Departmental acts

Zm.: zarządzenie w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 3400-3600 MHz.

Dz.Urz.UKE.2010.3.6 | zarządzenie z dnia 2 lutego 2010 r. | Akt jednorazowy

Dokonanie wpisu do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Dz.Urz.MF.2010.2.6 | komunikat z dnia 1 lutego 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rady Młodych Naukowców.

Dz.Urz.MNiSW.2010.2.24 | zarządzenie z dnia 1 lutego 2010 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Młodych Naukowców.

Dz.Urz.MNiSW.2010.2.24 | zarządzenie z dnia 1 lutego 2010 r. | Akt utracił moc

Program kursu specjalistycznego w zakresie samodzielnego prowadzenia działań minersko-pirotechnicznych.

Dz.Urz.KGP.2010.2.7 | decyzja z dnia 1 lutego 2010 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów.

Dz.Urz.MF.2010.9.37 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2010 r. | Akt jednorazowy

Organizacja i realizacja przedsięwzięć międzynarodowych.

Dz.Urz.KGP.2010.2.4 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2010 r. | Akt obowiązujący

Organizacja i realizacja przedsięwzięć międzynarodowych.

Dz.Urz.KGP.2010.2.4 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2010 r. | Akt obowiązujący

Organizacja i realizacja przedsięwzięć międzynarodowych.

Dz.Urz.KGP.2019.2 t.j. | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Organizacja i realizacja przedsięwzięć międzynarodowych.

Dz.Urz.KGP.2010.2.4 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2010 r. | Akt obowiązujący

Organizacja i realizacja przedsięwzięć międzynarodowych.

Dz.Urz.KGP.2010.2.4 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2010 r. | Akt obowiązujący

Organizacja i realizacja przedsięwzięć międzynarodowych.

Dz.Urz.KGP.2010.2.4 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2010 r. | Akt obowiązujący

Organizacja i realizacja przedsięwzięć międzynarodowych.

Dz.Urz.KGP.2010.2.4 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2010 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Dz.Urz.MZ.2010.3.25 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2010 r. | Akt utracił moc

Przyznane dotacje ze środków finansowych na naukę na podstawową działalność statutową.

Dz.Urz.MNiSW.2010.2.35 | komunikat z dnia 29 stycznia 2010 r. | Akt nienormatywny

Ustanowienie dorocznego Święta 5. Rejonowej Bazy Materiałowej.

Dz.Urz.MON.2010.2.14 | decyzja z dnia 29 stycznia 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Urzędowi Statystycznemu w Szczecinie.

Dz.Urz.GUS.2010.1.2 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2010 r. | Akt utracił moc

Polityka informacyjna Lasów Państwowych.

B.I.LP.2010.3.22 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2010 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka.

Dz.Urz.MS.2010.1.2 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka.

Dz.Urz.MS.2010.1.2 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka.

Dz.Urz.MS.2010.1.2 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2010 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie "Regulaminu gospodarowania ZFŚS w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych".

B.I.LP.2010.3.23 | decyzja z dnia 28 stycznia 2010 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie wykazu wód uznanych jako naturalne wody mineralne.

Dz.Urz.MZ.2010.3.28 | obwieszczenie z dnia 27 stycznia 2010 r. | Akt utracił moc

Porozumienie o współpracy między Ministrem Obrony Narodowej i Ligą Obrony Kraju.

Dz.Urz.MON.2010.3.32 | porozumienie z dnia 27 stycznia 2010 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie zasad i trybu udostępniania informacji przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

B.I.LP.2010.3.21 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2010 r. | Akt obowiązujący

Zdarzenie lotnicze Nr 722/09.

Dz.Urz.ULC.2010.2.20 | komunikat z dnia 27 stycznia 2010 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 821/09.

Dz.Urz.ULC.2010.2.21 | komunikat z dnia 27 stycznia 2010 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2010.2.22 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2010.2.9 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego formularzy statystycznych.

Dz.Urz.PKRUS.2010.2A.4 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2010 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Urzędowi Statystycznemu w Katowicach.

Dz.Urz.GUS.2010.1.1 | zarządzenie z dnia 26 stycznia 2010 r. | Akt utracił moc

Komisja konkursowa mająca na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora Babiogórskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.1.25 | zarządzenie z dnia 25 stycznia 2010 r. | Akt indywidualny

Komisja konkursowa mająca na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora Gorczańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.2.27 | zarządzenie z dnia 25 stycznia 2010 r. | Akt indywidualny

Komisja konkursowa mająca na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.2.28 | zarządzenie z dnia 25 stycznia 2010 r. | Akt indywidualny

Komisja konkursowa mająca na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora Magurskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.2.29 | zarządzenie z dnia 25 stycznia 2010 r. | Akt indywidualny

Komisja konkursowa mająca na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora Narwiańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.2.30 | zarządzenie z dnia 25 stycznia 2010 r. | Akt indywidualny

Komisja konkursowa mająca na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.2.31 | zarządzenie z dnia 25 stycznia 2010 r. | Akt indywidualny

Komisja konkursowa mająca na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora Parku Narodowego "Bory Tucholskie".

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.1.26 | zarządzenie z dnia 25 stycznia 2010 r. | Akt indywidualny

Komisja konkursowa mająca na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora Parku Narodowego "Ujście Warty".

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.2.36 | zarządzenie z dnia 25 stycznia 2010 r. | Akt indywidualny

Komisja konkursowa mająca na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora Pienińskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.2.32 | zarządzenie z dnia 25 stycznia 2010 r. | Akt indywidualny

Komisja konkursowa mająca na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora Poleskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.2.33 | zarządzenie z dnia 25 stycznia 2010 r. | Akt indywidualny

Komisja konkursowa mająca na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.2.34 | zarządzenie z dnia 25 stycznia 2010 r. | Akt indywidualny

Komisja konkursowa mająca na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.2.35 | zarządzenie z dnia 25 stycznia 2010 r. | Akt indywidualny

Komisja konkursowa mająca na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.2.37 | zarządzenie z dnia 25 stycznia 2010 r. | Akt indywidualny

Komisja konkursowa mająca na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.2.38 | zarządzenie z dnia 25 stycznia 2010 r. | Akt indywidualny

Rejestr zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 października 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

Dz.Urz.GUM.2010.1.1 | obwieszczenie z dnia 25 stycznia 2010 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2010.2.23 | zarządzenie z dnia 22 stycznia 2010 r. | Akt jednorazowy

Sprawowanie nadzoru nad ochroną informacji niejawnych w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2010.1.7 | decyzja z dnia 21 stycznia 2010 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie statutu Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie.

Dz.Urz.MKiDN.2010.1.2 | zarządzenie z dnia 21 stycznia 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: obwieszczenie w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych.

Dz.Urz.MF.2010.2.5 | obwieszczenie z dnia 21 stycznia 2010 r. | Akt jednorazowy

Drzewa mateczne uznane w 2009 r.

B.I.LP.2010.3.16 | zarządzenie z dnia 20 stycznia 2010 r. | Akt obowiązujący

Obiekty zachowawcze uznane w 2009 roku.

B.I.LP.2010.3.18 | zarządzenie z dnia 20 stycznia 2010 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Infrastruktury.

Dz.Urz.MI.2010.3.4 | zarządzenie z dnia 20 stycznia 2010 r. | Akt utracił moc

Wyłączone drzewostany nasienne uznane w 2009 roku.

B.I.LP.2010.3.17 | zarządzenie z dnia 20 stycznia 2010 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie zmian w regulaminie organizacyjnym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.

Dz.Urz.KGPSP.2010.1.3 | zarządzenie z dnia 20 stycznia 2010 r. | Akt obowiązujący