Świadczenia gwarantowane z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.139.1141

Akt utracił moc
Wersja od: 5 marca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 29 sierpnia 2009 r.
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
1.
Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi wraz z określeniem poziomu, w tym limitu cen tych świadczeń i sposobu ich finansowania oraz warunków ich realizacji, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2.
Świadczenie gwarantowane z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi obejmuje także naprawę przedmiotu ortopedycznego w ramach limitu ceny tej naprawy.
Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze wraz z określeniem poziomu, w tym limitu cen tych świadczeń i sposobu ich finansowania oraz warunków ich realizacji, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Warunkiem realizacji świadczeń gwarantowanych, o których mowa w § 1 i 2, jest przedstawienie przez świadczeniobiorcę zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego wraz z potwierdzeniem prawa do tych świadczeń gwarantowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2009 r. 3

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

  4 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU ZAOPATRZENIA W WYROBY MEDYCZNE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI WRAZ Z OKREŚLENIEM POZIOMU, W TYM LIMITU CEN TYCH ŚWIADCZEŃ I SPOSOBU ICH FINANSOWANIA ORAZ WARUNKÓW ICH REALIZACJI

Lp.Przedmioty ortopedyczneSposób finansowaniaLimit cenyWarunki realizacji
Wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie cenyOkres użytkowaniaWskazania medyczne do wystawiania zleceniaLekarze upoważnieni do wystawiania zleceń na wydanie przedmiotów ortopedycznych
Protezy kończyn dolnych
Protezy kończyn dolnych przy amputacji w obrębie stopy*
1.Protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę po amputacji palcówBezpłatnieraz na 3 lata140 złAmputacja w obrębie stopyLekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie ortopedii i traumatologii lub lekarz specjalista chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo - ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu
2.Proteza uzupełniająca stopę: skórzana albo z tworzywa sztucznegoBezpłatnie480 zł
3.Proteza ze stawem skokowym albo bez stawu skokowego przy amputacji wg Lisfranca lub Choparta: skórzana albo z tworzywa sztucznegoBezpłatnie780 złChirurg

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie rehabilitacji medycznej lub lekarz specjalista rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej

Protezy kończyn dolnych przy amputacji w obrębie podudzia*
4.Proteza ze stawem skokowym albo bez przy amputacji wg Pirogowa lub Syme'a: skórzana albo z tworzywa sztucznegoBezpłatnieraz na 3 lata900 złAmputacja w obrębie podudziaLekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie ortopedii i traumatologii lub lekarz specjalista chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo - ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu
5.Proteza podudzia: skórzana albo z tworzywa sztucznego, albo drewniana, albo z innych materiałów niewymienionych, z tulejką uda ze skóry, z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACHBezpłatnie1.500 zł
Chirurg

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie rehabilitacji medycznej lub lekarz specjalista rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej

6.Proteza podudzia: skórzana albo drewniana, albo z tworzywa sztucznego, albo modularna, z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACHBezpłatnie860 zł
7.Proteza podudzia tymczasowa: z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACHBezpłatniepierwszorazowo po amputacji, zgodnie z zaleceniem lekarza600 zł
Protezy kończyn dolnych przy amputacji w obrębie uda*
8.Proteza uda przy amputacji wg Grittiego lub wyłuszczenia w stawie kolanowym: skórzana albo drewniana, albo z tworzywa sztucznego, z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACHBezpłatnieraz na 3 lata1.800 złAmputacja w obrębie udaLekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie ortopedii i traumatologii lub lekarz specjalista chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo - ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu
9.Proteza uda: drewniana albo z tworzywa sztucznego, z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACHBezpłatnie1.600 złChirurg

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie rehabilitacji medycznej lub lekarz specjalista rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej

10.Proteza uda z lejem kikutowym skórzanym: goleń i kolano drewniane albo goleń i kolano z tworzywa sztucznego, albo goleń ze skóry albo z drewna, albo z tworzywa, z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACHBezpłatnie1.700 zł
11.Proteza uda modularna: z miękkim pokryciem ciałopodobnym albo proteza wykonana z innych niewymienionych materiałów, z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACHBezpłatnie2.800 zł
12.Proteza uda szczudłowaBezpłatnie470 zł
13.Proteza uda tymczasowa: z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACHBezpłatniepierwszorazowo po amputacji, zgodnie z zaleceniem lekarza1.000 zł
Protezy kończyn dolnych przy pełnej amputacji w obrębie uda (wyłuszczenie w stawie biodrowym)*
14.Proteza przy wyłuszczeniu w stawie biodrowym: typ kanadyjski albo konwencjonalny, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACHBezpłatnieraz na 3 lata3.000 złAmputacja w obrębie udaLekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie ortopedii i traumatologii lub lekarz specjalista chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo - ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Chirurg

15.Kosz biodrowy przy obustronnym wyłuszczeniu w stawach biodrowych: skórzany albo z tworzywa sztucznego, z uchwytami dla kończyn górnychBezpłatnie1.100 zł
16.Protezowe wyrównanie skrótu kończyny dolnej: stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH, z zawieszeniem lub bezBezpłatnie1.200 złLekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie rehabilitacji medycznej lub lekarz specjalista rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej
17.Proteza tymczasowa przy wyłuszczeniu w stawie biodrowym: stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACHBezpłatniepierwszorazowo po amputacji, zgodnie z zaleceniem lekarza2.600 zł
Wyposażenie dodatkowe do protez kończyn dolnych
18.Pończocha kikutowa - przy amputacji w obrębie stopyBezpłatnie 12 sztuk na każdą kończynęraz na 1 rok18 złAmputacja w obrębie kończyn dolnychLekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie ortopedii i traumatologii lub lekarz specjalista chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu
19.Pończocha kikutowa - przy amputacji podudziaBezpłatnie 12 sztuk na każdą kończynę18 zł
20.Pończocha kikutowa - przy amputacji udaBezpłatnie 12 sztuk na każdą kończynę17 złChirurg

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie rehabilitacji medycznej lub lekarz specjalista rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,

Felczer

21.Pończocha kikutowa albo majteczki przy jednostronnej pełnej amputacji kończyny dolnej albo majteczki przy obustronnej pełnej amputacji kończyn dolnychBezpłatnie 12 sztuk30 zł
Protezy kończyn górnych*
22.Proteza kosmetyczna części rękiBezpłatnieraz na 3 lata370 złAmputacja w obrębie kończyn górnychLekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie ortopedii i traumatologii lub lekarz specjalista chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo - ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu
23.Proteza kosmetyczna przedramienia: skórzana albo z tworzywa sztucznego, z dłonią protezową, z zawieszeniem lub bezBezpłatnie550 zł
24.Proteza kosmetyczna przedramienia: z elementów modularnych, z miękkim pokryciem ciałopodobnym, z dłonią protezową, z zawieszeniem lub bezBezpłatnie650 złChirurg

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie rehabilitacji medycznej lub lekarz specjalista rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej

25.Proteza kosmetyczna przedramienia: skórzana albo z tworzywa sztucznego, z tulejką ramienia, z dłonią protezowąBezpłatnie650 zł
26.Proteza kosmetyczna przedramienia: z elementów modularnych, z tulejką ramienia, z miękkim pokryciem ciałopodobnym, z dłonią protezowąBezpłatnie850 zł
27.Proteza kosmetyczna ramienia: z elementów modularnych, z miękkim pokryciem ciałopodobnym, z dłonią protezową, z zawieszeniem lub bezBezpłatnie1.100 zł
28.Proteza kosmetyczna ramienia: skórzana albo z tworzywa sztucznego, lej ze skóry albo z tworzywa, z dłonią protezową, z zawieszeniem lub bezBezpłatnie950 zł
29.Proteza kosmetyczna całej kończyny górnej: ze stawem barkowym albo bez stawu barkowego: skórzana albo z tworzywa sztucznego, z dłonią protezową, z zawieszeniem lub bezBezpłatnie1.000 zł
30.Proteza kosmetyczna całej kończyny górnej: ze stawem barkowym albo bez stawu barkowego, z elementów modularnych, z miękkim pokryciem ciałopodobnym, z dłonią protezową, z zawieszeniem lub bezBezpłatnie1.600 zł
31.Proteza robocza mechaniczna części rękiBezpłatnie450 zł
32.Proteza robocza mechaniczna przedramienia: z dłonią protezową, z zawieszeniemBezpłatnie1.800 zł
33.Proteza robocza mechaniczna ramienia: z dłonią protezową, z zawieszeniemBezpłatnie2.600 zł
34.Proteza robocza mechaniczna przy pełnej amputacji kończyny górnej: z dłonią protezową, z zawieszeniemBezpłatnie2.800 zł
Wyposażenie dodatkowe do protez kończyn górnych
35.Uchwyty robocze do protez kończyn górnych, np.: hak wieloczynnościowy albo hak dwudzielnyBezpłatnieraz na 3 lata350 złAmputacja w obrębie kończyn górnychLekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie ortopedii i traumatologii lub lekarz specjalista chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo - ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu
36.Pończochy kikutowe - przy amputacji przedramieniaBezpłatnie 12 sztuk na każdą kończynęraz na 1 rok12 zł
37.Pończochy kikutowe - przy amputacji ramieniaBezpłatnie 12 sztuk na każdą kończynę8 złChirurg

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie rehabilitacji medycznej lub lekarz specjalista rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej

w przypadku pończoch kikutowych także Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Felczer

38.Pończochy kikutowe - przy pełnej amputacji kończyny górnejBezpłatnie 12 sztuk na każdą kończynę10 zł
Aparaty ortopedyczne na kończyny dolne*
39.Aparat korekcyjny palucha koślawegoBezpłatnieraz na 3 lata18 złTrwała dysfunkcja kończyn dolnychLekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie ortopedii i traumatologii lub lekarz specjalista chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo - ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu
40.Aparaty odciążająco-korekcyjne dla palców stópBezpłatnie16 zł
41.Szyna spiralna z sandałem: strzałkowa albo piszczelowaBezpłatnie240 zł
42.Szyna strzałkowa ze strzemieniem do buta, z podciągiem sprężynowym lub bezBezpłatnie200 złLekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie neurologii lub lekarz specjalista neurologii, lub neurologii dziecięcej
43.Aparat na opadającą stopę (stopowo-goleniowy tylny) Bezpłatnie140 złChirurg
44.Podciąg gumowy zapobiegający opadaniu stopyBezpłatnie50 złLekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie rehabilitacji medycznej lub lekarz specjalista rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej
45.Aparat drutowy do kolana z podciągiem sprężynowymBezpłatnie90 zł
46.Aparat na opadającą stopę: z mocowaniem do zapiętka obuwia albo z uchwytem żabkowym za obcas, albo z regulowanym podciągiem stopyBezpłatnie60 złLekarz specjalista reumatologii
47.Aparat szynowo-opaskowy na podudzie, ze strzemieniem do buta albo z sandałemBezpłatnie360 zł
48.Aparat tulejkowy na podudzie: skórzany albo z tworzywa sztucznego, ze strzemieniem do buta albo z sandałemBezpłatnie500 zł
49.Tutor unieruchamiający stopę i staw skokowy: skórzany albo z tworzywa sztucznegoBezpłatnie350 zł
50.Aparat do kolana odciążający z oparciem podrzepkowym, ze strzemieniem do buta albo z sandałemBezpłatnie450 zł
51.Aparat szynowo-opaskowy na całą kończynę dolną: z tulejką uda lub bez, ze strzemieniem do buta albo z sandałemBezpłatnie1.000 zł
52.Aparat na goleń i udo: szynowo-opaskowy lub tulejkowy, skórzany albo z tworzywa sztucznegoBezpłatnie650 zł
53.Aparat DAFOBezpłatnie250 zł
54.Aparat zapobiegający przeprostowi kolanaBezpłatnie110 zł
55.Aparat jednoszynowy stabilizujący staw kolanowyBezpłatnie800 zł
56.Aparat tulejkowy na całą kończynę dolną: skórzany albo z tworzywa sztucznego, ze strzemieniem do buta albo z sandałemBezpłatnie1.000 zł
57.Tutor na całą kończynę dolną: skórzany albo z tworzywa sztucznego, ze strzemieniem do buta albo z sandałemBezpłatnie860 zł
58.Aparat odciążający kończynę dolną typu Thomasa: z tulejką uda skórzaną albo z tworzywa sztucznegoBezpłatnie900 zł
59.Aparat rotujący stopę: jednoszynowy, sprężynowyBezpłatnie200 zł
60.Aparat unieruchamiający staw biodrowy (udowo-biodrowy): szynowo-opaskowy, z tworzywa sztucznegoBezpłatnie370 zł
61.Łuska na całą kończynę dolną z tworzywa sztucznego, z przegubem albo bezBezpłatnie250 zł
62.Łuska na goleń i stopę: z tworzywa sztucznego, z przegubem skokowym albo bezBezpłatnie200 zł
Wyposażanie dodatkowe do aparatów ortopedycznych na kończyny dolne*
63.Pas biodrowy z szynąBezpłatnieraz na 3 lata200 złTrwała dysfunkcja kończyn dolnychLekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie ortopedii i traumatologii lub lekarz specjalista chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo - ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie neurologii lub lekarz specjalista neurologii lub neurologii dziecięcej

Chirurg

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie rehabilitacji medycznej lub lekarz specjalista rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej

Lekarz specjalista reumatologii

64.Niski kosz biodrowy z szyną biodrowąBezpłatnie270 zł
65.Wysoki kosz biodrowy z szyną biodrowąBezpłatnie330 zł
Aparaty ortopedyczne na kończyny górne*
66.Aparat korygujący osłabienia wyprostu i odwiedzenia kciuka oraz wyprostu wskazicielaBezpłatnieraz na 3 lata27 złTrwała dysfunkcja kończyn górnychLekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie ortopedii i traumatologii lub lekarz specjalista chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo - ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu
67.Aparat korygujący osłabienia wyprostu palców rękiBezpłatnie105 zł
68.Aparat utrzymujący wyprost palcówBezpłatnie125 zł
69.Aparat redresujący: przykurcz wyprostny palca lub przykurcz zgięciowy palca (Capenera) Bezpłatnie60 złLekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie neurologii lub lekarz specjalista neurologii, lub neurologii dziecięcej

Chirurg

70.Aparat redresujący: przykurcz wyprostny stawów śródręcznopalcowych lub śródręcznopalcowych i międzypaliczkowych lub przykurcz przywiedzeniowy kciukaBezpłatnie75 złLekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie rehabilitacji medycznej lub lekarz specjalista rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej
71.Aparat redresujący staw łokciowyBezpłatnie800 złLekarz specjalista reumatologii
72.Aparat podpórczo-stabilizujący nadgarstek, dłoń i palce: podpórczy nadgarstka Bunnela albo stabilizujący nadgarstek i podpierający dłoń Hommonda, albo podpórczy dłoni i palców z opozycją kciuka - OppenheimeraBezpłatnie85 zł
73.Aparat korygujący niedowład prostowników nadgarstka i palcówBezpłatnie116 zł
74.Aparat korygujący LambaBezpłatnie320 zł
75.Aparat korekcyjny ręki typu: Andersona albo Bunnela, albo Vermoni-Nicella, albo OppenheimeraBezpłatnie150 zł
76.Aparat na rękę i przedramię wg EngenaBezpłatnie113 zł
77.Aparat na rękę i przedramię wg Swansona albo wg Bunnela, wspomagający zgięcie albo wspomagający wyprostBezpłatnie330 zł
78.Łuska na dłoń i przedramię: pełna albo trójczęściowaBezpłatnie150 zł
79.Aparat redresujący radializację ręki: taśmowy albo drutowyBezpłatnie125 zł
80.Aparat uczynniający palce ze zgięciem grzbietowym nadgarstkaBezpłatnie255 zł
81.Aparat uczynniający palceBezpłatnie125 zł
82.Aparat do redresji i usprawnienia zginaczy palcówBezpłatnie140 zł
83.Tutor nadgarstka: skórzany albo z tworzywa sztucznegoBezpłatnie150 zł
84.Tutor ustalający nadgarstek z cięgnami sprężynowymi prostującymi palceBezpłatnie300 zł
85.Szyna na dłoń i przedramię korygująca zniekształcenie ręki: aluminiowa albo z tworzywa sztucznegoBezpłatnie370 zł
86.Aparat na przedramię i ramię: szynowo-opaskowy lub tulejkowy, skórzany albo z tworzywa sztucznegoBezpłatnie360 zł
87.Tutor łokciowy; skórzany albo z tworzywa sztucznegoBezpłatnie280 zł
88.Aparat na ramię i bark ze stawem barkowym albo bez: skórzany albo z tworzywa sztucznegoBezpłatnie600 zł
89.Aparat odwodzący kończynę górną: z zawieszeniem szelkowym albo z zawieszeniem na chomącie albo sprężynowyBezpłatnie1.100 zł
90.Szyna odwodzącaBezpłatnie250 zł
91.Szyna elewacyjnaBezpłatnie1.000 zł
Ortezy kończyny dolnej (jedno zaopatrzenie przedmiotem ortopedycznym w trakcie leczenia danego schorzenia, z wyłączeniem przedmiotów ortopedycznych zawartych w lp. 121 - 129)
92.Orteza korekcyjna palucha koślawego30%raz w trakcie leczenia danego schorzenia18 złCzasowa dysfunkcja kończyn dolnychLekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie ortopedii i traumatologii lub lekarz specjalista chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo - ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu
93.Orteza odciążająco-korekcyjna dla palców stóp30%raz w trakcie leczenia danego schorzenia16 zł
94.Orteza stabilizująca staw skokowy30%raz w trakcie leczenia danego schorzenia60 złLekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie neurologii lub lekarz specjalista neurologii, lub neurologii dziecięcej
95.Szyna spiralna z sandałem: strzałkowa albo piszczelowa30%raz w trakcie leczenia danego schorzenia240 złChirurg
96.Szyna strzałkowa ze strzemieniem do buta, z podciągiem sprężynowym albo bez30%raz w trakcie leczenia danego schorzenia200 złLekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie rehabilitacji medycznej lub lekarz specjalista rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej
97.Orteza na opadającą stopę (stopowo-goleniowa tylna) 30%raz w trakcie leczenia danego schorzenia140 złLekarz specjalista reumatologii
98.Podciąg gumowy zapobiegający opadaniu stopy30%raz w trakcie leczenia danego schorzenia50 zł
99.Orteza stopowo-goleniowa30%raz w trakcie leczenia danego schorzenia500 zł
100.Aparat drutowy do kolana z podciągiem sprężynowym30%raz w trakcie leczenia danego schorzenia90 zł
101.Orteza na opadającą stopę: z mocowaniem do zapiętka obuwia albo z uchwytem żabkowym za obcas, albo z regulowanym podciągiem stopy30%raz w trakcie leczenia danego schorzenia60 zł
102.Aparat szynowo-opaskowy na podudzie ze strzemieniem do buta albo z sandałem30%raz w trakcie leczenia danego schorzenia360 zł
103.Aparat tulejkowy na podudzie: skórzany albo z tworzywa sztucznego, ze strzemieniem do buta albo z sandałem30%raz w trakcie leczenia danego schorzenia500 zł
104.Orteza unieruchamiająca stopę i staw skokowy: skórzana albo z tworzywa sztucznego30%raz w trakcie leczenia danego schorzenia350 zł
105.Orteza do kolana odciążająca z oparciem podrzepkowym, ze strzemieniem do buta albo z sandałem30%raz w trakcie leczenia danego schorzenia450 zł
106.Aparat szynowo-opaskowy na całą kończynę dolną: z tulejką uda lub bez, ze strzemieniem do buta albo z sandałem30%raz w trakcie leczenia danego schorzenia1.000 zł
107.Łuska na goleń i stopę: z tworzywa sztucznego z przegubem skokowym albo bez30%raz w trakcie leczenia danego schorzenia200 zł
108.Orteza stawu kolanowego stabilizująca: z szynami (stalkami), sznurowana lub na rzepy30%raz w trakcie leczenia danego schorzenia250 zł
109.Orteza stawu kolanowego stabilizująco-korygująca z regulatorem ustawienia zgięcia stawu30%raz w trakcie leczenia danego schorzenia400 zł
110.Orteza na goleń i udo: szynowo-opaskowa lub tulejkowa, skórzana albo z tworzywa sztucznego30%raz w trakcie leczenia danego schorzenia650 zł
111.Łuska na całą kończynę dolną: z tworzywa sztucznego, z przegubem albo bez30%raz w trakcie leczenia danego schorzenia250 zł
112.Szyna nocna na całą kończynę dolną z sandałem korygująca koślawość lub szpotawość kolana30%raz w trakcie leczenia danego schorzenia150 zł
113.Orteza redresująca staw kolanowy30%raz w trakcie leczenia danego schorzenia1.050 zł
114.Orteza rzepki stabilizująca30%raz w trakcie leczenia danego schorzenia100 zł
115.Orteza zapobiegająca przeprostowi kolana30%raz w trakcie leczenia danego schorzenia110 zł
116.Orteza jednoszynowa stabilizująca staw kolanowy30%raz w trakcie leczenia danego schorzenia800 zł
117.Aparat tulejkowy na całą kończynę dolną: skórzany albo z tworzywa sztucznego, ze strzemieniem do buta albo z sandałem30%raz w trakcie leczenia danego schorzenia1.000 zł
118.Tutor na całą kończynę dolną: skórzany albo z tworzywa sztucznego, ze strzemieniem do buta albo z sandałem30%raz w trakcie leczenia danego schorzenia860 zł
119.Orteza rotująca stopę jednoszynowa sprężynowa30%raz w trakcie leczenia danego schorzenia200 zł
120.Aparat odciążający kończynę dolną: typu Thomasa, z tulejką uda skórzaną albo z tworzywa sztucznego30%raz w trakcie leczenia danego schorzenia900 zł
121.Szyna Engelmanna30%zgodnie z zaleceniami lekarza80 zł
122.Szyna Saint-Germaina30%zgodnie z zaleceniami lekarza25 zł
123.Szyna Denis-Browna, bez sandałków albo z sandałkami30%zgodnie z zaleceniami lekarza100 zł
124.Poduszka Frejki30%zgodnie z zaleceniami lekarza50 zł
125.Rozwórka Koszli30%zgodnie z zaleceniami lekarza35 zł
126.Orteza do leczenia dysplazji stawów biodrowych30%zgodnie z zaleceniami lekarza320 zł
127.Pajacyk Grucy30%zgodnie z zaleceniami lekarza85 zł
128.Szyna Ortolaniego30%zgodnie z zaleceniami lekarza110 zł
129.Szelki Grucy albo Pawlika30%zgodnie z zaleceniami lekarza85 zł
Ortezy kończyny górnej (jedno zaopatrzenie przedmiotem ortopedycznym w trakcie leczenia danego schorzenia)
130.Aparat Stacka30%raz w trakcie leczenia danego schorzenia16 złCzasowa dysfunkcja kończyn górnychLekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie ortopedii i traumatologii lub lekarz specjalista chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo - ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu
131.Orteza korygująca kciuk i wskaziciel30%raz w trakcie leczenia danego schorzenia100 zł
132.Orteza redresująca: przykurcz wyprostny palca lub przykurcz zgięciowy palca (Capenera) 30%raz w trakcie leczenia danego schorzenia60 złLekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie neurologii lub lekarz specjalista neurologii, lub neurologii dziecięcej
133.Orteza redresująca: przykurcz wyprostny stawów śródręcznopalcowych lub śródręcznopalcowych i międzypaliczkowych lub przykurcz przywiedzeniowy kciuka30%raz w trakcie leczenia danego schorzenia75 złChirurg

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie rehabilitacji medycznej lub lekarz specjalista rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej

134.Orteza redresująca staw łokciowy30%raz w trakcie leczenia danego schorzenia800 złLekarz specjalista reumatologii
135.Orteza podpórczo-stabilizująca nadgarstek, dłoń i palce: podpórcza nadgarstka Bunnela albo stabilizująca nadgarstek i podpierająca dłoń Hommonda, albo podpórcza dłoni i palców z opozycją kciuka - Oppenheimera30%raz w trakcie leczenia danego schorzenia85 zł
136.Orteza korygująca niedowład prostowników nadgarstka i palców30%raz w trakcie leczenia danego schorzenia116 zł
137.Orteza korygująca Lamba30%raz w trakcie leczenia danego schorzenia320 zł
138.Orteza korekcyjna ręki typu: Andersona albo Bunnela, albo Vermoni-Nicella, albo Oppenheimera30%raz w trakcie leczenia danego schorzenia150 zł
139.Orteza na rękę i przedramię: wg Engena albo łuska śródręczna, albo łuska z szyną przedramienia, albo łuska z wysięgnikiem i podciągami palców30%raz w trakcie leczenia danego schorzenia113 zł
140.Orteza na rękę i przedramię: wg Swansona albo wg Bunnela wspomagająca zgięcie albo wspomagająca wyprost30%raz w trakcie leczenia danego schorzenia330 zł
141.Łuska na dłoń i przedramię: pełna albo trójczęściowa30%raz w trakcie leczenia danego schorzenia150 zł
142.Orteza redresująca radializację ręki: taśmowa albo drutowa30%raz w trakcie leczenia danego schorzenia125 zł
143.Łuska grzbietowa dłoni i przedramienia z cięgnami sprężynowymi palców30%raz w trakcie leczenia danego schorzenia90 zł
144.Orteza nadgarstka: skórzana albo z tworzywa sztucznego30%raz w trakcie leczenia danego schorzenia150 zł
145.Orteza ustalająca nadgarstek z cięgnami sprężynowymi prostującymi palce30%raz w trakcie leczenia danego schorzenia300 zł
146.Orteza na dłoń i przedramię korygująca zniekształcenia ręki: aluminiowa albo z tworzywa sztucznego30%raz w trakcie leczenia danego schorzenia370 zł
147.Orteza łokciowa: skórzana albo z tworzywa sztucznego30%raz w trakcie leczenia danego schorzenia280 zł
148.Aparat na przedramię i ramię: szynowo-opaskowy lub tulejkowy, skórzany albo z tworzywa sztucznego30%raz w trakcie leczenia danego schorzenia360 zł
149.Orteza czynnościowa kończyny górnej ze stawem Hosmera30%raz w trakcie leczenia danego schorzenia700 zł
150.Orteza na ramię i bark: ze stawem barkowym albo bez, skórzana albo z tworzywa sztucznego30%raz w trakcie leczenia danego schorzenia600 zł
151.Orteza odwodząca kończynę górną: z zawieszeniem szelkowym albo z zawieszeniem na chomącie, albo sprężynowa30%raz w trakcie leczenia danego schorzenia1.100 zł
152.Orteza elewacyjna30%raz w trakcie leczenia danego schorzenia1.000 zł
153.Orteza odwodząca30%raz w trakcie leczenia danego schorzenia250 zł
154.Orteza stabilizująco-odciążająca30%raz w trakcie leczenia danego schorzenia900 zł
155.Temblak kończyny górnej30%raz w trakcie leczenia danego schorzenia40 zł
Gorsety i kołnierze ortopedyczne*
156.Gorset szkieletowy (Calota) Bezpłatnieraz na 3 lata485 złTrwała dysfunkcja tułowia i szyiLekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie ortopedii i traumatologii lub lekarz specjalista chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo - ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu
157.Gorset doniczkowy: skórzany albo z tworzywa sztucznegoBezpłatnie580 zł
158.Gorset szkieletowy unieruchamiający górny odcinek piersiowy kręgosłupa: z kołnierzem albo z diadememBezpłatnie600 zł
159.Gorset Jewetta: z ramą tylną lub z taśmami tylnymiBezpłatnie240 złLekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie neurologii lub lekarz specjalista neurologii lub neurologii dziecięcej
160.Gorset reklinacyjny z rozwórkami śrubowymiBezpłatnie350 złChirurg
161.Gorset lędźwiowo-krzyżowy wg WilliamsaBezpłatnie290 złLekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie rehabilitacji medycznej lub lekarz specjalista rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej
162.Gorset odciążający typu Milwaukee-Blounta: z koszem skórzanym albo z koszem z tworzywa sztucznegoBezpłatnie800 złLekarz specjalista reumatologii
163.Gorset korekcyjny do leczenia skoliozBezpłatnie1.100 zł
164.Prostotrzymacz wg HohmannaBezpłatnie180 zł
165.Prostotrzymacz wg TayloraBezpłatnie180 zł
166.Wysoka sznurówka półsztywna z podpaszkamiBezpłatnie500 zł
167.Sznurówka półgorsetowa typu HohmannaBezpłatnie140 zł
168.Sznurówka lędźwiowo-krzyżowaBezpłatnie90 zł
169.Pas stabilizujący kręgosłup lędźwiowo-krzyżowyBezpłatnie40 zł
170.Półgorsetowa orteza szyjnaBezpłatnie295 zł
171.Kołnierz szyjny: kamizelkowy typu Grucy albo z regulowanym podparciem, albo szkieletowy podpórczyBezpłatnie110 zł
172.Kołnierz pneumatycznyBezpłatnie240 zł
173.Kołnierz stabilizujący: skórzany albo z tworzywa sztucznegoBezpłatnie75 zł
174.Kołnierz typu "Florida"Bezpłatnie35 zł
175.Kołnierz Schantza miękkiBezpłatnie20 zł
176.Stabilizator szyjny miękki (dwuczęściowy) Bezpłatnie25 zł
Ortezy tułowia i szyi (jedno zaopatrzenie przedmiotem ortopedycznym w trakcie leczenia danego schorzenia)
177.Gorset Jewetta: z ramą tylną lub z taśmami tylnymi30%raz w trakcie leczenia danego schorzenia240 złCzasowa dysfunkcja tułowia i szyiLekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie ortopedii i traumatologii lub lekarz specjalista chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo - ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu
178.Gorset reklinacyjny z rozwórkami śrubowymi30%raz w trakcie leczenia danego schorzenia350 zł
179.Gorset lędźwiowo-krzyżowy wg Williamsa30%raz w trakcie leczenia danego schorzenia290 złLekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie neurologii lub lekarz specjalista neurologii, lub neurologii dziecięcej
180.Prostotrzymacz wg Hohmanna30%raz w trakcie leczenia danego schorzenia180 złChirurg
181.Prostotrzymacz wg Taylora30%raz w trakcie leczenia danego schorzenia180 złLekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie rehabilitacji medycznej lub lekarz specjalista rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej
182.Wysoka sznurówka półsztywna z podpaszkami30%raz w trakcie leczenia danego schorzenia500 złLekarz specjalista reumatologii
183.Sznurówka półgorsetowa typu Hohmanna30%raz w trakcie leczenia danego schorzenia140 zł
184.Sznurówka lędźwiowo-krzyżowa30%ras w trakcie leczenia danego schorzenia90 zł
185.Pas stabilizujący kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy30%raz w trakcie leczenia danego schorzenia40 zł
186.Pas na rozejście spojenia łonowego30%raz w trakcie leczenia danego schorzenia110 zł
187.Półgorsetowa orteza szyjna30%raz w trakcie leczenia danego schorzenia295 zł
188.Kołnierz szyjny: kamizelkowy typu Grucy albo z regulowanym podparciem, albo szkieletowy podpórczy30%raz w trakcie leczenia danego schorzenia110 zł
189.Kołnierz pneumatyczny30%raz w trakcie leczenia danego schorzenia240 zł
190.Kołnierz stabilizujący: skórzany albo z tworzywa sztucznego30%raz w trakcie leczenia danego schorzenia75 zł
191.Kołnierz typu "Florida"30%raz w trakcie leczenia danego schorzenia35 zł
192.Kołnierz Schantza miękki30%raz w trakcie leczenia danego schorzenia20 zł
193.Stabilizator szyjny miękki (dwuczęściowy) 30%raz w trakcie leczenia danego schorzenia25 zł
194.Kołnierz na kręcz karku30%raz w trakcie leczenia danego schorzenia28 zł
195.Pelota korekcyjna na łopatkę30%raz w trakcie leczenia danego schorzenia150 zł
196.Prostotrzymacz na kurzą klatkę piersiową30%raz w trakcie leczenia danego schorzenia150 zł
Obuwie ortopedyczne**
197.Obuwie na stopę o różnym zniekształceniu30%raz na rok155 złKryteria przyznawania zgodnie z opisem**Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie ortopedii i traumatologii lub lekarz specjalista chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu
198.Obuwie wyrównujące skrócenie kończyny dolnej30%210 zł
199.Obuwie przy amputacjach w obrębie stopy30%155 zł
200.Obuwie do aparatów ortopedycznych: ze strzemieniem do buta albo do sandałaBezpłatnieze strzemieniem 210 zł, do sandała 180 złLekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie neurologii lub lekarz specjalista neurologii lub neurologii dziecięcej

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie rehabilitacji medycznej lub lekarz specjalista rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej

Lekarz specjalista reumatologii, a w przypadku amputacji w obrębie stopy - chirurg

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie ortopedii i traumatologii lub lekarz specjalista chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie neurologii lub lekarz specjalista neurologii lub neurologii dziecięcej

Chirurg

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie rehabilitacji medycznej lub lekarz specjalista rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej

Lekarz specjalista reumatologii

Kule i laski inwalidzkie do stałego użytkowania*
201.Kula łokciowa ze stopniową regulacją30%raz na 3 lata22 złTrwałe upośledzenie sprawności choduLekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie ortopedii i traumatologii lub lekarz specjalista chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo - ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu
202.Kula dla reumatyków30%raz na 3 lata130 zł
203.Kula pachowa30%raz na 3 lata22 zł
204.Kula przedramienna z kółkiem30%raz na 3 lata30 zł
205.Laska inwalidzka30%raz na 3 lata18 złLekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie neurologii lub lekarz specjalista neurologii, lub neurologii dziecięcej
206.Laska dla niewidomych (biała, z wyłączeniem okresu skrócenia) Bezpłatnieraz na 2 lata40 złChirurg
207.Trójnóg30%raz na 3 lata66 złLekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie rehabilitacji medycznej lub lekarz specjalista rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej

Lekarz specjalista reumatologii

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, felczer, a w przypadku lasek dla niewidomych także lekarz specjalista I stopnia w zakresie okulistyki i lekarz specjalista okulistyki

208.Czwórnóg30%raz na 3 lata74 zł
Balkoniki i podpórki do chodzenia do stałego użytkowania*
209.Balkoniki i podpórki ułatwiające chodzenie30%raz na 5 lat240 złTrwale upośledzenie sprawności choduLekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie ortopedii i traumatologii lub lekarz specjalista chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo - ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie neurologii lub lekarz specjalista neurologii, lub neurologii dziecięcej

Chirurg

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie rehabilitacji medycznej lub lekarz specjalista rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej

Lekarz specjalista reumatologii

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Felczer

Wózki inwalidzkie do stałego użytkowania*
210.Wózek inwalidzki ręcznyBezpłatnieraz na 5 lat800 złZnaczne trwałe ograniczenie zdolności poruszania sięLekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie ortopedii i traumatologii lub lekarz specjalista chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo - ortopedycznej, lub

ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie neurologii lub lekarz specjalista neurologii, lub neurologii dziecięcej

Chirurg

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie rehabilitacji medycznej lub lekarz specjalista rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej

Lekarz specjalista reumatologii

211.Wózek inwalidzki aluminiowy (lekki) z systemem szybkiego demontażu kół, składany, dla osób samodzielnie poruszających się na wózku - dla osób czynnych zawodowoBezpłatnie1.500 zł
212.Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy stabilizujący plecy i głowęBezpłatnieraz na 3 lata1.800 złMózgowe porażenie dziecięce oraz inne schorzenia uniemożliwiające samodzielne poruszanie sięLekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie ortopedii i traumatologii lub lekarz specjalista chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie neurologii lub lekarz specjalista neurologii lub neurologii dziecięcej

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie rehabilitacji medycznej lub lekarz specjalista rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej

Lekarz specjalista reumatologii

213.Wózek inwalidzki specjalny, stabilizujący plecy i głowęBezpłatnieraz na 5 lat1.800 złDla osób dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz przy rozległych porażeniach i niedowładach kończyn i tułowiaLekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie ortopedii i traumatologii lub lekarz specjalista chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo - ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie neurologii lub lekarz specjalista neurologii, lub neurologii dziecięcej

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie rehabilitacji medycznej lub lekarz specjalista rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej

Lekarz specjalista reumatologii

Przedmioty ortopedyczne osobno niewymienione*
214.Fotelik dla dzieci do siedzeniaBezpłatnieraz na 2 lata700 złMózgowe porażenie dziecięce oraz inne schorzenia uniemożliwiające samodzielne poruszanie sięLekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie ortopedii i traumatologii lub lekarz specjalista chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo - ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie neurologii lub lekarz specjalista neurologii, lub neurologii dziecięcej

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie rehabilitacji medycznej lub lekarz specjalista rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej

215.Indywidualne przedmioty pionizująceBezpłatnieraz na 4 lata3.000 złRozległe porażenie i niedowłady kończyn oraz tułowiaLekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie ortopedii i traumatologii lub lekarz specjalista chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo - ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie neurologii lub lekarz specjalista neurologii, lub neurologii dziecięcej

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie rehabilitacji medycznej lub lekarz specjalista rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej

216.Pełzak (wózek do raczkowania) Bezpłatnieraz na 2 lata114 złNiedowłady mięśniowe u dzieciLekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie ortopedii i traumatologii lub lekarz specjalista chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo - ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie neurologii lub lekarz specjalista neurologii, lub neurologii dziecięcej

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie rehabilitacji medycznej lub lekarz specjalista rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej

*) Podstawowe kryteria przyznawania wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi, których okres użytkowania może ulec skróceniu

1. U osób dorosłych w przypadkach zmian w stanie fizycznym osoby, powodujących konieczność skrócenia okresu użytkowania wyrobu medycznego będącego przedmiotem ortopedycznym, a możliwości regulacji tego przedmiotu zostały wyczerpane.

2. U dzieci i młodzieży do 18 roku życia, gdy możliwości regulacji tego przedmiotu zostały wyczerpane, a wystąpiły zmiany w stanie fizycznym w wyniku:

1) zabiegów chirurgicznych lub jednostek chorobowych powodujących konieczność skrócenia okresu użytkowania przedmiotów ortopedycznych;

2) rehabilitacji;

3) rozwoju fizycznego.

3. Wniosek lekarza o skrócenie okresu użytkowania wyrobu medycznego będącego przedmiotem ortopedycznym, wydanego bezpłatnie do wysokości limitu ceny lub częściowo odpłatnie, musi zawierać wyczerpujące uzasadnienie medyczne zgodne z podstawowymi kryteriami przyznawania tego przedmiotu.

**) Podstawowe kryteria przyznawania obuwia ortopedycznego

1. Wrodzone lub utrwalone, zaburzające funkcję chodu zniekształcenia stopy:

1) nieprawidłowe ustawienie stopy zmniejszające jej naturalną powierzchnię podparcia (np. stopa końsko-szpotawa, piętowa), jeżeli powoduje to niewydolność statyczną nadmiernie obciążonych tkanek;

2) rozległe zniekształcenia tkanek miękkich i kości lub rozległe owrzodzenia na naturalnych płaszczyznach podparcia stopy;

3) występowanie typowych zniekształceń statyczno-dynamicznych przodostopia obejmujące:

a) przykurcze palców, których opuszki nie opierają się na podłożu (młoteczkowate zniekształcenia palców),

b) koślawość palucha przekraczającą 60°,

c) podeszwowe wystawanie głów kości śródstopia z zanikiem tkanki podskórnej;

4) stopa olbrzymia wskutek rozrostu tkanek miękkich lub szkieletu (np. wrodzone połączenia tętniczo-żylne, słoniowatość) oraz stopa krótsza co najmniej o 3 cm, wymagająca zaopatrzenia w obuwie różnej wielkości;

5) usztywnienie stopy i stawu skokowo-goleniowego w pozycji czynnościowo niekorzystnej.

2. Skrócenie kończyny dolnej:

1) u osób dorosłych co najmniej 3 cm;

2) u dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia co najmniej 2 cm.

3. Porażenia i niedowłady mięśni stabilizujących stopę.

4. Amputacja części stopy, tj. ubytki szkieletu stopy ku tyłowi od głów kości śródstopia, a także inne ubytki, z wyjątkiem palców, utrudniające utrzymanie na stopie obuwia standardowego.

5. W przypadku konieczności utrwalenia wyników operacyjnego leczenia stopy.

6. Utrwalone przykurcze stawów kolanowych lub biodrowych wymagające wyrównania ustawieniem końskim stóp co najmniej o 4 cm (zgięcie podeszwowe).

Limity cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych

Lp.WyszczególnienieLimit ceny dla naprawy
Protezy kończyn w obrębie stopy
1.Protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę po amputacji palców42 zł
2.Proteza uzupełniająca stopę: skórzana albo z tworzywa sztucznego144 zł
3.Proteza ze stawem skokowym albo bez stawu skokowego przy amputacji wg Lisfranca lub Choparta: skórzana albo z tworzywa sztucznego234 zł
Protezy kończyn dolnych przy amputacji w obrębie podudzia
4.Proteza ze stawem skokowym albo bez przy amputacji wg Pirogowa lub Syme'a: skórzana albo z tworzywa sztucznego270 zł
5.Proteza podudzia: skórzana albo z tworzywa sztucznego, albo drewniana, albo z innych materiałów niewymienionych, z tulejką uda ze skóry, z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH450 zł
6.Proteza podudzia tymczasowa: z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH180 zł
7.Proteza podudzia: skórzana albo drewniana, albo z tworzywa sztucznego, albo modularna, z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH258 zł
Protezy kończyn dolnych przy amputacji w obrębie uda
8.Proteza uda przy amputacji wg Grittiego lub wyłuszczenia w stawie kolanowym: skórzana albo drewniana, albo z tworzywa sztucznego, z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH540 zł
9.Proteza uda tymczasowa: z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH300 zł
10.Proteza uda: drewniana albo z tworzywa sztucznego, z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH480 zł
11.Proteza uda z lejem kikutowym skórzanym: goleń i kolano drewniane albo goleń i kolano z tworzywa sztucznego, albo goleń ze skóry albo z drewna, albo z tworzywa, z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH510 zł
12.Proteza uda: modularna z miękkim pokryciem ciałopodobnym albo proteza wykonana z innych, niewymienionych materiałów, z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH840 zł
13.Proteza uda szczudłowa141 zł
Protezy kończyn dolnych przy pełnej amputacji w obrębie uda (wyłuszczenie w stawie biodrowym)
14.Proteza przy wyłuszczeniu w stawie biodrowym: typ kanadyjski albo konwencjonalny, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH900 zł
15.Proteza tymczasowa przy wyłuszczeniu w stawie biodrowym: stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH780 zł
16.Kosz biodrowy przy obustronnym wyłuszczeniu w stawach biodrowych: skórzany albo z tworzywa sztucznego, z uchwytami dla kończyn górnych330 zł
17.Protezowe wyrównanie skrótu kończyny dolnej: stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH, z zawieszeniem lub bez360 zł
Protezy kończyn górnych
18.Proteza kosmetyczna części ręki111 zł
19.Proteza kosmetyczna przedramienia skórzana albo z tworzywa sztucznego, z dłonią protezową - z zawieszeniem lub bez165 zł
20.Proteza kosmetyczna przedramienia: z elementów modularnych, z miękkim pokryciem ciałopodobnym, z dłonią protezową, z zawieszeniem lub bez195 zł
21.Proteza kosmetyczna przedramienia: skórzana albo z tworzywa sztucznego, z tulejką ramienia, z dłonią protezową195 zł
22.Proteza kosmetyczna przedramienia: z elementów modularnych, z tulejką ramienia, z miękkim pokryciem ciałopodobnym, z dłonią protezową255 zł
23.Proteza kosmetyczna ramienia: z elementów modularnych, z miękkim pokryciem ciałopodobnym, z dłonią protezową, z zawieszeniem lub bez330 zł
24.Proteza kosmetyczna ramienia: skórzana albo z tworzywa sztucznego, lej ze skóry albo z tworzywa, z dłonią protezową, z zawieszeniem lub bez285 zł
25.Proteza kosmetyczna całej kończyny górnej: ze stawem barkowym albo bez stawu barkowego, skórzana albo z tworzywa sztucznego, z dłonią protezową, z zawieszeniem lub bez300 zł
26.Proteza kosmetyczna całej kończyny górnej: ze stawem barkowym albo bez stawu barkowego, z elementów modularnych, z miękkim pokryciem ciałopodobnym, z dłonią protezową, z zawieszeniem lub bez480 zł
27.Proteza robocza mechaniczna części ręki135 zł
28.Proteza robocza mechaniczna przedramienia: z dłonią protezową, z zawieszeniem540 zł
29.Proteza robocza mechaniczna ramienia: z dłonią protezową, z zawieszeniem780 zł
30.Proteza robocza mechaniczna przy pełnej amputacji kończyny górnej: z dłonią protezową, z zawieszeniem840 zł
Aparaty ortopedyczne na kończyny dolne
31.Aparat korekcyjny palucha koślawego5 zł
32.Aparaty odciążająco-korekcyjne dla palców stóp5 zł
33.Szyna spiralna z sandałem: strzałkowa albo piszczelowa72 zł
34.Szyna strzałkowa: ze strzemieniem do buta, z podciągiem sprężynowym lub bez60 zł
35.Aparat na opadającą stopę (stopowo-goleniowy tylny) 42 zł
36.Podciąg gumowy zapobiegający opadaniu stopy15 zł
37.Aparat drutowy do kolana z podciągiem sprężynowym27 zł
38.Aparat na opadającą stopę: z mocowaniem do zapiętka obuwia albo z uchwytem żabkowym za obcas, albo z regulowanym podciągiem stopy18 zł
39.Aparat szynowo-opaskowy na podudzie, ze strzemieniem do buta albo z sandałem108 zł
40.Aparat tulejkowy na podudzie: skórzany albo z tworzywa sztucznego, ze strzemieniem do buta albo z sandałem150 zł
41.Tutor unieruchamiający stopę i staw skokowy: skórzany albo z tworzywa sztucznego105 zł
42.Aparat do kolana odciążający z oparciem podrzepkowym, ze strzemieniem do buta albo z sandałem135 zł
43.Aparat szynowo-opaskowy na całą kończynę dolną: z tulejką uda lub bez, ze strzemieniem do buta albo z sandałem300 zł
44.Aparat na goleń i udo: szynowo-opaskowy lub tulejkowy, skórzany albo z tworzywa sztucznego195 zł
45.Aparat DAFO75 zł
46.Aparat zapobiegający przeprostowi kolana33 zł
47.Aparat jednoszynowy stabilizujący staw kolanowy240 zł
48.Aparat tulejkowy na całą kończynę dolną: skórzany albo z tworzywa sztucznego, ze strzemieniem do buta albo z sandałem300 zł
49.Tutor na całą kończynę dolną: skórzany albo z tworzywa sztucznego, ze strzemieniem do buta albo z sandałem258 zł
50.Aparat odciążający kończynę dolną typu Thomasa: z tulejką uda skórzaną albo z tworzywa sztucznego270 zł
51.Aparat rotujący stopę jednoszynowy sprężynowy60 zł
52.Aparat unieruchamiający staw biodrowy (udowo-biodrowy): szynowo-opaskowy, z tworzywa sztucznego111 zł
53.Łuska na całą kończynę dolną z tworzywa sztucznego, z przegubem albo bez75 zł
54.Łuska na goleń i stopę z tworzywa sztucznego, z przegubem skokowym albo bez60 zł
Wyposażenie dodatkowe do aparatów ortopedycznych na kończyny dolne
55.Pas biodrowy z szyną60 zł
56.Niski kosz biodrowy z szyną biodrową81 zł
57.Wysoki kosz biodrowy z szyną biodrową99 zł
Aparaty ortopedyczne na kończyny górne
58.Aparat korygujący osłabienia wyprostu i odwiedzenia kciuka oraz wyprostu wskaziciela8 zł
59.Aparat korygujący osłabienia wyprostu palców ręki32 zł
60.Aparat utrzymujący wyprost palców38 zł
61.Aparat redresujący przykurcz wyprostny palca lub przykurcz zgięciowy palca (Capenera) 18 zł
62.Aparat redresujący: przykurcz wyprostny stawów śródręczno-palcowych lub śródręczno-palcowych i międzypaliczkowych lub przykurcz przywiedzeniowy kciuka23 zł
63.Aparat redresujący staw łokciowy240 zł
64.Aparat podpórczo-stabilizujący nadgarstek, dłoń i palce: podpórczy nadgarstka Bunnela albo stabilizujący nadgarstek i podpierający dłoń Hommonda, albo podpórczy dłoni i palców z opozycją kciuka - Oppenheimera26 zł
65.Aparat korygujący niedowład prostowników nadgarstka i palców35 zł
66.Aparat korygujący Lamba96 zł
67.Aparat korekcyjny ręki typu: Andersona albo Bunnela, albo Vermoni-Nicella, albo Oppenheimera45 zł
68.Aparat na rękę i przedramię wg Engena34 zł
69.Aparat na rękę i przedramię wg Swansona albo wg Bunnela, wspomagający zgięcie albo wspomagający wyprost99 zł
70.Łuska na dłoń i przedramię: pełna albo trójczęściowa45 zł
71.Aparat redresujący radializację ręki: taśmowy albo drutowy38 zł
72.Aparat uczynniający palce ze zgięciem grzbietowym nadgarstka77 zł
73.Aparat uczynniający palce38 zł
74.Aparat do redresji i usprawnienia zginaczy palców42 zł
75.Tutor nadgarstka: skórzany albo z tworzywa sztucznego45 zł
76.Tutor ustalający nadgarstek z cięgnami sprężynowymi prostującymi palce90 zł
77.Szyna na dłoń i przedramię korygująca zniekształcenie ręki: aluminiowa albo z tworzywa sztucznego111 zł
78.Aparat na przedramię i ramię: szynowo-opaskowy lub tulejkowy, skórzany albo z tworzywa sztucznego108 zł
79.Tutor łokciowy: skórzany albo z tworzywa sztucznego84 zł
80.Aparat na ramię i bark ze stawem barkowym albo bez, skórzany albo z tworzywa sztucznego180 zł
81.Aparat odwodzący kończynę górną: z zawieszeniem szelkowym albo z zawieszeniem na chomącie, albo sprężynowy330 zł
82.Szyna odwodząca75 zł
83.Szyna elewacyjna300 zł
Gorsety i kołnierze ortopedyczne
84.Gorset szkieletowy (Calota) 146 zł
85.Gorset doniczkowy: skórzany albo z tworzywa sztucznego174 zł
86.Gorset szkieletowy unieruchamiający górny odcinek piersiowy kręgosłupa: z kołnierzem albo z diademem180 zł
87.Gorset Jewetta: z ramą tylną lub z taśmami tylnymi72 zł
88.Gorset reklinacyjny z rozwórkami śrubowymi105 zł
89.Gorset lędźwiowo-krzyżowy wg Williamsa87 zł
90.Gorset odciążający typu Milwaukee-Blounta: z koszem skórzanym albo z koszem z tworzywa sztucznego240 zł
91.Gorset korekcyjny do leczenia skolioz330 zł
92.Prostotrzymacz wg Hohmanna54 zł
93.Prostotrzymacz wg Taylora54 zł
94.Wysoka sznurówka półsztywna z podpaszkami150 zł
95.Sznurówka półgorsetowa typu Hohmanna42 zł
96.Sznurówka lędźwiowo-krzyżowa27 zł
97.Pas stabilizujący kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy12 zł
98.Półgorsetowa orteza szyjna89 zł
99.Kołnierz szyjny: kamizelkowy typu Grucy albo z regulowanym podparciem, albo szkieletowy podpórczy33 zł
100.Kołnierz pneumatyczny72 zł
101.Kołnierz stabilizujący: skórzany albo z tworzywa sztucznego23 zł
102.Kołnierz "Florida"11 zł
103.Kołnierz Schantza miękki6 zł
104.Stabilizator szyjny miękki (dwuczęściowy) 8 zł
Obuwie ortopedyczne
105.Obuwie do aparatów ortopedycznych:
- ze strzemieniem63 zł
- do sandała54 zł
Wózki inwalidzkie do stałego użytkowania
106.Wózek inwalidzki ręczny240 zł
107.Wózek inwalidzki aluminiowy (lekki) z systemem szybkiego demontażu kół, składany, dla osób samodzielnie poruszających się na wózku - czynnych zawodowo450 zł
108.Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy540 zł
109.Wózek inwalidzki specjalny, stabilizujący plecy i głowę540 zł
Przedmioty ortopedyczne osobno niewymienione
110.Fotelik dla dzieci do siedzenia210 zł
111.Indywidualne przedmioty pionizujące900 zł
112.Pełzak (wózek do raczkowania): z regulacją albo bez34 zł

ZAŁĄCZNIK Nr  2

  5 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU ZAOPATRZENIA W ŚRODKI POMOCNICZE ORAZ Z OKREŚLENIEM LIMITU CEN TYCH ŚWIADCZEŃ I SPOSOBU ICH FINANSOWANIA ORAZ WARUNKÓW ICH REALIZACJI

Lp.Środki pomocniczeSposób finansowaniaLimit cenyWarunki realizacji
Wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie cenyOkres użytkowaniaWskazania medyczne do wystawiania zleceniaLekarze upoważnieni do wystawiania zlecenia
1.*Soczewki okularowe korekcyjne (w tym soczewki korekcyjne barwione) umożliwiające dokładne widzenie i zapobiegające znużeniu okabezpłatniedzieci i młodzież do 18 roku życia każdorazowo w razie zmiany korekcjiTabela*Lekarz specjalista I stopnia w zakresie okulistyki i lekarz specjalista okulistyki
a)Soczewki do bliżybezpłatniedzieci i młodzież do 18 roku życia każdorazowo w razie zmiany korekcjiTabela*Wady wzroku wymagające korekcjiLekarz specjalista I stopnia w zakresie okulistyki i lekarz specjalista okulistyki
30%dorośli raz na 2 lataTabela*
b) Soczewki do dalibezpłatniedzieci i młodzież do 18 roku życia każdorazowo w razie zmiany korekcjiTabela*
30%dorośli raz na 2 lataTabela*
c)Soczewki pryzmatycznebezpłatniezgodnie z zaleceniami lekarzaTabela*W okresie leczenia zeza
d) Soczewki dwuogniskowe30%dzieci i młodzież do 18 roku życia zgodnie z zaleceniami lekarza, każdorazowo w razie zmiany korekcjiTabela*Dzieci i młodzież do 18 roku życia zgodnie z zaleceniami lekarza
30%dorośli raz na 2 lataTabela*Stan zdrowia całkowicie uniemożliwiający dokonywanie zmiany okularów
2.Soczewki kontaktowe lecznicze30%raz na 2 lata500 złPrzy leczeniu stożka rogówki i przy dużej anizometropii (łącznie z afakią)
twarde
miękkie150 zł
3.Obturatory dla dziecibezpłatnieraz na 2 lata10 złDzieci zezujące z niedowidzeniem jednego oka
4.Pomoce optyczne dla niedowidzących:Umożliwienie osobom niedowidzącym obserwację jednooczną i dwuoczną przedmiotów bliskich i dalekichLekarz specjalista I stopnia w zakresie okulistyki i lekarz specjalista okulistyki
a) lupabezpłatnieraz na 5 lat80 zł
b) lunety, w tym monookularybezpłatnie1.400 zł
c) okulary lornetkowe do bliży i dalibezpłatnie1.000 zł
d) okulary lupowebezpłatnie420 zł
5.a) Proteza oka wykonana indywidualnie dla dzieci i młodzieżybezpłatniedzieci i młodzież do 18 roku życia w okresie wzrostu600 złZapobieganie nieprawidłowemu rozwojowi oczodołu i asymetrii twarzy u dzieci, względy psychologiczne i kosmetyczne, uszkodzenia oczodołu, zniekształcenia powiek, worka spojówkowego i oczodołu
proteza
epiproteza700 zł
b) Proteza oka wykonana indywidualnie dla dorosłychbezpłatnieraz na 5 lat600 zł
proteza
epiproteza700 zł
6.a) Aparat(y) słuchowy na przewodnictwo powietrza lub kostne przy jednostronnym lub obustronnym ubytku słuchubezpłatnie dzieci i młodzież do 18 roku życia lub do 26 roku życia w przypadku pobierania naukiraz na 5 lataparat na przewodnictwo powietrza 1.500 złWady słuchu powodujące utrudnienia lub ograniczenie w nabywaniu języka i komunikowaniu się na drodze słuchowejLekarz specjalista I stopnia w dziedzinie otolaryngologii lub lekarz specjalista laryngologii, lub otolaryngologii, lub otorynolaryngologii, lub otorynolaryngologii dziecięcej
30% dorośliraz na 5 lataparat na przewodnictwo powietrza 800 złWady słuchu powodujące ograniczenie w komunikowaniu się na drodze słuchowej, podwójne protezowanie dotyczy osób czynnych zawodowo
bezpłatnie dzieci i młodzież do 18 roku życia lub do 26 roku życia w przypadku pobierania naukiraz na 5 lataparat na przewodnictwo kostne 1.500 złWady słuchu powodujące utrudnienia lub ograniczenie w nabywaniu języka i komunikowaniu się na drodze słuchowej
30% dorośliraz na 5 lataparat na przewodnictwo kostne 1.500 złWady słuchu powodujące ograniczenie w komunikowaniu się na drodze słuchowej, podwójne protezowanie dotyczy osób czynnych zawodowo
b) Wkładka uszna wykonana indywidualniebezpłatnieDzieci i młodzież w okresie wzrostu każdorazowo zgodnie z zaleceniami lekarza60 złWady słuchu powodujące utrudnienia lub ograniczenie w nabywaniu języka i komunikowaniu się na drodze słuchowej
bezpłatniedorośli raz na 5 lat50 złWady słuchu powodujące ograniczenie w komunikowaniu się na drodze słuchowej
bezpłatnie dzieci do 18 roku życia zgodnie z zaleceniami lekarzaraz na miesiąc300 złLeczenie cukrzycy typu I przy pomocy pompy insulinowejLekarz specjalista I stopnia w zakresie pediatrii lub lekarz specjalista pediatrii

Lekarz specjalista diabetologii

7.Zestawy infuzyjne (wkłucia) do osobistych pomp insulinowych co najmniej 10 sztukbezpłatnie młodzież do 26 roku życia zgodnie z zaleceniami lekarzaraz na miesiąc300 złLeczenie cukrzycy typu I przy pomocy pompy insulinowejLekarz specjalista chorób wewnętrznych

Lekarz specjalista diabetologii

bezpłatnie kobiety ciężarne zgodnie z zaleceniami lekarzaraz na miesiąc300 złKobiety ciężarne zgodnie z zaleceniami lekarzaLekarz specjalista diabetologii

Lekarz specjalista I stopnia w zakresie położnictwa i ginekologii lub lekarz specjalista położnictwa i ginekologii

8.Systemy wspomagające słyszenie (pętle induktofoniczne, system FM i na podczerwień) 50%raz na 10 lat5.500 złWady słuchu powodujące utrudnienia lub ograniczenie w nabywaniu języka i naukę szkolna dzieciom i młodzieży do 18 roku życia lub do 26 roku życia w przypadku pobierania naukiLekarz specjalista I stopnia w dziedzinie otolaryngologii lub lekarz specjalista laryngologii, lub otolaryngologii, lub otorynolaryngologii, lub otorynolaryngologii dziecięcej
9.Cewniki zewnętrzne do 30 szt. lub zamiennie kieszonki do zbiórki moczu do 30 szt.30%raz na miesiąc120 złSchorzenia wymagające stosowania cewników zewnętrznych, nietrzymanie moczuLekarz specjalista urologii lub urologii dziecięcej

Chirurg

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie neurologii lub lekarz specjalista neurologii, lub neurologii dziecięcej

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej Felczer

10.Cewniki urologiczne do 6 sztuk30%raz na miesiąc23 złSchorzenia wymagające cewnikowania pęcherza moczowegoLekarz specjalista urologii lub urologii dziecięcej

Chirurg

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie neurologii lub lekarz specjalista neurologii, lub neurologii dziecięcej

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej Felczer

11.a) Cewniki urologiczne jednorazowe - do 180 sztuk miesięcznie30%zgodnie z zaleceniami lekarza0,80 zł za 1 sztukęStany wymagające wielokrotnego cewnikowania w ciągu doby w ilości odpowiedniej do wskazań lekarskichLekarz specjalista urologii lub urologii dziecięcej

Chirurg

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie neurologii lub lekarz specjalista neurologii, lub neurologii dziecięcej

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej Felczer

b) Cewniki jednorazowe do odsysania górnych dróg oddechowych - do 180 sztuk miesięczniebezpłatniezgodnie z zaleceniami lekarza0,80 zł za 1 sztukęSchorzenia wymagające stosowania oddechu wspomaganego w warunkach domowychLekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie chorób płuc lub lekarz specjalista chorób płuc

Chirurg

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie neurologii lub lekarz specjalista neurologii, lub neurologii dziecięcej

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Felczer

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii lub lekarz specjalista anestezjologii, lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii

12.Worki do zbiórki moczu do 6 sztuk miesięcznie30%raz na miesiąc6,50 zł za 1 sztukęSchorzenia wymagające cewnikowania pęcherza moczowego, schorzenia wymagające stosowania cewników zewnętrznychLekarz specjalista urologii lub urologii dziecięcej

Chirurg

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie neurologii lub lekarz specjalista neurologii, lub neurologii dziecięcej

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Felczer

13.a) Pas do zbiornika na kałbezpłatnieraz na rok30 złStomia na jelicie cienkimChirurg

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Felczer

b) Worki wymienne do pasa w ilości do 90 sztukbezpłatnieraz na miesiąc10 złStomia na jelicie grubym
14.Worki samoprzylepne jednorazowego użycia w ilości do 90 sztuk lub w równowartości ich kosztu, inny sprzęt stomijny (np. zestawy irygacyjne, płytki + worki itp.) po zabiegach na:bezpłatnieraz na miesiąc400 złIleostomiaChirurg

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, felczer, a w przypadku urostomii - także lekarz specjalista urologii lub urologii dziecięcej

- jelicie cienkim (ileostomii)
- jelicie grubym (kolostomii) 300 złKolostomia
- układzie moczowym (urostomii) 480 złUrostomia
15.Worki do zbiórki moczu w ilości do 12 sztuk w przypadku nefrostomii lub w równowartości ich nabycia inny sprzęt urologiczny (np. cewniki urologiczne, paski mocujące itp.) bezpłatnieraz na miesiąc120 złNefrostomiaLekarz specjalista urologii lub urologii dziecięcej

Lekarz specjalista nefrologii

Chirurg

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Felczer

16.Pieluchy anatomiczne do 60 sztuk miesięcznie w przypadku pacjentów:bezpłatnieraz na miesiąc77 złChoroba nowotworowa przebiegająca w postaci owrzodziałych lub krwawiących guzów krocza lub okolicy krzyżowej, przetoki nowotworowe lub popromienne (pęcherzowo-pochwowe, pęcherzowo-pochwowo-odbytnicze, pochwowo-odbytnicze), nietrzymanie stolca lub moczu w wyniku chorób nowotworowychLekarz specjalista onkologii klinicznej lub onkologii i hematologii dziecięcej

Chirurg

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Felczer

- z chorobą nowotworową przebiegającą w postaci owrzodziałych lub krwawiących guzów krocza, okolicy krzyżowej itp.
- z przetokami nowotworowymi lub popromiennymi (pęcherzowo-pochwowymi, pęcherzowo-pochwowo-odbytniczymi, pochwowo-odbytniczymi)
- z nietrzymaniem stolca lub moczu w wyniku chorób nowotworowych
lub zamiennie pieluchomajtki do 60 sztuk miesięcznie30%90 zł
lub zamiennie podkłady do 60 sztuk
lub wkłady anatomiczne do 60 sztuk
17.Pieluchomajtki do 60 sztuk miesięcznie lub zamiennie pieluchy anatomiczne do 60 sztuk miesięcznie dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia:30%raz na miesiąc90 złDla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia:

- z głębokim upośledzeniem umysłowym, w zespołach otępiennych o różnej etiologii,

- w postępujących chorobach układu nerwowego z pęcherzem neurogennym lub z zaburzeniami mikcji zwieraczy,

- z wadami rozwojowymi: przepuklinami oponowo-rdzeniowymi, przepuklinami oponowo-mózgowymi, wynicowaniem pęcherza

Lekarz specjalista urologii lub urologii dziecięcej

Chirurg

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie neurologii lub lekarz specjalista neurologii, lub neurologii dziecięcej

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Felczer

- z głębokim upośledzeniem umysłowym, w zespołach otępiennych o różnej etiologii
- w postępujących chorobach układu nerwowego z pęcherzem neurogennym lub z zaburzeniami mikcji zwieraczy
- z wadami rozwojowymi, przepuklinami oponowo-rdzeniowymi, przepuklinami oponowo-mózgowymi, wynicowaniem pęcherza
lub zamiennie podkłady do 60 sztuk
lub wkłady anatomiczne do 60 sztuk
18.Rurka tracheostomijna wraz z zapasowym wkładembezpłatnieraz na rok100 złNowotwór krtani lub uraz albo duszność pochodzenia krtaniowegoLekarz specjalista I stopnia w dziedzinie otolaryngologii lub lekarz specjalista laryngologii, lub otolaryngologii, lub otorynolaryngologii, lub otorynolaryngologii dziecięcej

Lekarz specjalista onkologii klinicznej lub onkologii i hematologii dziecięcej

Chirurg

19.Krtań elektroniczna (aparat wspomagający mowę) bezpłatnieraz na 5 lat1.200 złNowotwór lub uraz krtaniLekarz specjalista I stopnia w dziedzinie otolaryngologii lub lekarz specjalista laryngologii, lub otolaryngologii, lub otorynolaryngologii dziecięcej

Lekarz specjalista onkologii klinicznej lub onkologii i hematologii dziecięcej

Chirurg

20.Proteza powietrzna - aparat do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego30%raz na 5 lat2.100 złObturacyjny bezdech sennyLekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie chorób płuc lub lekarz specjalista chorób płuc
21.Inhalator dyszowy
- nebulizator (generator aerozolu) bezpłatnieraz na rok120 złMukowiscydozaLekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie chorób płuc lub lekarz specjalista chorób płuc

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Felczer

- sprężarka powietrzabezpłatnieraz na 5 lat600 zł
22.Proteza piersibezpłatnieraz na 2 lata250 złAmputacja piersi w następstwie zmian nowotworowych, wad rozwojowych, urazów, chorób lub następstw ich leczeniaLekarz specjalista onkologii klinicznej lub onkologii i hematologii dziecięcej

Chirurg

23.Peruki (jeden środek pomocniczy):raz na rokW przebiegu leczenia chorób nowotworowych, przy trwałym uszkodzeniu głowy w wyniku urazu, oparzeń, chorobyLekarz specjalista onkologii klinicznej lub onkologii i hematologii dziecięcej
- z włosów sztucznychbezpłatnie250 zł
- z włosów naturalnych30%600 złLekarz specjalista hematologii
Lekarz ze specjalizacją I stopnia z zakresu dermatologii i wenerologii lub lekarz specjalista dermatologii i wenerologii

Chirurg

24.Pas przepuklinowy:bezpłatnieraz na rokW przypadku kiedy stan zdrowia nie pozwala na wykonanie operacjiChirurg
jednostronny60 zł
obustronny100 zł
25.Pas brzusznybezpłatnieraz na rok100 złW przypadku kiedy stan zdrowia nie pozwala na wykonanie operacji, przy opuszczeniu trzewii, rozległe przepukliny pooperacyjneChirurg
26.Poduszka przeciwodleżynowa30%raz na 2 lata100 złParaplegia, tetraplegia, inne choroby wymagające stałego użytkowania poduszki przeciwodleżynowejLekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie neurologii lub lekarz specjalista neurologii, lub neurologii dziecięcej

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie ortopedii i traumatologii lub lekarz specjalista chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo - ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Chirurg

Lekarz specjalista reumatologii

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie rehabilitacji medycznej lub lekarz specjalista rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,

Felczer

27.Materac przeciwodleżynowy30%raz na 3 lata550 złParaplegia, tetraplegia, inne choroby wymagające stałego przebywania w łóżkuLekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie neurologii lub lekarz specjalista neurologii, lub neurologii dziecięcej

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie ortopedii i traumatologii lub lekarz specjalista chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo - ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Chirurg

Lekarz specjalista reumatologii

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie rehabilitacji medycznej lub lekarz specjalista rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Felczer

*) Limity cen na poszczególne rodzaje soczewek okularowych
Lp.Rodzaj soczewek okularowychZakres mocy soczewek SFERACYLINDERLimit ceny
1.Soczewki sferyczneod 0,00 do ± 4,00 dptr6 zł
od ± 4,25 do ± 6,00 dptr7 zł
od ± 6,25 do ± 10,00 dptr19 zł
powyżej ± 10,00 dptr32 zł
2.Soczewki toryczneod 0,00 do ± 6,00 dptrdo + 2,00 dptr14 zł
od + 2,25 do + 4,00 dptr19 zł
powyżej + 4,00 dptr25 zł
powyżej ± 6,00 dptrwszystkie30 zł
3.Soczewki korekcyjnewszystkielimit cenowy soczewek jw. + barwienie soczewek 11 zł
4.Soczewki pryzmatycznewszystkielimit cenowy soczewek jw. + pryzma 14 zł
5.Soczewki dwuogniskowewszystkie50 zł
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918 i Nr 118, poz. 989.
3 Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie limitu cen dla wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach, oraz limitu cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych (Dz. U. Nr 275, poz. 2732 oraz z 2005 r. Nr 41, poz. 397) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w cenie ich nabycia, kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania, a także wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi podlegającymi naprawie w zależności od wskazań medycznych oraz wzoru zlecenia na zaopatrzenie w te wyroby i środki (Dz. U. Nr 276, poz. 2739 oraz z 2005 r. Nr 41, poz. 396), które tracą moc z dniem 31 sierpnia 2009 r. na podstawie art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach (Dz. U. Nr 118, poz. 989).
4 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 10 lutego 2010 r. (Dz.U.10.31.166) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 marca 2010 r.
5 Załącznik nr 2:

-zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 10 lutego 2010 r. (Dz.U.10.31.166) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 marca 2010 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 24 stycznia 2011 r. (Dz.U.11.23.127) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 marca 2011 r.