Professional association acts

(bez tytułu).

Adwok.2016.3.12 | uchwała z dnia 12 marca 2016 r. | Akt nieoceniany

Pokrywanie kosztów delegacji na XI Krajowy Zjazd Radców Prawnych.

Radc.2016.3.12 | uchwała z dnia 12 marca 2016 r. | Akt nieoceniany

Zmiana Regulaminu funkcjonowania sądów dyscyplinarnych samorządu radców prawnych.

Radc.2016.3.12 | uchwała z dnia 12 marca 2016 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie wyznaczania radców prawych do prowadzenia spraw z urzędu.

Radc.2016.3.12 | uchwała z dnia 12 marca 2016 r. | Akt nieoceniany

Zmiany w składzie osobowym Komisji Praw Człowieka.

Radc.2016.3.12 | uchwała z dnia 12 marca 2016 r. | Akt nieoceniany

Zwołanie XI Krajowego Zjazdu Radców Prawnych.

Radc.2016.3.12 | uchwała z dnia 12 marca 2016 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2016.3.11 | uchwała z dnia 11 marca 2016 r. | Akt nieoceniany

Plan pracy Centrum Edukacji Prawnej na rok 2016.

Radc.2016.3.11 | uchwała z dnia 11 marca 2016 r. | Akt nieoceniany

Plan pracy Centrum Mediacji Gospodarczej na rok 2016.

Radc.2016.3.11 | uchwała z dnia 11 marca 2016 r. | Akt nieoceniany

Plan pracy Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych na rok szkoleniowy 2016.

Radc.2016.3.11 | uchwała z dnia 11 marca 2016 r. | Akt nieoceniany

Plan pracy Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji na rok 2016.

Radc.2016.3.11 | uchwała z dnia 11 marca 2016 r. | Akt nieoceniany

Plan wykorzystania Funduszu Doskonalenia Zawodowego Radców Prawnych w roku szkoleniowym 2016.

Radc.2016.3.11 | uchwała z dnia 11 marca 2016 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2016.3.10 | uchwała z dnia 10 marca 2016 r. | Akt nieoceniany

Plan działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na 2016 r.

RGNiSW.2016.3.10 | uchwała z dnia 10 marca 2016 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczych.

RGNiSW.2016.3.10 | uchwała z dnia 10 marca 2016 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny.

Sędz.2016.3.10 | opinia z dnia 10 marca 2016 r. | Akt nieoceniany

Publiczne wypowiedzi odnośnie do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r.

Sędz.2016.3.10 | stanowisko z dnia 10 marca 2016 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2016.3.5 | uchwała z dnia 5 marca 2016 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2016.3.5 | uchwała z dnia 5 marca 2016 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2016.3.5 | uchwała z dnia 5 marca 2016 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Lekarz.2016.3.4 | stanowisko z dnia 4 marca 2016 r. | Akt nieoceniany

Zakwalifikowanie lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2016.3.4 | uchwała z dnia 4 marca 2016 r. | Akt nieoceniany

Zaopiniowanie kandydata na konsultanta krajowego w dziedzinie kardiochirurgii.

Lekarz.2016.3.4 | uchwała z dnia 4 marca 2016 r. | Akt nieoceniany

Zmiany w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Lekarz.2016.3.4 | stanowisko z dnia 4 marca 2016 r. | Akt nieoceniany

Nadanie Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy statusu uczelni stowarzyszonej KRASP.

KRASP.2016.3.3 | uchwała z dnia 3 marca 2016 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie rekomendacji do Komitetu Standardów Rachunkowości.

Rewid.2016.3.3 | postanowienie z dnia 3 marca 2016 r. | Akt nieoceniany

Ustanowienie roku 2017 Rokiem Mariana Smoluchowskiego.

KRASP.2016.3.3 | uchwała z dnia 3 marca 2016 r. | Akt nieoceniany

Uchwalenie planu pracy Naczelnej Rady Aptekarskiej na 2016 rok.

Aptek.2016.3.1 | uchwała z dnia 1 marca 2016 r. | Akt nieoceniany

Uchwalenie preliminarza (budżetu) Naczelnej Izby Aptekarskiej na 2016 rok.

Aptek.2016.3.1 | uchwała z dnia 1 marca 2016 r. | Akt nieoceniany

Umocowanie Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Aptek.2016.3.1 | uchwała z dnia 1 marca 2016 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Naczelnej Izby Aptekarskiej za 2015 r.

Aptek.2016.3.1 | uchwała z dnia 1 marca 2016 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Radc.2016.2.25 | uchwała z dnia 25 lutego 2016 r. | Akt nieoceniany

Efekty kształcenia w szkołach pielęgniarskich i położniczych.

KRASPiP.2016.2.18 | uchwała z dnia 18 lutego 2016 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie.

Sędz.2016.2.18 | opinia z dnia 18 lutego 2016 r. | Akt nieoceniany

Poselski projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw.

Sędz.2016.2.18 | opinia z dnia 18 lutego 2016 r. | Akt nieoceniany