Professional association acts

Identyfikacja problemów w zakresie kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Lekarz.2016.4.1 | stanowisko z dnia 1 kwietnia 2016 r. | Akt nieoceniany

Organizacja konkursu na krótki film promujący wykonywanie zawodu doradcy podatkowego.

Podat.2016.4.1 | uchwała z dnia 1 kwietnia 2016 r. | Akt nieoceniany

Przeznaczenie środków finansowych na zakup systemu do przeprowadzania głosowań.

Lekarz.2016.4.1 | uchwała z dnia 1 kwietnia 2016 r. | Akt nieoceniany

Zakwalifikowanie lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2016.4.1 | uchwała z dnia 1 kwietnia 2016 r. | Akt nieoceniany

Zgłoszenie kandydata na konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii.

Lekarz.2016.4.1 | uchwała z dnia 1 kwietnia 2016 r. | Akt nieoceniany

Zlecenie wszczęcia procedury ofertowej w sprawie wyboru firm do współpracy we wskazanych obszarach.

Podat.2016.4.1 | stanowisko z dnia 1 kwietnia 2016 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania egzaminów z języka polskiego w 2016 r.

Lekarz.2016.4.1 | uchwała z dnia 1 kwietnia 2016 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Zespołu do spraw organizacji uroczystości w Warszawie w 2016 r.

Podat.2016.3.31 | uchwała z dnia 31 marca 2016 r. | Akt nieoceniany

Przesunięcie w ramach przyjętego planu przychodów i wydatków KIDP na rok 2016.

Podat.2016.3.31 | uchwała z dnia 31 marca 2016 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie sprawozdania finansowego Krajowej Izby Doradców Podatkowych za rok 2015.

Podat.2016.3.31 | uchwała z dnia 31 marca 2016 r. | Akt nieoceniany

Rozliczenie nadwyżki bilansowej przychodów nad kosztami oraz dochodu zwolnionego z podatku za rok 2015.

Podat.2016.3.31 | stanowisko z dnia 31 marca 2016 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2016.3.23 | uchwała z dnia 23 marca 2016 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2016.3.23 | uchwała z dnia 23 marca 2016 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2016.3.22 | uchwała z dnia 22 marca 2016 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

Sędz.2016.3.22 | opinia z dnia 22 marca 2016 r. | Akt nieoceniany

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach (UD 40).

Sędz.2016.3.22 | opinia z dnia 22 marca 2016 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2016.3.20 | uchwała z dnia 20 marca 2016 r. | Akt nieoceniany

Apel do Ministra Zdrowia w sprawie debaty publicznej na temat zdrowia jamy ustnej.

Lekarz.2016.3.18 | apel z dnia 18 marca 2016 r. | Akt nieoceniany

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Lekarz.2016.3.18 | stanowisko z dnia 18 marca 2016 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw.

Lekarz.2016.3.18 | stanowisko z dnia 18 marca 2016 r. | Akt nieoceniany

Przeprowadzenie badania opinii środowiska lekarzy dentystów.

Lekarz.2016.3.18 | uchwała z dnia 18 marca 2016 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie sprawozdania finansowego Komisji Akredytacyjnej Akademickich Uczelni Medycznych za 2015 r.

KAAUM.2016.3.18 | uchwała z dnia 18 marca 2016 r. | Akt nieoceniany

Zakup filiżanek.

Lekarz.2016.3.18 | uchwała z dnia 18 marca 2016 r. | Akt nieoceniany

Zaopiniowanie kandydata na konsultanta krajowego w dziedzinie protetyki stomatologicznej.

Lekarz.2016.3.18 | uchwała z dnia 18 marca 2016 r. | Akt nieoceniany

Zmiana nazwy Komisji Akredytacyjnej Akademickich Uczelni Medycznych.

KAAUM.2016.3.18 | uchwała z dnia 18 marca 2016 r. | Akt nieoceniany

Podział kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2016 w części 67 Polska Akademia Nauk.

PAN.2016.3.16 | decyzja z dnia 16 marca 2016 r. | Akt nieoceniany

Zasady gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.

PAN.2016.3.16 | decyzja z dnia 16 marca 2016 r. | Akt nieoceniany

Minimalna wysokości opłaty rocznej z tytułu nadzoru za 2016 r.

Rewid.2016.3.15 | komunikat z dnia 15 marca 2016 r. | Akt nieoceniany

Nadanie Medalu PAN im. Mikołaja Kopernika.

PAN.2016.3.15 | uchwała z dnia 15 marca 2016 r. | Akt nieoceniany

Prawidłowe wypełnianie rozliczenia opłaty rocznej z tytułu nadzoru za 2016 r.

Rewid.2016.3.15 | komunikat z dnia 15 marca 2016 r. | Akt nieoceniany

Reorganizacja Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2016.3.15 | uchwała z dnia 15 marca 2016 r. | Akt nieoceniany

Reorganizacja Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2016.3.15 | uchwała z dnia 15 marca 2016 r. | Akt nieoceniany

Reorganizacja Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2016.3.15 | uchwała z dnia 15 marca 2016 r. | Akt nieoceniany

Wybór członków krajowych Akademii.

PAN.2016.3.15 | uchwała z dnia 15 marca 2016 r. | Akt nieoceniany

Wyjaśnienie zapisów zawartych w ust. 7 KSRF nr 1.

Rewid.2016.3.15 | komunikat z dnia 15 marca 2016 r. | Akt nieoceniany

Wysokość opłat za poszczególne egzaminy.

Rewid.2016.3.15 | uchwała z dnia 15 marca 2016 r. | Akt nieoceniany

Zmiana regulaminu organizacyjnego Biura Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

Rewid.2016.3.15 | uchwała z dnia 15 marca 2016 r. | Akt nieoceniany