Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie pytań i tematów na egzamin notarialny.

Dz.U.2006.90.628 | rozporządzenie z dnia 29 maja 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych dla przywozu lub wywozu produktów GMO.

Dz.U.2006.89.621 | rozporządzenie z dnia 24 maja 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego obrotu odpadami.

Dz.U.2006.89.619 | rozporządzenie z dnia 23 maja 2006 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do Spraw Samorządu Terytorialnego.

Dz.U.2006.89.617 | rozporządzenie z dnia 29 maja 2006 r. | Akt utracił moc

Węgry-Polska. Protokół o przeglądzie umów dwustronnych. Warszawa.2005.06.17.

Dz.U.2006.88.613 | umowa międzynarodowa z dnia 17 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

Dz.U.2006.87.610 | rozporządzenie z dnia 22 maja 2006 r. | Akt utracił moc

Wzory ogłoszeń przekazywanych Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych.

Dz.U.2006.87.609 | rozporządzenie z dnia 22 maja 2006 r. | Akt utracił moc

Wysokość wynagrodzenia za czynności arbitrów.

Dz.U.2006.87.607 | rozporządzenie z dnia 19 maja 2006 r. | Akt utracił moc

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dz.U.2006.87.606 | rozporządzenie z dnia 19 maja 2006 r. | Akt utracił moc

Regulamin postępowania przy rozpatrywaniu odwołań.

Dz.U.2006.87.603 | rozporządzenie z dnia 17 maja 2006 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 33/05.

Dz.U.2006.86.602 | wyrok z dnia 17 maja 2006 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 32/05.

Dz.U.2006.86.601 | wyrok z dnia 15 maja 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu.

Dz.U.2006.86.600 | rozporządzenie z dnia 4 maja 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe.

Dz.U.2006.86.596 | rozporządzenie z dnia 12 maja 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego.

Dz.U.2006.86.595 | rozporządzenie z dnia 19 maja 2006 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie czasowego zakazu noszenia broni.

Dz.U.2006.85.590 | rozporządzenie z dnia 17 maja 2006 r. | Akt utracił moc

Ustalenie dnia 26 maja 2006 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej.

Dz.U.2006.85.589 | rozporządzenie z dnia 16 maja 2006 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Dz.U.2006.85.588 | rozporządzenie z dnia 16 maja 2006 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 4/05.

Dz.U.2006.84.587 | wyrok z dnia 9 maja 2006 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 32/05.

Dz.U.2006.84.586 | wyrok z dnia 8 maja 2006 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 18/05.

Dz.U.2006.84.585 | wyrok z dnia 8 maja 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych dla dodatków do wzbogacania gleby.

Dz.U.2006.84.583 | rozporządzenie z dnia 12 maja 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2006.84.582 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2006.84.581 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Pomoc publiczna udzielana w procesach prywatyzacji.

Dz.U.2006.84.580 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o radiofonii i telewizji.

Dz.U.2006.83.574 | ustawa z dnia 25 kwietnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Rodzaj i zakres badań żywych dawców narządu wykonywanych w ramach monitorowania ich stanu zdrowia.

Dz.U.2006.83.579 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2006 r. | Akt obowiązujący

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Dz.U.2006.83.578 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zakres opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej w olimpijskich dyscyplinach sportu.

Dz.U.2006.83.577 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2006.82.573 | obwieszczenie z dnia 24 kwietnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Krajowa lista osób oczekujących na przeszczepienie.

Dz.U.2006.80.566 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Dz.U.2006.80.563 | rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Opiniowanie służbowe strażaka Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.2006.80.562 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2006 r. | Akt obowiązujący

Klasyfikacja części budżetowych oraz określenie ich dysponentów.

Dz.U.2006.80.558 | rozporządzenie z dnia 5 maja 2006 r. | Akt utracił moc

Informowanie pracowników i przeprowadzanie z nimi konsultacji.

Dz.U.2006.79.550 | ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. | Akt obowiązujący

Centralny rejestr niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pępowinowej.

Dz.U.2006.79.557 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Wymagania dla kandydata na dawcę komórek, tkanek lub narządu.

Dz.U.2006.79.556 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2006 r. | Akt obowiązujący

Wymagania dotyczące zawartości siarki w paliwie dostarczanym na statek.

Dz.U.2006.79.555 | rozporządzenie z dnia 4 maja 2006 r. | Akt utracił moc

Umundurowanie funkcjonariuszy celnych.

Dz.U.2006.77.543 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie krajowego rejestru przeszczepień.

Dz.U.2006.76.542 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2006 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy zakres działania Ministra Transportu.

Dz.U.2006.76.541 | rozporządzenie z dnia 5 maja 2006 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.U.2006.76.540 | rozporządzenie z dnia 5 maja 2006 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Gospodarki Morskiej.

Dz.U.2006.76.539 | rozporządzenie z dnia 5 maja 2006 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Edukacji Narodowej.

Dz.U.2006.76.538 | rozporządzenie z dnia 5 maja 2006 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Budownictwa.

Dz.U.2006.76.537 | rozporządzenie z dnia 5 maja 2006 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Ministerstwa Gospodarki Morskiej.

Dz.U.2006.76.536 | rozporządzenie z dnia 5 maja 2006 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Ministerstwa Budownictwa.

Dz.U.2006.76.535 | rozporządzenie z dnia 5 maja 2006 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Ministerstwa Transportu oraz zniesienie Ministerstwa Transportu i Budownictwa.

Dz.U.2006.76.534 | rozporządzenie z dnia 5 maja 2006 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz zniesienie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Dz.U.2006.76.532 | rozporządzenie z dnia 5 maja 2006 r. | Akt utracił moc