Professional association acts

Propozycja rozwiązań mających na celu poprawę funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

Sędz.2016.2.18 | stanowisko z dnia 18 lutego 2016 r. | Akt nieoceniany

Tematyka oraz liczba godzin zaliczane przez poszczególne formy samokształcenia.

Rewid.2016.2.16 | komunikat z dnia 16 lutego 2016 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie powołania oraz trybu działania Komisji ds. współpracy międzynarodowej.

Rewid.2016.2.16 | uchwała z dnia 16 lutego 2016 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Aptek.2016.2.12 | komunikat z dnia 12 lutego 2016 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2016.2.12 | uchwała z dnia 12 lutego 2016 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2016.2.12 | uchwała z dnia 12 lutego 2016 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2016.2.12 | uchwała z dnia 12 lutego 2016 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2016.2.12 | uchwała z dnia 12 lutego 2016 r. | Akt nieoceniany

Zakwalifikowanie lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2016.2.12 | uchwała z dnia 12 lutego 2016 r. | Akt nieoceniany

Zakwalifikowanie lekarzy do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2016.2.12 | uchwała z dnia 12 lutego 2016 r. | Akt nieoceniany

Zgłoszenie kandydata na konsultanta krajowego w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej.

Lekarz.2016.2.12 | uchwała z dnia 12 lutego 2016 r. | Akt nieoceniany

Obywatelski projektu ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.

RGNiSW.2016.2.11 | uchwała z dnia 11 lutego 2016 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o utworzeniu Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

RGNiSW.2016.2.11 | uchwała z dnia 11 lutego 2016 r. | Akt nieoceniany

Projekt rozporządzenia MNiSW zmieniającego rozporządzenie w sprawie Systemu Informacji o Nauce.

RGNiSW.2016.2.11 | uchwała z dnia 11 lutego 2016 r. | Akt nieoceniany

Roczny plan prac programowych Rady na 2016 r. oraz zakres działania zespołów roboczych.

RGNiSW.2016.2.11 | uchwała z dnia 11 lutego 2016 r. | Akt nieoceniany

Roczny plan pracy Rady na 2016 rok.

RGNiSW.2016.2.10 | uchwała z dnia 10 lutego 2016 r. | Akt nieoceniany

Przygotowanie planu działań w zakresie gospodarowania nieruchomościami Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2016.2.5 | zarządzenie z dnia 5 lutego 2016 r. | Akt nieoceniany

Ustanowienie komisji Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz ustalenie liczby ich członków.

Aptek.2016.2.5 | uchwała z dnia 5 lutego 2016 r. | Akt nieoceniany

Wybór członków Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Aptek.2016.2.5 | uchwała z dnia 5 lutego 2016 r. | Akt nieoceniany

Wybór sekretarza Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Aptek.2016.2.5 | uchwała z dnia 5 lutego 2016 r. | Akt nieoceniany

Wybór skarbnika Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Aptek.2016.2.5 | uchwała z dnia 5 lutego 2016 r. | Akt nieoceniany

Wybór wiceprezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Aptek.2016.2.5 | uchwała z dnia 5 lutego 2016 r. | Akt nieoceniany

Wybór wiceprezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Aptek.2016.2.5 | uchwała z dnia 5 lutego 2016 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie składu osobowego komisji Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Aptek.2016.2.5 | uchwała z dnia 5 lutego 2016 r. | Akt nieoceniany

Odwołanie Przewodniczącej Komisji Finansowej Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Podat.2016.2.2 | uchwała z dnia 2 lutego 2016 r. | Akt nieoceniany

Wybór Przewodniczących komisji Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Podat.2016.2.2 | uchwała z dnia 2 lutego 2016 r. | Akt nieoceniany

Lista preferowanych praktyk w Krajowym Rejestrze Adwokatów i Aplikantów Adwokackich.

Adwok.2016.2.1 | uchwała z dnia 1 lutego 2016 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania egzaminów z języka polskiego w 2016 r.

Lekarz.2016.2.1 | uchwała z dnia 1 lutego 2016 r. | Akt nieoceniany

Uchwalenie wniosków programowych dotyczących działalności samorządu aptekarskiego.

Aptek.2016.1.31 | uchwała z dnia 31 stycznia 2016 r. | Akt nieoceniany

Wybór członków Naczelnego Sądu Aptekarskiego.

Aptek.2016.1.30 | uchwała z dnia 30 stycznia 2016 r. | Akt nieoceniany

Wybór członków Naczelnej Komisji Rewizyjnej.

Aptek.2016.1.30 | uchwała z dnia 30 stycznia 2016 r. | Akt nieoceniany

Wybór członków Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Aptek.2016.1.30 | uchwała z dnia 30 stycznia 2016 r. | Akt nieoceniany

Wybór Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,

Aptek.2016.1.30 | uchwała z dnia 30 stycznia 2016 r. | Akt nieoceniany

Wybór Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Aptek.2016.1.30 | uchwała z dnia 30 stycznia 2016 r. | Akt nieoceniany

Wybór zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Aptek.2016.1.30 | uchwała z dnia 30 stycznia 2016 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie porządku obrad VII Krajowego Zjazdu Aptekarzy.

Aptek.2016.1.29 | uchwała z dnia 29 stycznia 2016 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie porządku obrad VII Krajowego Zjazdu Aptekarzy.

Aptek.2016.1.29 | uchwała z dnia 29 stycznia 2016 r. | Akt nieoceniany

Uchwalenie Regulaminu Krajowego Zjazdu Aptekarzy.

Aptek.2016.1.29 | uchwała z dnia 29 stycznia 2016 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie absolutorium Naczelnej Radzie Aptekarskiej.

Aptek.2016.1.29 | uchwała z dnia 29 stycznia 2016 r. | Akt nieoceniany

Upoważnienie do zawarcia umowy na opracowanie koncepcji remontu Sali im. Prof. Bolesława Górnickiego.

Lekarz.2016.1.29 | uchwała z dnia 29 stycznia 2016 r. | Akt nieoceniany

Upoważnienie do zawarcia umowy na wykonanie remontu Sali im. Prof. Bolesława Górnickiego.

Lekarz.2016.1.29 | uchwała z dnia 29 stycznia 2016 r. | Akt nieoceniany

Ustalenie składu liczbowego poszczególnych Komisji Zjazdowych.

Aptek.2016.1.29 | uchwała z dnia 29 stycznia 2016 r. | Akt nieoceniany

Ustalenie składu liczbowego poszczególnych Komisji Zjazdowych.

Aptek.2016.1.29 | uchwała z dnia 29 stycznia 2016 r. | Akt nieoceniany

Wybór Komisji Mandatowej.

Aptek.2016.1.29 | uchwała z dnia 29 stycznia 2016 r. | Akt nieoceniany

Wybór Komisji Regulaminowej.

Aptek.2016.1.29 | uchwała z dnia 29 stycznia 2016 r. | Akt nieoceniany

Wybór Komisji Skrutacyjnej.

Aptek.2016.1.29 | uchwała z dnia 29 stycznia 2016 r. | Akt nieoceniany

Wybór Komisji Wniosków i Uchwał.

Aptek.2016.1.29 | uchwała z dnia 29 stycznia 2016 r. | Akt nieoceniany

Wybór Komisji Wyborczej.

Aptek.2016.1.29 | uchwała z dnia 29 stycznia 2016 r. | Akt nieoceniany