Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem w celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii i leczenia za pomocą produktów radiofarmaceutycznych.

Akty korporacyjne

Lekarz.2021.3.11

Akt nieoceniany
Wersja od: 11 marca 2021 r.

STANOWISKO Nr 27/21/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 11 marca 2021 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem w celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii i leczenia za pomocą produktów radiofarmaceutycznych

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem w celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii i leczenia za pomocą produktów radiofarmaceutycznych, o którym poinformował Krzysztof Saczka Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego pismem z dnia 17 lutego 2021 r., znak: PR.LE.024.196.2020, nie zgłasza uwag do przedmiotowego projektu.