Departmental acts

Regulamin organizacyjny Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Lublinie.

Dz.Urz.CBA.2017.28 | zarządzenie z dnia 7 lipca 2017 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie statutu instytutu badawczego pod nazwą "Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej".

Dz.Urz.MON.2017.152 | zarządzenie z dnia 7 lipca 2017 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie statutu Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego.

Dz.Urz.MC.2017.23 | decyzja z dnia 7 lipca 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MC.2017.22 | zarządzenie z dnia 7 lipca 2017 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Stuttgarcie (Republika Federalna Niemiec).

Dz.Urz.MSZ.2017.43 | zarządzenie z dnia 6 lipca 2017 r. | Akt obowiązujący

Ogłoszenie bilansu oraz rachunku zysków i strat Narodowego Banku Polskiego za 2016 r.

Dz.Urz.NBP.2017.17 | obwieszczenie z dnia 6 lipca 2017 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komitetu Sterującego do spraw projektu systemu informatycznego nauki i szkolnictwa wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2017.40 | zarządzenie z dnia 6 lipca 2017 r. | Akt obowiązujący

Średnia cena megawatogodziny gazu ziemnego oraz średnia cena tony ropy naftowej za czerwiec 2017 r.

Dz.Urz.MRiF.2017.137 | obwieszczenie z dnia 6 lipca 2017 r. | Akt nienormatywny

Średnia cena tony miedzi oraz średnia cena kilograma srebra za czerwiec 2017 r.

Dz.Urz.MRiF.2017.136 | obwieszczenie z dnia 6 lipca 2017 r. | Akt nienormatywny

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Śląskiemu Centrum Chorób Serca.

Dz.Urz.MZ.2017.74 | zarządzenie z dnia 6 lipca 2017 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Dar es Salaam (Zjednoczona Republika Tanzanii).

Dz.Urz.MSZ.2017.40 | decyzja z dnia 5 lipca 2017 r. | Akt obowiązujący

Likwidacja Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Houston (Stany Zjednoczone Ameryki).

Dz.Urz.MSZ.2017.42 | zarządzenie z dnia 5 lipca 2017 r. | Akt obowiązujący

System pozyskiwania, eksploatacji i wycofywania sprzętu wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.MON.2017.149 | decyzja z dnia 5 lipca 2017 r. | Akt obowiązujący

System pozyskiwania, eksploatacji i wycofywania sprzętu wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.MON.2017.149 | decyzja z dnia 5 lipca 2017 r. | Akt obowiązujący

System pozyskiwania, eksploatacji i wycofywania sprzętu wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.MON.2017.149 | decyzja z dnia 5 lipca 2017 r. | Akt obowiązujący

Zasady rachunkowości.

Dz.Urz.PKRUS.2017.42 | zarządzenie z dnia 5 lipca 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana decyzji w sprawie utworzenia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Tours (Republika Francuska).

Dz.Urz.MSZ.2017.41 | decyzja z dnia 5 lipca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Filmotece Narodowej - Instytutowi Audiowizualnemu.

Dz.Urz.MKiDN.2017.37 | zarządzenie z dnia 5 lipca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2017.43 | zarządzenie z dnia 4 lipca 2017 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu.

Dz.Urz.ME.2017.10 | zarządzenie z dnia 3 lipca 2017 r. | Akt utracił moc

Organizacja pionu ochrony w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2017.19 | zarządzenie z dnia 3 lipca 2017 r. | Akt utracił moc

Organizacja pionu ochrony w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2017.19 | zarządzenie z dnia 3 lipca 2017 r. | Akt utracił moc

Organizacja pionu ochrony w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2017.19 | zarządzenie z dnia 3 lipca 2017 r. | Akt utracił moc

Procedura reakcji na zdarzenia korupcyjne lub podejrzenie takich zdarzeń.

Dz.Urz.MSZ.2017.39 | zarządzenie z dnia 3 lipca 2017 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Filipin.

Dz.Urz.MSZ.2017.37 | decyzja z dnia 3 lipca 2017 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Filipin.

Dz.Urz.MSZ.2017.37 | decyzja z dnia 3 lipca 2017 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Filipin.

Dz.Urz.MSZ.2017.37 | decyzja z dnia 3 lipca 2017 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Filipin.

Dz.Urz.MSZ.2017.37 | decyzja z dnia 3 lipca 2017 r. | Akt obowiązujący

Wykazy jednostek, którym w 2016 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe, wraz z kwotami tych dotacji.

Dz.Urz.ME.2017.9 | obwieszczenie z dnia 3 lipca 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji "Poltransplant".

Dz.Urz.MZ.2017.73 | zarządzenie z dnia 3 lipca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania członków Rady Naukowej Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2017.44 | zarządzenie z dnia 3 lipca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Polskiego Komitetu Wielkich Zapór.

Dz.Urz.MŚ.2017.42 | zarządzenie z dnia 3 lipca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Finansów.

Dz.Urz.MRiF.2017.128 | zarządzenie z dnia 3 lipca 2017 r. | Akt jednorazowy