Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dz.U.2005.182.1534 | rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu.

Dz.U.2005.182.1532 | rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dz.U.2005.182.1531 | rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park".

Dz.U.2005.182.1533 | rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Znacząca koncentracja ryzyka na poziomie konglomeratu finansowego.

Dz.U.2005.174.1451 | rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Naliczanie odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakres informacji, które muszą być zawarte w rachunkach.

Dz.U.2021.703 t.j. | rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 2005 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Właściwość organów podatkowych.

Dz.U.2019.2371 t.j. | rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Wzór oświadczenia o nieruchomościach i prawach majątkowych mogących być przedmiotem hipoteki przymusowej.

Dz.U.2005.165.1372 | rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Zaświadczenia wydawane przez organy podatkowe.

Dz.U.2005.165.1374 | rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wymagań dla przychodni weterynaryjnych.

Dz.U.2005.174.1453 | rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Sprawozdawczość budżetowa.

Dz.U.2005.170.1426 | rozporządzenie z dnia 19 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Zasady wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

Dz.U.2005.165.1381 | rozporządzenie z dnia 19 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Zwalnianie żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływanie do odbycia tej służby w 2006 r.

Dz.U.2005.165.1377 | rozporządzenie z dnia 19 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Konkurs na dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Dz.U.2005.160.1352 | rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej.

Dz.U.2005.165.1370 | rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

Dz.U.2005.165.1376 | rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowy tryb mianowania funkcjonariuszy na stopnie Straży Granicznej.

Dz.U.2005.159.1340 | rozporządzenie z dnia 17 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2005.171.1429 | rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2005.158.1331 | rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego obrotu odpadami.

Dz.U.2005.165.1369 | rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Podwyższenie kwoty wydatków komitetu wyborczego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2005.160.1346 | rozporządzenie z dnia 12 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Wysokość krajowej rezerwy.

Dz.U.2005.160.1353 | rozporządzenie z dnia 12 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie obszarów wchodzących w skład poszczególnych centrów interwencyjnych.

Dz.U.2005.159.1337 | rozporządzenie z dnia 12 sierpnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Określenie grup produktów leczniczych oraz wymagań dotyczących dokumentacji wyników badań tych produktów.

Dz.U.2005.160.1358 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe wymagania związane z połączeniem sieci telekomunikacyjnych.

Dz.U.2005.160.1349 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Utworzenie obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu.

Dz.U.2005.157.1324 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Zakres oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym.

Dz.U.2005.160.1350 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Zakres usługi zapewnienia minimalnego zestawu łączy dzierżawionych.

Dz.U.2005.160.1351 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Nadanie osobowości prawnej Forum Dialogu Gdański Areopag.

Dz.U.2005.160.1354 | rozporządzenie z dnia 10 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Uzbrojenie Straży Granicznej.

Dz.U.2005.159.1339 | rozporządzenie z dnia 10 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Wzór formularza wniosku o zezwolenie na tranzyt drogą powietrzną.

Dz.U.2005.160.1355 | rozporządzenie z dnia 10 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Stawki opłat produktowych.

Dz.U.2005.157.1325 | rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dz.U.2005.151.1264 | rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib.

Dz.U.2005.155.1299 | rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych.

Dz.U.2005.155.1301 | rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu.

Dz.U.2005.154.1285 | rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.

Dz.U.2005.157.1322 | rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne.

Dz.U.2005.157.1318 | rozporządzenie z dnia 5 sierpnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej.

Dz.U.2005.153.1283 | rozporządzenie z dnia 5 sierpnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Kryteria i tryb przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę.

Dz.U.2005.161.1359 | rozporządzenie z dnia 4 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Nadawanie odznaki honorowej "Zasłużony dla Kultury Polskiej".

Dz.U.2005.159.1334 | rozporządzenie z dnia 4 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory burmistrza Trzemeszna w województwie wielkopolskim.

Dz.U.2005.148.1231 | rozporządzenie z dnia 3 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki bezpiecznego uprawiania żeglugi przez statki morskie.

Dz.U.2005.174.1452 | rozporządzenie z dnia 3 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu naliczeń etatowych w Straży Granicznej.

Dz.U.2005.154.1294 | rozporządzenie z dnia 3 sierpnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Określenie wysokości opłat za krew i jej składniki w 2006 r.

Dz.U.2005.153.1284 | rozporządzenie z dnia 2 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Specjalizacja w zawodzie pracownik socjalny.

Dz.U.2005.154.1289 | rozporządzenie z dnia 2 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Udzielanie pomocy de minimis na realizację projektów Domów Polskich.

Dz.U.2005.150.1260 | rozporządzenie z dnia 2 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2005.158.1326 | rozporządzenie z dnia 2 sierpnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia wymagań higienicznych i zdrowotnych na statkach rybackich.

Dz.U.2005.153.1281 | rozporządzenie z dnia 2 sierpnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2005.158.1327 | rozporządzenie z dnia 2 sierpnia 2005 r. | Akt jednorazowy