Professional association acts

Zakwalifikowanie lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2016.8.19 | uchwała z dnia 19 sierpnia 2016 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2016.8.18 | uchwała z dnia 18 sierpnia 2016 r. | Akt nieoceniany

Remont Biura KIDP w Warszawie.

Podat.2016.8.11 | uchwała z dnia 11 sierpnia 2016 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2016.8.8 | uchwała z dnia 8 sierpnia 2016 r. | Akt nieoceniany

Aktualna sytuacja w wymiarze sprawiedliwości Turcji.

Sędz.2016.7.29 | stanowisko z dnia 29 lipca 2016 r. | Akt nieoceniany

Delegowanie przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej do rad społecznych.

Lekarz.2016.7.29 | uchwała z dnia 29 lipca 2016 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.

Sędz.2016.7.29 | opinia z dnia 29 lipca 2016 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Sędz.2016.7.29 | opinia z dnia 29 lipca 2016 r. | Akt nieoceniany

Przeznaczenie środków finansowych na druk Kodeksu Etyki Lekarskiej.

Lekarz.2016.7.29 | uchwała z dnia 29 lipca 2016 r. | Akt nieoceniany

Przyznanie dotacji na organizację doskonalenia zawodowego.

Lekarz.2016.7.29 | uchwała z dnia 29 lipca 2016 r. | Akt nieoceniany

Uchwalona przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawa z 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym.

Sędz.2016.7.29 | stanowisko z dnia 29 lipca 2016 r. | Akt nieoceniany

Upoważnienie Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej do złożenia pozwu o sprostowanie artykułu prasowego.

Lekarz.2016.7.29 | uchwała z dnia 29 lipca 2016 r. | Akt nieoceniany

Rządowy projekt ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (nr w wykazie prac: UB8).

Sędz.2016.7.28 | opinia z dnia 28 lipca 2016 r. | Akt nieoceniany

Zwołanie Kongresu Sędziów Polskich.

Sędz.2016.7.26 | uchwała z dnia 26 lipca 2016 r. | Akt nieoceniany

Ogłoszenie tekstu jednolitego Regulaminu działalności finansowej samorządu radców prawnych.

Radc.2016.7.20 | uchwała z dnia 20 lipca 2016 r. | Akt nieoceniany

Ogłoszenie tekstu jednolitego Regulaminu funkcjonowania Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji.

Radc.2016.7.20 | uchwała z dnia 20 lipca 2016 r. | Akt nieoceniany

Ogłoszenie tekstu jednolitego Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej.

Radc.2016.7.20 | uchwała z dnia 20 lipca 2016 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2016.7.19 | uchwała z dnia 19 lipca 2016 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2016.7.19 | uchwała z dnia 19 lipca 2016 r. | Akt nieoceniany

Przywrócenie oraz rozwiązanie wartości odpisów aktualizujących należności.

Podat.2016.7.15 | uchwała z dnia 15 lipca 2016 r. | Akt nieoceniany

Utworzenie rezerwy na pokrycie kosztów organizacji V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych.

Podat.2016.7.15 | uchwała z dnia 15 lipca 2016 r. | Akt nieoceniany

Sprostowanie błędu.

Lekarz.2016.7.14 | obwieszczenie z dnia 14 lipca 2016 r. | Akt nieoceniany

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

RGNiSW.2016.7.13 | uchwała z dnia 13 lipca 2016 r. | Akt nieoceniany

Projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym.

RGNiSW.2016.7.13 | uchwała z dnia 13 lipca 2016 r. | Akt nieoceniany