Departmental acts

Zadania ochronne dla Wigierskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.1.14 | zarządzenie z dnia 6 stycznia 2010 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Wigierskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.1.14 | zarządzenie z dnia 6 stycznia 2010 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Wolińskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.1.15 | zarządzenie z dnia 6 stycznia 2010 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Wolińskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.1.15 | zarządzenie z dnia 6 stycznia 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych.

Dz.Urz.MON.2010.1.1 | decyzja z dnia 6 stycznia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie realizacji projektu rejestracji spółek w ciągu 24 godzin.

Dz.Urz.MS.2010.1.6 | zarządzenie z dnia 6 stycznia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zadania ochronne dla Magurskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.1.8 | zarządzenie z dnia 5 stycznia 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie zasad rachunkowości w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2010.1.23 | decyzja z dnia 5 stycznia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie dodatkowych przedmiotów umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2010.1.1 | zarządzenie z dnia 5 stycznia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.1.9 | zarządzenie z dnia 5 stycznia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zakresów czynności członków kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2010.2.19 | zarządzenie z dnia 5 stycznia 2010 r. | Akt utracił moc

Uzgodnienie standardu zawodowego rzeczoznawców majątkowych "Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności".

Dz.Urz.MI.2010.1.1 | komunikat z dnia 4 stycznia 2010 r. | Akt obowiązujący

Zadania ochronne dla Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.1.7 | zarządzenie z dnia 4 stycznia 2010 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.1.7 | zarządzenie z dnia 4 stycznia 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2010.1.2 | zarządzenie z dnia 4 stycznia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji wewnętrznej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.UPRP.2010.1.1 | zarządzenie z dnia 4 stycznia 2010 r. | Akt jednorazowy

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2009.7.111 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2009.4.39 | skorowidz z dnia 31 grudnia 2009 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury.

Dz.Urz.MI.2009.15.53 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych i placówek zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2010.1.2 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych i placówek zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2010.1.2 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych i placówek zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2010.1.2 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych i placówek zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2010.1.2 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 1. Pułku Specjalnego Komandosów.

Dz.Urz.MON.2009.24.274 | decyzja z dnia 31 grudnia 2009 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 13. dywizjonu trałowców.

Dz.Urz.MON.2009.24.273 | decyzja z dnia 31 grudnia 2009 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego.

Dz.Urz.MON.2009.24.277 | decyzja z dnia 31 grudnia 2009 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 7. Rejonowej Bazy Materiałowej.

Dz.Urz.MON.2009.24.276 | decyzja z dnia 31 grudnia 2009 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Wojskowej Komendy Transportu Warszawa.

Dz.Urz.MON.2009.24.275 | decyzja z dnia 31 grudnia 2009 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej 3 batalionu logistycznego.

Dz.Urz.MON.2009.24.272 | decyzja z dnia 31 grudnia 2009 r. | Akt indywidualny

Wykaz jednostek, którym przyznano dotacje podmiotowe oraz kwoty tych dotacji po zmianach w 2009 r.

Dz.Urz.MZ.2010.1.21 | obwieszczenie z dnia 31 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Wykaz obowiązujących aktów prawnych Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2009.3.32 | obwieszczenie z dnia 31 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie zasad organizowania i funkcjonowania w jednostkach wojskowych sal tradycji.

Dz.Urz.MON.2009.24.271 | decyzja z dnia 31 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2009.3.29 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.

Dz.Urz.MZ.2010.1.1 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy.

Dz.Urz.MZ.2010.1.2 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku.

Dz.Urz.MZ.2010.1.3 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu.

Dz.Urz.MZ.2010.1.4 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach.

Dz.Urz.MZ.2010.1.5 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.

Dz.Urz.MZ.2010.1.6 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.

Dz.Urz.MZ.2010.1.7 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.

Dz.Urz.MZ.2010.1.8 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi.

Dz.Urz.MZ.2010.1.9 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie.

Dz.Urz.MZ.2010.1.10 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu.

Dz.Urz.MZ.2010.1.11 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu.

Dz.Urz.MZ.2010.1.12 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie.

Dz.Urz.MZ.2010.1.14 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.

Dz.Urz.MZ.2010.1.16 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.

Dz.Urz.MZ.2010.1.17 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze.

Dz.Urz.MZ.2010.1.18 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów.

Dz.Urz.MF.2010.1.1 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.MKiDN.2009.5.54 | obwieszczenie z dnia 30 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Statut Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Dz.Urz.MEN.2010.1.23 | decyzja z dnia 30 grudnia 2009 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie regulaminu Państwowej Rady Nieruchomości.

Dz.Urz.MI.2009.15.52 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Zasady (polityki) rachunkowości w Ministerstwie Gospodarki.

Dz.Urz.MG.2010.1.7 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 687/09.

Dz.Urz.ULC.2010.1.16 | komunikat z dnia 30 grudnia 2009 r. | Akt indywidualny

Zm: zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

NFZ.2009.17.92 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie powołania Rady Naukowo-Technicznej i nadania jej regulaminu.

Dz.Urz.KGPSP.2009.3.31 | decyzja z dnia 30 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2010.1.49 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Muzeum - Zamek w Łańcucie.

Dz.Urz.MKiDN.2009.5.53 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.16.102 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Profilaktyka psychologiczna w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.MON.2009.24.270 | decyzja z dnia 29 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Babiogórskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.1.6 | zarządzenie z dnia 29 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 130/06.

Dz.Urz.ULC.2010.1.13 | komunikat z dnia 29 grudnia 2009 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 513/09.

Dz.Urz.ULC.2010.1.14 | komunikat z dnia 29 grudnia 2009 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 523/07.

Dz.Urz.ULC.2010.1.15 | komunikat z dnia 29 grudnia 2009 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 525/09.

Dz.Urz.ULC.2010.1.12 | komunikat z dnia 29 grudnia 2009 r. | Akt indywidualny