Akt utracił moc

Maksymalne ceny mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2006/2007.

Dz.U.2006.107.725 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 23/05.

Dz.U.2006.106.720 | wyrok z dnia 6 czerwca 2006 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2006.106.719 | obwieszczenie z dnia 24 maja 2006 r. | Akt jednorazowy

Liczbowe dane odniesienia dla mieszanin alkoholu etylowego i wody.

Dz.U.2006.106.716 | rozporządzenie z dnia 25 maja 2006 r. | Akt obowiązujący

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów).

Dz.U.2006.106.715 | rozporządzenie z dnia 6 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dz.U.2006.103.706 | rozporządzenie z dnia 31 maja 2006 r. | Akt utracił moc

Tryb i terminy ustalenia oraz przekazania dotacji z budżetu państwa gminie uzdrowiskowej.

Dz.U.2006.103.705 | rozporządzenie z dnia 9 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia.

Dz.U.2006.100.695 | rozporządzenie z dnia 1 czerwca 2006 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne.

Dz.U.2006.102.700 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Bezpieczeństwo morskie.

Dz.U.2006.99.693 t.j. | ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. | Akt utracił moc

Tryb rejestracji statków używanych na wodach śródlądowych do uprawiania sportu lub rekreacji.

Dz.U.2006.99.690 | rozporządzenie z dnia 29 maja 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

Dz.U.2006.99.688 | rozporządzenie z dnia 31 maja 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie pytań na egzamin konkursowy na aplikację notarialną.

Dz.U.2006.97.672 | rozporządzenie z dnia 29 maja 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie pytań na egzamin konkursowy na aplikację radcowską.

Dz.U.2006.97.671 | rozporządzenie z dnia 29 maja 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie pytań na egzamin konkursowy na aplikację adwokacką.

Dz.U.2006.97.670 | rozporządzenie z dnia 29 maja 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

Dz.U.2006.97.668 | rozporządzenie z dnia 31 maja 2006 r. | Akt jednorazowy

Stawki dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa.

Dz.U.2006.98.683 | rozporządzenie z dnia 30 maja 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie oznakowania pasz.

Dz.U.2006.98.682 | rozporządzenie z dnia 29 maja 2006 r. | Akt jednorazowy

Wykaz gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2005.

Dz.U.2006.98.679 | rozporządzenie z dnia 23 maja 2006 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do Spraw Kształtowania Ustroju Rolnego.

Dz.U.2006.96.666 | rozporządzenie z dnia 5 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Zwalnianie żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływanie do odbycia tej służby w 2007 r.

Dz.U.2006.95.663 | rozporządzenie z dnia 23 maja 2006 r. | Akt utracił moc

Poddanie kobiet obowiązkowi stawienia się do poboru.

Dz.U.2006.95.660 | rozporządzenie z dnia 16 maja 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa - Kodeks postępowania karnego.

Dz.U.2006.95.659 | ustawa z dnia 5 kwietnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 5/05.

Dz.U.2006.94.658 | wyrok z dnia 24 maja 2006 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 51/05.

Dz.U.2006.94.657 | wyrok z dnia 23 maja 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego.

Dz.U.2006.94.655 | rozporządzenie z dnia 22 maja 2006 r. | Akt jednorazowy

Reorganizacja Instytutu Technicznych Wyrobów Włókienniczych "MORATEX".

Dz.U.2006.94.654 | rozporządzenie z dnia 19 maja 2006 r. | Akt utracił moc

Warunki uprawiania turystyki, sportu, polowań i połowu ryb w strefie nadgranicznej.

Dz.U.2006.94.653 | rozporządzenie z dnia 16 maja 2006 r. | Akt utracił moc

Finansowanie Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie z budżetu państwa.

Dz.U.2006.94.650 | ustawa z dnia 5 kwietnia 2006 r. | Akt obowiązujący

Finansowanie Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu z budżetu państwa.

Dz.U.2006.94.649 | ustawa z dnia 5 kwietnia 2006 r. | Akt obowiązujący

Finansowanie Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie z budżetu państwa.

Dz.U.2006.94.648 | ustawa z dnia 5 kwietnia 2006 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy sposób tworzenia i ustalania ilości zapasów obowiązkowych paliw ciekłych.

Dz.U.2006.92.642 | rozporządzenie z dnia 12 maja 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o nasiennictwie oraz ustawa o ochronie roślin.

Dz.U.2006.92.639 | ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych.

Dz.U.2006.92.638 | ustawa z dnia 25 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy sposób, tryb i terminy opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2007.

Dz.U.2006.91.632 | rozporządzenie z dnia 19 maja 2006 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Okręgowego Urzędu Górniczego w Tychach.

Dz.U.2006.90.629 | rozporządzenie z dnia 29 maja 2006 r. | Akt jednorazowy