Professional association acts

Skierowanie przedstawiciela Naczelnej Izby Lekarskiej na Zjazd Niemieckich Lekarzy Dentystów.

Lekarz.2016.7.8 | uchwała z dnia 8 lipca 2016 r. | Akt nieoceniany

Wykonywanie świadczeń z zastosowaniem toksyny botulinowej i implantów tkankowych.

Lekarz.2016.7.8 | stanowisko z dnia 8 lipca 2016 r. | Akt nieoceniany

Zakwalifikowanie lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2016.7.8 | uchwała z dnia 8 lipca 2016 r. | Akt nieoceniany

Zakwalifikowanie lekarzy do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2016.7.8 | uchwała z dnia 8 lipca 2016 r. | Akt nieoceniany

Zgłoszenie kandydata na konsultanta krajowego w dziedzinie transfuzjologii klinicznej.

Lekarz.2016.7.8 | uchwała z dnia 8 lipca 2016 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej do rad społecznych.

Lekarz.2016.7.8 | uchwała z dnia 8 lipca 2016 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Zespołu Doradczego ds. Zagranicznych Stacji Naukowych PAN.

PAN.2016.7.6 | decyzja z dnia 6 lipca 2016 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy.

Sędz.2016.7.6 | opinia z dnia 6 lipca 2016 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności.

Sędz.2016.7.6 | opinia z dnia 6 lipca 2016 r. | Akt nieoceniany

Rządowy projekt ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

Sędz.2016.7.6 | opinia z dnia 6 lipca 2016 r. | Akt nieoceniany

Rządowy projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Sędz.2016.7.6 | opinia z dnia 6 lipca 2016 r. | Akt nieoceniany

Skierowanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego.

Adwok.2016.7.5 | uchwała z dnia 5 lipca 2016 r. | Akt nieoceniany

Utrata przez lekarza dentystę Agnieszkę Ruchałę-Tyszler funkcji wiceprezesa Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarz.2016.7.5 | obwieszczenie z dnia 5 lipca 2016 r. | Akt nieoceniany

Instrukcja kancelaryjna dla informacji niejawnych w Kancelarii Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2016.6.29 | zarządzenie z dnia 29 czerwca 2016 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2016.6.25 | uchwała z dnia 25 czerwca 2016 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2016.6.25 | uchwała z dnia 25 czerwca 2016 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2016.6.25 | uchwała z dnia 25 czerwca 2016 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2016.6.25 | uchwała z dnia 25 czerwca 2016 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o sporcie.

Sędz.2016.6.23 | opinia z dnia 23 czerwca 2016 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o działaniach antyterrorystycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Sędz.2016.6.23 | stanowisko z dnia 23 czerwca 2016 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Sędz.2016.6.23 | opinia z dnia 23 czerwca 2016 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2016.6.21 | uchwała z dnia 21 czerwca 2016 r. | Akt nieoceniany

Delegowanie przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej do rad społecznych.

Lekarz.2016.6.17 | uchwała z dnia 17 czerwca 2016 r. | Akt nieoceniany

Określenie zasad publikowania dokumentów i materiałów na stronach internetowych Naczelnej Izby Lekarskiej.

Lekarz.2016.6.17 | zarządzenie z dnia 17 czerwca 2016 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Lekarz.2016.6.17 | stanowisko z dnia 17 czerwca 2016 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.

Lekarz.2016.6.17 | stanowisko z dnia 17 czerwca 2016 r. | Akt nieoceniany