Departmental acts

Ustalenie wykazu innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym i regionalnym.

B.I.LP.2011.6.60 | zarządzenie z dnia 6 maja 2011 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek, którym w 2010 r. przyznano dotacje celowe, oraz kwot tych dotacji.

Dz.Urz.MPiPSp.2011.3.15 | obwieszczenie z dnia 6 maja 2011 r. | Akt utracił moc

Wyłączone drzewostany nasienne uznane w 2010 roku.

B.I.LP.2011.6.58 | zarządzenie z dnia 6 maja 2011 r. | Akt obowiązujący

Zdarzenie lotnicze Nr 1192/10.

Dz.Urz.ULC.2011.8.36 | komunikat z dnia 6 maja 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2011.7.38 | postanowienie z dnia 5 maja 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Narodowemu Instytutowi Fryderyka Chopina.

Dz.Urz.MKiDN.2011.4.30 | zarządzenie z dnia 5 maja 2011 r. | Akt utracił moc

Odporność odmian ziemniaków oraz materiałów hodowlanych ziemniaka na grzyba Synchytrium endobioticum.

Dz.Urz.MRiRW.2011.8.10 | informacja z dnia 5 maja 2011 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Gliwicach.

Dz.Urz.PKRUS.2011.2.29 | zarządzenie z dnia 5 maja 2011 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kłobucku.

Dz.Urz.PKRUS.2011.2.26 | zarządzenie z dnia 5 maja 2011 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Koniecpolu.

Dz.Urz.PKRUS.2011.2.30 | zarządzenie z dnia 5 maja 2011 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Lublińcu.

Dz.Urz.PKRUS.2011.2.27 | zarządzenie z dnia 5 maja 2011 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Myszkowie.

Dz.Urz.PKRUS.2011.2.25 | zarządzenie z dnia 5 maja 2011 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Raciborzu.

Dz.Urz.PKRUS.2011.2.24 | zarządzenie z dnia 5 maja 2011 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Rybniku.

Dz.Urz.PKRUS.2011.2.28 | zarządzenie z dnia 5 maja 2011 r. | Akt utracił moc

(bez tytułu).

Dz.Urz.CBA.2011.1.60 | porozumienie z dnia 4 maja 2011 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 9 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2011 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2011.7.114 | zarządzenie z dnia 4 maja 2011 r. | Akt indywidualny

Wykaz jednostek, którym w 2010 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe.

Dz.Urz.MI.2011.5.29 | obwieszczenie z dnia 4 maja 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2011.1.9 | zarządzenie z dnia 4 maja 2011 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2011 r. z siedzibą w Łodzi.

Dz.Urz.MS.2011.7.102 | zarządzenie z dnia 2 maja 2011 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2011 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2011.7.107 | zarządzenie z dnia 2 maja 2011 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 3 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2011 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2011.7.108 | zarządzenie z dnia 2 maja 2011 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 4 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2011 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2011.7.109 | zarządzenie z dnia 2 maja 2011 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 4 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2011 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2011.7.109 | zarządzenie z dnia 2 maja 2011 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 5 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2011 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2011.7.110 | zarządzenie z dnia 2 maja 2011 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 5 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2011 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2011.7.110 | zarządzenie z dnia 2 maja 2011 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 6 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2011 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2011.7.100 | zarządzenie z dnia 2 maja 2011 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 6 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2011 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2011.7.111 | zarządzenie z dnia 2 maja 2011 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 6 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2011 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2011.7.111 | zarządzenie z dnia 2 maja 2011 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 7 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2011 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2011.7.101 | zarządzenie z dnia 2 maja 2011 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 7 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2011 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2011.7.112 | zarządzenie z dnia 2 maja 2011 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 7 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2011 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2011.7.112 | zarządzenie z dnia 2 maja 2011 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 8 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2011 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2011.7.113 | zarządzenie z dnia 2 maja 2011 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2011.10.142 | upoważnienie z dnia 29 kwietnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2011.7.37 | postanowienie z dnia 29 kwietnia 2011 r. | Akt indywidualny

Sprawowanie nadzoru nad ochroną informacji niejawnych w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2011.9.127 | decyzja z dnia 29 kwietnia 2011 r. | Akt utracił moc

Udostępnianie informacji publicznej przez Straż Graniczną.

Dz.Urz.KGSG.2011.4.18 | decyzja z dnia 29 kwietnia 2011 r. | Akt utracił moc

Udostępnianie informacji publicznej przez Straż Graniczną.

Dz.Urz.KGSG.2011.4.18 | decyzja z dnia 29 kwietnia 2011 r. | Akt utracił moc

Udostępnianie informacji publicznej przez Straż Graniczną.

Dz.Urz.KGSG.2011.4.18 | decyzja z dnia 29 kwietnia 2011 r. | Akt utracił moc

Udostępnianie informacji publicznej przez Straż Graniczną.

Dz.Urz.KGSG.2011.4.18 | decyzja z dnia 29 kwietnia 2011 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu Kolegium Lasów Państwowych.

B.I.LP.2011.5.49 | zarządzenie z dnia 29 kwietnia 2011 r. | Akt utracił moc

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2011.9.130 | upoważnienie z dnia 28 kwietnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Słowińskiemu Parkowi Narodowemu.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2011.2.23 | zarządzenie z dnia 28 kwietnia 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie rozkładu czasu służby w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2011.4.17 | decyzja z dnia 28 kwietnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustanowienia Rady Programowej Forum Polsko-Czeskiego przy Ministrze Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2011.5.38 | zarządzenie z dnia 28 kwietnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Drawieńskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2011.2.22 | zarządzenie z dnia 28 kwietnia 2011 r. | Akt jednorazowy