Wymagane od adwokatów procedur w obszarze przeciwdziałania praniu "brudnych pieniędzy".

Akty korporacyjne

Adwok.2021.9.17

Akt nieoceniany
Wersja od: 17 września 2021 r.

UCHWAŁA Nr 23
KRAJOWEGO ZJAZDU ADWOKATURY
z dnia 17 września 2021 r.
w sprawie wymaganych od adwokatów procedur w obszarze przeciwdziałania praniu "brudnych pieniędzy"

Krajowy Zjazd Adwokatury zobowiązuje Naczelną Radę Adwokacką do przygotowania i aktualizacji jednolitych rekomendowanych przez samorząd adwokacki procedur wymaganych od adwokatów (kancelarii adwokackich, zespołów adwokackich) w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.