Departmental acts

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 37. Sochaczewskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej.

Dz.Urz.MON.2017.128 | decyzja z dnia 23 czerwca 2017 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 6. Batalionu Logistycznego im. gen. dyw. Ignacego Prądzyńskiego.

Dz.Urz.MON.2017.131 | decyzja z dnia 23 czerwca 2017 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Biura do Spraw Proobronnych.

Dz.Urz.MON.2017.125 | decyzja z dnia 23 czerwca 2017 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Orkiestry Wojskowej w Bytomiu.

Dz.Urz.MON.2017.126 | decyzja z dnia 23 czerwca 2017 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Powietrznej Jednostki Ewakuacji Medycznej.

Dz.Urz.MON.2017.127 | decyzja z dnia 23 czerwca 2017 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego.

Dz.Urz.MON.2017.130 | decyzja z dnia 23 czerwca 2017 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej 49. Bazy Lotniczej.

Dz.Urz.MON.2017.129 | decyzja z dnia 23 czerwca 2017 r. | Akt indywidualny

Podział kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Finansów.

Dz.Urz.MRiF.2017.125 | zarządzenie z dnia 22 czerwca 2017 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw opracowania koncepcji elektronicznej ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MIiB.2017.46 | zarządzenie z dnia 22 czerwca 2017 r. | Akt obowiązujący

Regulamin działania Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych.

Dz.Urz.MIiB.2017.48 | zarządzenie z dnia 22 czerwca 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana decyzji w sprawie utworzenia Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Panamy.

Dz.Urz.MSZ.2017.35 | decyzja z dnia 22 czerwca 2017 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja 108 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ełku.

Dz.Urz.MON.2017.122 | zarządzenie z dnia 21 czerwca 2017 r. | Akt utracił moc

Likwidacja 108 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ełku.

Dz.Urz.MON.2017.122 | zarządzenie z dnia 21 czerwca 2017 r. | Akt utracił moc

Lista organizacji badawczych i badań, na które zostały udzielone dotacje w rolnictwie ekologicznym w 2017 r.

Dz.Urz.MRiRW.2017.13 | ogłoszenie z dnia 21 czerwca 2017 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Centrum Informatycznemu Edukacji.

Dz.Urz.MEN.2017.34 | zarządzenie z dnia 21 czerwca 2017 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Centrum Informatycznemu Edukacji.

Dz.Urz.MEN.2017.34 | zarządzenie z dnia 21 czerwca 2017 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw oceny wniosków zgłoszonych w ramach projektu "Akredytacje zagraniczne".

Dz.Urz.MNiSW.2017.33 | zarządzenie z dnia 21 czerwca 2017 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw oceny wniosków zgłoszonych w ramach projektu "Akredytacje zagraniczne".

Dz.Urz.MNiSW.2017.33 | zarządzenie z dnia 21 czerwca 2017 r. | Akt utracił moc

Przyjęcie wyróżniającej nazwy przez 31. Batalion Radiotechniczny.

Dz.Urz.MON.2017.123 | decyzja z dnia 21 czerwca 2017 r. | Akt indywidualny

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.MKiDN.2017.35 | obwieszczenie z dnia 21 czerwca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiany elementów struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2017.481 | ogłoszenie z dnia 21 czerwca 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiany elementów struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2017.482 | ogłoszenie z dnia 21 czerwca 2017 r. | Akt obowiązujący

Konsultacje podatkowe.

Dz.Urz.MRiF.2017.122 | zarządzenie z dnia 20 czerwca 2017 r. | Akt obowiązujący

Wykaz numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych.

Dz.Urz.MRiF.2017.123 | obwieszczenie z dnia 20 czerwca 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty.

Dz.Urz.MEN.2017.33 | zarządzenie z dnia 20 czerwca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie stałego dyżuru.

Dz.Urz.MRiF.2017.124 | zarządzenie z dnia 20 czerwca 2017 r. | Akt jednorazowy

Komitet organizacji uroczystości "DNIA GÓRNIKA" oraz obchodów 95-lecia Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2017.27 | decyzja z dnia 19 czerwca 2017 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu interdyscyplinarnego do spraw oceny wniosków w ramach programu "Doktorat wdrożeniowy".

Dz.Urz.MNiSW.2017.32 | zarządzenie z dnia 19 czerwca 2017 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu interdyscyplinarnego do spraw oceny wniosków w ramach programu "Doktorat wdrożeniowy".

Dz.Urz.MNiSW.2017.32 | zarządzenie z dnia 19 czerwca 2017 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu interdyscyplinarnego do spraw oceny wniosków w ramach programu "Doktorat wdrożeniowy".

Dz.Urz.MNiSW.2017.32 | zarządzenie z dnia 19 czerwca 2017 r. | Akt utracił moc

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w maju 2017 r.

Dz.Urz.GUS.2017.27 | komunikat z dnia 19 czerwca 2017 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2017 r.

Dz.Urz.GUS.2017.26 | obwieszczenie z dnia 19 czerwca 2017 r. | Akt nienormatywny

Zmiana decyzji w sprawie wprowadzenia odznaki okolicznościowej Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2017.119 | decyzja z dnia 19 czerwca 2017 r. | Akt jednorazowy

Powołanie i tryb działania Społecznej Rady Turystyki.

Dz.Urz.MSiT.2017.47 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2017 r. | Akt utracił moc

Wgląd Policji do danych Wizowego Systemu Informacyjnego.

Dz.Urz.KGP.2017.45 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2017 r. | Akt obowiązujący

Wgląd Policji do danych Wizowego Systemu Informacyjnego.

Dz.Urz.KGP.2017.45 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Dz.Urz.MC.2017.19 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie.

Dz.Urz.CBA.2017.26 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2017.20 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2017 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu do Spraw Nagród Ministra Zdrowia dla Nauczycieli Akademickich.

Dz.Urz.MZ.2017.64 | zarządzenie z dnia 13 czerwca 2017 r. | Akt utracił moc

Regulamin dokonywania wydatków przy wykorzystaniu służbowych kart płatniczych w Ministerstwie Energii.

Dz.Urz.ME.2017.6 | zarządzenie z dnia 13 czerwca 2017 r. | Akt utracił moc

Regulamin dokonywania wydatków przy wykorzystaniu służbowych kart płatniczych w Ministerstwie Energii.

Dz.Urz.ME.2017.6 | zarządzenie z dnia 13 czerwca 2017 r. | Akt utracił moc