Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów dokumentów o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej.

Akty korporacyjne

Lekarz.2021.2.25

Akt nieoceniany
Wersja od: 25 lutego 2021 r.

STANOWISKO Nr 22/21/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 25 lutego 2021 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów dokumentów o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów dokumentów o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej, o którym poinformował Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski pismem z dnia 10 lutego 2021 r., znak: RKP0210.2.202.JŚ nie zgłasza uwag do przedmiotowego projektu.