Law Journal

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 38/04.

Dz.U.2005.186.1567 | wyrok z dnia 13 września 2005 r. | Akt jednorazowy

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2006 r.

Dz.U.2005.177.1469 | rozporządzenie z dnia 13 września 2005 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji.

Dz.U.2005.186.1562 | rozporządzenie z dnia 13 września 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2005.186.1550 | rozporządzenie z dnia 13 września 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2005.182.1529 | rozporządzenie z dnia 13 września 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich.

Dz.U.2005.181.1514 | rozporządzenie z dnia 13 września 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego.

Dz.U.2005.177.1473 | rozporządzenie z dnia 13 września 2005 r. | Akt jednorazowy

Przygotowanie lotnisk do sytuacji zagrożenia oraz lotniskowe służby ratowniczo-gaśnicze.

Dz.U.2005.197.1634 | rozporządzenie z dnia 12 września 2005 r. | Akt utracił moc

Utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2005.179.1488 | rozporządzenie z dnia 12 września 2005 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 13/05.

Dz.U.2005.186.1566 | wyrok z dnia 12 września 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku.

Dz.U.2005.197.1632 | rozporządzenie z dnia 12 września 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Wywiadu.

Dz.U.2005.188.1578 | rozporządzenie z dnia 12 września 2005 r. | Akt jednorazowy

Przedterminowe wybory wójta Gminy Rogów w województwie łódzkim.

Dz.U.2005.174.1448 | rozporządzenie z dnia 8 września 2005 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy tryb sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną samorządowych kolegiów odwoławczych.

Dz.U.2005.175.1463 | rozporządzenie z dnia 8 września 2005 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 17/04.

Dz.U.2005.181.1526 | wyrok z dnia 8 września 2005 r. | Akt jednorazowy

Kryteria oraz procedury dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu.

Dz.U.2005.186.1553 | rozporządzenie z dnia 7 września 2005 r. | Akt utracił moc

Należności pieniężne przysługujące członkom komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2005.175.1466 | rozporządzenie z dnia 7 września 2005 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2005.177.1477 | obwieszczenie z dnia 7 września 2005 r. | Akt jednorazowy

Wniosek o przyznanie kompensaty.

Dz.U.2005.177.1476 | rozporządzenie z dnia 7 września 2005 r. | Akt obowiązujący

Wzór karty daktyloskopijnej, na której pobiera się odciski linii papilarnych od cudzoziemca.

Dz.U.2005.186.1558 | rozporządzenie z dnia 7 września 2005 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 46/04.

Dz.U.2005.181.1525 | wyrok z dnia 6 września 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006.

Dz.U.2005.185.1546 | rozporządzenie z dnia 6 września 2005 r. | Akt jednorazowy

Kwalifikacje osób wykonujących zabiegi odkażania lub zwalczania szkodników w zakładach.

Dz.U.2005.181.1512 | rozporządzenie z dnia 5 września 2005 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 18/04.

Dz.U.2005.181.1524 | wyrok z dnia 5 września 2005 r. | Akt jednorazowy

Wzór zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii.

Dz.U.2005.181.1513 | rozporządzenie z dnia 5 września 2005 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

Dz.U.2005.177.1470 | rozporządzenie z dnia 5 września 2005 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu Promocji Twórczości.

Dz.U.2005.177.1475 | rozporządzenie z dnia 2 września 2005 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Edukacji Narodowej.

Dz.U.2005.168.1404 | rozporządzenie z dnia 2 września 2005 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Sportu.

Dz.U.2005.168.1405 | rozporządzenie z dnia 2 września 2005 r. | Akt utracił moc

Wykaz cen urzędowych hurtowych na produkty lecznicze i wyroby medyczne nabywane przez zakłady lecznictwa zamkniętego.

Dz.U.2005.169.1425 | rozporządzenie z dnia 1 września 2005 r. | Akt utracił moc

Przenoszenie do dyspozycji funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2018.1167 t.j. | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 2005 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Ramowe statuty publicznych szkół i placówek artystycznych.

Dz.U.2005.181.1507 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dz.U.2005.181.1501 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2005.181.1502 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2005.181.1503 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Fundusz im. Komisji Edukacji Narodowej.

Dz.U.2005.167.1400 | ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Pozwolenia dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej.

Dz.U.2005.168.1408 | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Świadectwa operatora urządzeń radiowych.

Dz.U.2005.168.1407 | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie rejestracji przedpoborowych.

Dz.U.2005.171.1437 | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zwrot osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Dz.U.2005.177.1468 | ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Określenie ostatecznego terminu rejestracji przekazania gospodarstwa, w którym jest produkowany tytoń.

Dz.U.2005.178.1483 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Sposób zabezpieczania, odtwarzania i wykorzystywania dowodów utrwalonych w toku kontroli podatkowej.

Dz.U.2005.166.1392 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Warunki i tryb występowania niepaństwowej uczelni zawodowej o dotacje z budżetu państwa.

Dz.U.2005.166.1387 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Warunki i tryb występowania uczelni niepaństwowej o dotacje z budżetu państwa.

Dz.U.2005.166.1386 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Wysokość wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie kolokwium dla aplikantów sądowych.

Dz.U.2005.171.1436 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc