Law Journal

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2006.154.1107 | obwieszczenie z dnia 22 sierpnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zasady bezpieczeństwa przy uprawianiu płetwonurkowania.

Dz.U.2006.154.1103 | rozporządzenie z dnia 17 sierpnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zabezpieczeń akcyzowych.

Dz.U.2006.154.1101 | rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli.

Dz.U.2006.154.1099 | rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zakres instrukcji gospodarowania wodą.

Dz.U.2006.150.1087 | rozporządzenie z dnia 17 sierpnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu mianowania funkcjonariuszy na stopnie Straży Granicznej.

Dz.U.2006.150.1086 | rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o świadku koronnym oraz ustawa o ochronie informacji niejawnych.

Dz.U.2006.149.1078 | ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. | Akt jednorazowy

Przekazanie środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń.

Dz.U.2006.149.1076 | ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw.

Dz.U.2006.149.1075 | ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Narodowym Planie Rozwoju oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2006.149.1074 | ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. | Akt jednorazowy

Opłaty za zadania wykonywane przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze.

Dz.U.2006.148.1071 | rozporządzenie z dnia 19 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe wymagania dla wyrobów ze szkła kryształowego.

Dz.U.2006.148.1070 | rozporządzenie z dnia 4 sierpnia 2006 r. | Akt obowiązujący

Dokonywanie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.U.2006.148.1069 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2006 r. | Akt utracił moc

Plan Informatyzacji Państwa na rok 2006.

Dz.U.2006.147.1064 | rozporządzenie z dnia 1 sierpnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy.

Dz.U.2006.149.1082 | rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Przeglądy techniczne statków używanych na wodach śródlądowych do uprawiania sportu lub rekreacji.

Dz.U.2006.149.1081 | rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2006.149.1080 | rozporządzenie z dnia 10 sierpnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe.

Dz.U.2006.146.1062 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Tryb składania i wzór zawiadomienia o zamiarze składania deklaracji w formie elektronicznej.

Dz.U.2006.146.1061 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2006 r. | Akt utracił moc

Określenie rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dz.U.2006.146.1060 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2006 r. | Akt utracił moc

Azerbejdżan-Polska. Umowa o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych. Warszawa.2005.03.30.

Dz.U.2006.145.1053 | umowa międzynarodowa z dnia 30 marca 2005 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa o transporcie kolejowym.

Dz.U.2006.144.1046 | ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dz.U.2006.144.1042 | ustawa z dnia 23 czerwca 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o grobach i cmentarzach wojennych.

Dz.U.2006.144.1041 | ustawa z dnia 23 czerwca 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dz.U.2006.144.1040 | ustawa z dnia 8 czerwca 2006 r. | Akt jednorazowy

Tryb przekazywania mienia przez Skarb Państwa jednostkom samorządu terytorialnego.

Dz.U.2006.143.1036 | rozporządzenie z dnia 28 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2010.

Dz.U.2006.143.1033 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2006.143.1032 | ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Dz.U.2006.143.1031 | ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dz.U.2006.143.1030 | ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o podatku od towarów i usług.

Dz.U.2006.143.1029 | ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o podatku od towarów i usług.

Dz.U.2006.143.1028 | ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 43/04.

Dz.U.2006.142.1026 | wyrok z dnia 27 lipca 2006 r. | Akt jednorazowy

Sposób ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego.

Dz.U.2006.142.1024 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania kontroli przez pracowników urzędów miar.

Dz.U.2006.142.1021 | rozporządzenie z dnia 24 lipca 2006 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Dz.U.2006.142.1019 | rozporządzenie z dnia 28 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Postępowanie przy użyciu broni palnej przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.U.2006.142.1015 | rozporządzenie z dnia 25 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych oraz niektóre ustawy.

Dz.U.2006.141.997 | ustawa z dnia 23 czerwca 2006 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 21/04.

Dz.U.2006.141.1013 | wyrok z dnia 26 lipca 2006 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 24/05.

Dz.U.2006.141.1012 | wyrok z dnia 25 lipca 2006 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 30/04.

Dz.U.2006.141.1011 | wyrok z dnia 25 lipca 2006 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 8/06.

Dz.U.2006.141.1010 | wyrok z dnia 24 lipca 2006 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 58/03.

Dz.U.2006.141.1009 | wyrok z dnia 24 lipca 2006 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 33/05.

Dz.U.2006.141.1008 | wyrok z dnia 21 lipca 2006 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego.

Dz.U.2006.141.1007 | rozporządzenie z dnia 24 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Zakres ograniczeń w sferze wykonywania pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2006.141.1005 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Tryb i warunki wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca.

Dz.U.2006.141.1002 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dz.U.2006.141.1001 | rozporządzenie z dnia 18 lipca 2006 r. | Akt jednorazowy

Udzielanie pomocy finansowej funduszom kapitału zalążkowego.

Dz.U.2006.141.1000 | rozporządzenie z dnia 13 lipca 2006 r. | Akt obowiązujący